Effektiv Teaming – Skapa och leda högpresterande team

– Ledarskap 20.20

Unikt och det senaste inom ledarskaps- och teamutveckling. Ett upplägg som visat på stor framgång internationellt. Verksamhets- och branschoberoende.

Plats:

Remote
I samarbete med Informator utbildning

Datum:

3–4 feb + 2 mars
2–3 april + 8 maj
14–15 maj + 15 juni

Datum:

Hösten 2020: 15-16 oktober
Med anledning av COVID-19 erbjuds alla våra utbildningar på distans.

Varmt välkommen med din anmälan.

Ledarskap 20.20

Unikt tilläggserbjudande

Som ett tillägg till utbildningen erbjuder vi professionellt stöd genom ledarcoaching efter och mellan de olika programstegen: steg 1, steg 2 och steg 3.

 • Tilläggserbjudandet innefattar coachingtillfällen efter, eller mellan de olika programstegen.
 • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen genom traditionell in-person-coaching, via telefon, Skype eller annat digitalt överenskommet verktyg.  

EFFEKTIV TEAMING – SKAPA OCH LEDA HÖGPRESTERANDE TEAM

– LEDARSKAP 20.20

Att leda på ett medvetet och meningsfullt sätt, som frigör potentialen i teamet och framgångsrikt omvandlas till hållbara resultat

Att skapa och leda högpresterande team inbegriper kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående, ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Kunskaper som är särskilt viktiga i osäkra tider och vid organisationsförändringar. Och aktuell forskning visar att högpresterande team mer handlar om hur teamet arbetar tillsammans än om vilka som är med i teamet.

Teaming kännetecknas av hög tillit, psykologisk trygghet, en lärande gemenskap, samt en gemensam känsla av ansvar och samarbete. Sammantaget understödjer dessa mellanmänskliga element ökat engagemang, förstärkt kommunikationskapacitet, optimerad förändringshantering, god teamsammanhållning och efterfrågade resultat.

I utbildningen får du med dig kunskap och metoder för hur du skapar och leder ett team till god sammanhållning psykologiskt tryggt, samt hur du skapar engagemang och ökar prestationsförmågan både hos dig själv och ditt team. I utbildningen ingår din personliga ledarprofil som ger dig ett värdefullt underlag för ditt ledarskap.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • är en ledare som ser värdet i kunskap om de mellanmänskliga dimensionerna, teamdynamiken och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.

Kursmaterial och coaching

Följande ingår i kursen:

 • Din personliga ledarprofil och 2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal (tillfälle 1: genomgång av din ledarprofil, tillfälle 2: uppföljning och stöd).
 • Kompendium med övningar, metoder och annat relevant material för ditt ledarskap, ditt team och din organisation.

Programdesign

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

Ledarskap

 • Din ledarprofil
 • Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda mot det nya normala
 • Så ökar du din förståelse för dig själv och andra
 • Utmaningar och svåra situationer
 • Balanserat beslutsfattande
 • Internt och externt samarbete
 • Potential och resultat

Högpresterande team

 • Teaming och teamdynamik
 • Grupputvecklingsfaser
 • Värderingar och team
 • Tillit och respekt
 • Psykologisk trygghet, innovation och kreativitet
 • Team och lärande
 • Så optimerar du teamets engagemang
 • Inkludering och mångfald
 • Vad team behöver mer för att lyckas
 • Så mäter ni era framsteg

Engagerad Kommunikation

 • Coachande ledarskap
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Olika nivåer av kommunikation
 • Så hanterar du dina och andras känslor
 • Smidiga strategier för konflikthantering och svåra samtal
 • Förhandlingsteknik och relationshantering

Goda vanor

 • Viktiga vanor för de olika teamutvecklingsfaserna

Stärk din uppmärksamhet och led tryggt

 • Så utvecklar du ett agilt och anpassningsbart mindset
 • Så reducerar du dina stressresponser, blir mer resilient och motståndskraftig
 • Så ökar du din självmedvetenhet och når emotionell balans

Utbildningstillfällena leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att skapa och leda högpresterande team

Kommande kursdatum, hösten 2020:

 • 15-16 oktober
  Investering: 19.450 kr

Utbildningsmål

✔️ Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

Utbildningsupplägg

2 heldagar remote, alternativt via webben: 4 tillfällen à 2,5 timmar lärarledda pass + cirka 2 timmar digitalt material med videos och övningar mellan passen som du enkelt slutför i din egen takt. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder. Läsning av artiklar, och annat material, tillkommer.

EFFEKTIV TEAMING – SKAPA OCH LEDA HÖGPRESTERANDE TEAM

– LEDARSKAP 20.20

Att leda på ett medvetet och meningsfullt sätt, som frigör potentialen i teamet och framgångsrikt omvandlas till hållbara resultat

Att skapa och leda högpresterande team inbegriper kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående, ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Kunskaper som är särskilt viktiga i osäkra tider och vid organisationsförändringar. Och aktuell forskning visar att högpresterande team mer handlar om hur teamet arbetar tillsammans än om vilka som är med i teamet.

Teaming kännetecknas av hög tillit, psykologisk trygghet, en lärande gemenskap, samt en gemensam känsla av ansvar och samarbete. Sammantaget understödjer dessa mellanmänskliga element ökat engagemang, förstärkt kommunikationskapacitet, optimerad förändringshantering, god teamsammanhållning och efterfrågade resultat.

