Skip to main content
LEDARSKAPSBLOGGEN

Certifierad Co-Creator | Accelerera ditt Ledarskap och gå från Problemlösning till Co-Creation

Om det är något som 2020 har lärt oss, så är det att ledarskap av idag inte handlar om att ha alla svar, utan om att samarbeta och att arbeta för att vända osäkra förhållanden till framgång. Det handlar om att inspirera och frigöra potential hos andra, bygga upp ett tryggt självledarskap och att modigt ta sig an nya utmaningar. Och det handlar om att smidigt manövrera sig genom verksamhetens ekosystem.

Vi har utformat utbildningen så att du kan rusta dig med de färdigheter som krävs för att skapa förutsättningar för nya typer av samarbete, samskapande och framgång i en mängd olika perspektiv.

Upskilla med oss och lär dig de senaste metoderna och strategierna för att bli en Co-Creator, driven av samskapande, engagemang, målmedvetenhet och insikt.

1. Vad innebär det att vara en Co-Creator?

Som Certifierad Co-Creator fungerar du som möjliggörare för commitments, medskapare till ett nytt sätt att arbeta och frigörare av kollektiv intelligens så att de uppenbara, säkra lösningarna kan ersättas med innovation och framtidsanpassning.

2. Kultivera Potential och Kreativt Samarbete?

En Co-Creator frigör teamets förmåga att generera nya idéer och nå bättre lösningar genom att använda kraften i en mångfald av perspektiv och synsätt. Genom ditt deltagande i utbildningen får du utforska och tillämpa unika metoder för olika scenarier.

UTBILDNING

Accelerera ditt ledarskap och gå från problemlösning till Co-Creator!

3. Medskapa och Etablera Gynnsamma Förhållanden

Som Certifierad Co-Creator etablerar du gynnsamma organisationskulturella förhållanden så att teamet får kreativt utrymme att frodas. Lär dig hur du samskapar en kultur som inbjuder till innovationslusta, bygger förtroende och ökar teamets förmåga till att experimentera, vara närvarande, engagerade, inlyssnande och orienterade mot framgång.

 

4. Möjliggör Åtaganden

När du genomgått utbildningen omvandlar du spänningar till åtaganden och möjligheter genom psykologisk trygghet, ett öppet mindset, respekt och tillit. Som Certifierad Co-Creator inspirerar du till att anta nya utmaningar och ditt coachande förhållningssätt fungerar uppmuntrande och stärkande.

5. Frigör Potential och Kollektiv Intelligens

Du gör det möjligt för andra att frigöra sin potential och omvandla den individuella kapaciteten till samskapande och kollektiv intelligens. Som ett inslag i utbildningen får du uttrycka dina nya färdigheter genom en konkret projektinsats.

6. Vad du får med dig i utbildningen?

Du får med dig kraftfulla metoder, de senaste råden och strategierna för skapandet av förutsättningar för nytänkande och kollektiv kreativitet.

Vi koncentrerar oss på hur du kan frigöra potential hos andra och dig själv, hur du tar tillvara på innovationskraft, samtidigt som ni verkningsfullt kan gensvara på utmaningar och stärka er anpassningsförmåga för att öka era resultat.

Likväl ger utbildningen dig kunskap om hur du ger plats för ett tillvägagångssätt som understödjer samskapande och samarbetarskap. Ett samarbetarskap som utgör ett fundament, stabilt nog att hantera dagens komplexa utmaningar, navigera osäkerhet och samtidigt upprätthålla initiativkraft och kreativitet med framåtskridande optimism

Vi har utformat utbildningen så att du kan rusta dig med de färdigheter som krävs för att skapa förutsättningar för nya typer av samarbete och resultat i en mängd olika perspektiv.

7. Programdesign och Anmälan

I Certifierad Co-Creator får du med dig kraftfulla metoder, de senaste råden och strategierna för skapandet av förutsättningar för nytänkande och kollektiv kreativitet.

Vi koncentrerar oss på hur du kan frigöra potential hos andra och dig själv, hur du tar tillvara på innovationskraft, samtidigt som ni verkningsfullt kan gensvara på utmaningar och stärka er anpassningsförmåga för att öka era resultat.

  • Utbildningen levereras på distans över 7 lärarledda tillfällen, total längd 21 timmar. Visst extramaterial tillkommer.
  • Som ett unikt inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal. Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen.
  • Certifieringsprocessen löper som en röd tråd genom hela utbildningen, så att långsiktigt lärande, ny kunskap och tillämpning går hand i hand. Läs mer här >

Kursupplägg Hösten 2021 (fördelat över 7 lärarledda tillfällen)

  • Tillfälle 1: 2 september kl. 13:00-16:00
  • Tillfälle 2: 9 september kl. 09:00-12:00
  • Tillfälle 3: 16 september kl. 13:00-16:00
  • Tillfälle 4 23 september kl. 09:00-12:00
  • Tillfälle 5: 30 september kl. 13:00-16:00
  • Tillfälle 6: 7 oktober kl. 09:00-12:00
  • Certifiering: 15 oktober kl. 13:00 -16:00

Investering: 16.900 kr exklusive moms

Anmälan

Du anmäler dig enkelt genom att maila oss på utbildning@epmconsulting.se.
Upskilla med oss och lär dig de senaste metoderna och strategierna för att bli en Co-Creator, driven av samskapande, engagemang, målmedvetenhet och insikt.
Varmt välkommen!
Länk till utbildningen och ytterliga information > Certifierad Co-Creator
Psykologiskt Trygga Team

Lär dig skapa motståndskraftiga och kreativa team.

Framtidens Ledare

För dig som vill leda med trygghet, omtanke och målfokusering.

Certifierad Co-Creator

Accelerera ledarskapet och gå från problemlösning till co-creation.

Accelerera ditt ledarskap och gå från problemlösning till Co-Creation

KONTAKTA OSS HÄR!Varmt Välkommen!

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med oss? Fyll i formuläret nedan, så hörs vi snart. Varmt välkommen!