"Balanserade team genom coachande kommunikation"

En Teamutvecklande Företagskurs i Workshopformat

BALANSERADE TEAM

Balanserade team är grunden för en framgångsrik organisation. De företag där teammedlemmarna inte arbetar bra tillsammans kämpar med både måluppfyllelse och goda resultat, medan företag med balanserade och engagerade team bidrar till att förbättra kvaliteten och underlättar genomförandet.

Och ett balanserat team ökar både produktivitet, effektivitet och skapar goda resultat. Men för att ett företag ska kunna verka optimalt behöver du som ledare färdigheter för att utveckla ditt team så att varje medarbetare bidrar med sina talanger och färdigheter. Och en av de viktigaste teambyggande strategierna som du som ledare kan implementera är ett klimat där en öppen och ärlig kommunikation mellan dig och medarbetarna är möjlig.

För även om du kanske inte alltid håller med om andra människors åsikter är det viktigt att vara öppen för dina medarbetares erfarenheter, känslor, tankar och perspektiv. Och det bästa sättet att demonstrera detta är genom aktivt lyssnande och effektiv kommunikation. I workshopen får du med dig tekniken för att kommunicera effektivt genom att lära dig grunderna i coachingmetodiken ”aktivt lyssnande”. 

COACHANDE KOMMUNIKATION

Utöver metodiken för aktivt lyssnande får du även med dig kunskap om hur ditt och andras reaktionsmönster kan hanteras genom en utökad förståelse för hur känslor och tankar skapar beteende.

”Balanserade team genom coachande kommunikation” är en interaktiv workshop som varvar teori och praktik och ger dig kunskap om hur du som ledare skapar balanserade team genom:

  • Aktivt lyssnande och coachande kommunikation
  • Du lär dig om hur känslor och tankar skapar beteende, men också om hur du enklare kan hantera dina och andras känslor
  • Hantera konflikter mer effektivt
  • Öka engagemanget

Tekniken som aktivt lyssnande grundar sig i hjälper dig även att hantera konflikter effektivt. Ditt deltagande i workshopen ger dig som ledare en utökad kompetens och förmåga att mer framgångsrikt leda både dig själv och andra. Fördelarna är många. Genom aktivt lyssnande och coachande kommunikation skapar du tillit och respekt, din förståelse för utmaningar ökar och du formulerar bättre beslut och lösningar.

Investering: 8.900 kr exklusive moms*
Tidsåtgång: 3.5 timmar

*Workshop för företag