I utbildningen får du med dig kunskap och metoder för hur du skapar och leder ett team till god sammanhållning psykologiskt tryggt, samt hur du skapar engagemang och ökar prestationsförmågan både hos dig själv och ditt team. I utbildningen ingår din personliga ledarprofil som ger dig ett värdefullt underlag för ditt ledarskap.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • är en ledare som ser värdet i kunskap om de mellanmänskliga dimensionerna, teamdynamiken och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.

Kursmaterial och coaching

Följande ingår i kursen:

 • Din personliga ledarprofil och 2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal (tillfälle 1: genomgång av din ledarprofil, tillfälle 2: uppföljning och stöd).
 • Kompendium med övningar, metoder och annat relevant material för ditt ledarskap, ditt team och din organisation.

Programdesign

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

Ledarskap

 • Din ledarprofil
 • Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda i det nya normala
 • Så ökar du din förståelse för dig själv och andra
 • Utmaningar och svåra situationer
 • Balanserat beslutsfattande
 • Internt och externt samarbete
 • Potential och resultat

Högpresterande team

 • Teaming och teamdynamik
 • Grupputvecklingsfaser
 • Värderingar och team
 • Tillit och respekt
 • Psykologisk trygghet, innovation och kreativitet
 • Team och lärande
 • Så optimerar du teamets engagemang
 • Inkludering och mångfald
 • Vad team behöver mer för att lyckas
 • Så mäter ni era framsteg

Engagerad Kommunikation

 • Coachande ledarskap
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Olika nivåer av kommunikation
 • Så hanterar du dina och andras känslor
 • Smidiga strategier för konflikthantering och svåra samtal
 • Förhandlingsteknik och relationshantering

Produktiva vanor

 • Viktiga vanor för de olika teamutvecklingsfaserna

Stärk din uppmärksamhet och led tryggt

 • Så utvecklar du ett agilt och anpassningsbart mindset
 • Så reducerar du dina stressresponser, blir mer resilient och motståndskraftig
 • Så ökar du din självmedvetenhet och når emotionell balans

Utbildningstillfällena leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att skapa och leda högpresterande team

Kommande kursdatum, hösten 2020:

 • 15-16 oktober
  Investering: 19.450 kr

Utbildningsmål

✔️ Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

Utbildningsupplägg

2 heldagar remote, alternativt via webben: 4 tillfällen à 2,5 timmar lärarledda pass + cirka 2 timmar digitalt material med videos och övningar mellan passen som du enkelt slutför i din egen takt. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder. Läsning av artiklar, och annat material, tillkommer.

EFFEKTIV TEAMING – SKAPA OCH LEDA HÖGPRESTERANDE TEAM

– LEDARSKAP 20.20

Frigör potentialen och skapa högpresterande team

Att transformera team till att nå ökad effektivitet, produktivitet och lönsamhet kräver kunskap om teamdynamik, samarbetsmönster och organisationskultur. För högpresterande team kännetecknas av en hög känsla av ansvar och samarbete, vilket ökar kommunikationskapaciteten, teamsammanhållningen, förstärker förändringshanteringen och förenklar förhandlingssituationer.

I utbildningen får du med dig kunskap och verktyg för hur du kan öka ditt förtroendekapital, skapa öppenhet och tillit, hur du utövar ett coachande ledarskap, hur vanor skapar produktiva team, samt hur du leder och kommunicerar mer effektivt. Du får även med dig kunskap om hur du bygger ett team med god sammanhållning, samt hur du skapar gott engagemang och ökar prestationsförmågan hos dig själv och ditt team. Genom att bättre förstå hur ditt sätt att leda påverkar andra, skapar du hållbara förutsättningar för ett högpresterande och engagerat team. I utbildningen ingår din personliga ledarprofil som ger dig ett värdefullt underlag för ditt ledarskap.

Genom ditt deltagande i utbildningen får du värdefull kunskap, verktyg och metoder så att du medvetet och framgångsrikt sätt kan leda dig själv, ditt team och din organisation till nya höjder.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • Vill integrera effektiva verktyg och metoder i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Är en ledare som ser värdet i att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter: 

 • Ledarskapets förutsättningar för team som samarbetar, lär av varandra, frigör potential och genererar goda resultat.
 • Teamets byggstenar och faser: tillit, samhörighet, psykologisk trygghet och teamutveckling.
 • Verktyg för att bygga förtroende och förbättra samarbete inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Så skapar du effektiva team genom effektiv kommunikation för att utveckla varandra, bygga en sund teamdynamik, hantera konflikter och svåra samtal.
 • Coachande ledarskap för kvalitet, engagemang och frigörande av potential.
 • Förhandlingsteknik och relationshantering.
 • Så gensvarar du på utmaningar och svåra situationer.
 • Produktiva vanor för teameffektivitet och ett hållbart ledarskap.
 • Hur vi samskapar attityder och beteenden för en engagerande teamkultur.
 • Vi arbetar i caseform med ett mät-, analys- och dialogverktyg syftat till att bygga värderingsstyrda och högpresterande team.
 • Mindfulnessprinciper för ett effektivt och hållbart ledarskap. Hur du stärker din uppmärksamhet och leder tryggt.

Utbildningsdagarna leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus.

Utbildningsmål

✔️Genom värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som effektivt, medvetet och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat

Ledarskap 20.20

Effekten

Ledarskapsutbildningen grundar sig på vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillväga-gångssätt.

Du lär dig vad som är viktigt för att skapa högpresterande team och hur du utvecklar engagerande arbetsmiljöer.

Utbildningen hjälper dig som ledare att mer medvetet och teamstärkande leda ditt team till ökad effektivitet och positiva resultat.

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET ELLER KURSEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

Kontakta oss

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET ELLER KURSEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

Kontakta oss