Effektiv Organisationskultur

– Så anpassar vi oss till det nya normala

Frigör potentialen och skapa en högpresterande organisationskultur. Led organisationen till framgångsrika resultat. Lär dig mer om hur du kan ta tillvara på medarbetarnas samlade kreativitet och kompetens för en effektiv organisationskultur. Vi fokuserar på de förutsättningar som understödjer kraft för återhämtning och framgång.

Plats:

Remote
I samarbete med Informator utbildning

Datum:

17-18/9 juni

Datum:

Hösten 2020: 22-23 oktober
Med anledning av Covid-19 erbjuds alla våra utbildningar på distans.

Varmt välkommen med din anmälan.

Ledarskap 20.20

Unikt tilläggserbjudande

Som ett tillägg till utbildningen erbjuder vi professionellt stöd genom ledarcoaching efter och mellan de olika programstegen: steg 1, steg 2 och steg 3.

 • Tilläggserbjudandet innefattar coachingtillfällen efter eller mellan de olika programstegen.
 • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen genom traditionell in-person-coaching, via telefon, Skype eller annat digitalt överenskommet verktyg.  

EFFEKTIV ORGANISATIONSKULTUR – SÅ ANPASSAR VI OSS TILL DET NYA NORMALA

Frigör potentialen och skapa en högpresterande organisationskultur. Led organisationen till framgångsrika resultat.

Världen stängde ner och vi blev alla tvungna att hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och leva. Och samtidigt som vår omvärld snabbt förändrades, förändrades också våra behov och våra värderingar. 

Med avstamp i en högst aktuell internationell studie om förändrade värderingar och dess påverkan på ledarskap, medarbetarskap och organisationskulturer under Covid-19, får du i utbildningen kunskap om hur ni kan utveckla de färdigheter som behövs för att optimera organisationen så att ni effektivt kan möta upp de nya krav och behov som både ledare och medarbetare efterfrågar.

En effektiv organisationskultur kännetecknas av en djupare förståelse för hur ni tillsammans kan skapa lösningar, förändring och tillväxt. Därigenom kan en agil och anpassningsbar verksamhet bli verklighet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl.

Mål

Du kan förvänta dig att få kunskap om:

 • hur ni tar tillvara på medarbetares samlade kreativitet och kompetens så att ni kan övervinna de utmaningar ni genomlevt med anledning av krisen.
 • vilka ledarkompetenser och förmågor som krävs för att anpassa sig till det nya normala, utöka medarbetarengagemang, kundnöjdhet och lönsamhet.
 • hur ni kan optimera teamarbete och organisationskultur.

I utbildningen får du med dig kunskap och metoder för hur du som ledare tydligt och balanserat integrerar, kommunicerar, värdesätter och lever den organisationskulturella kompassen.

Kursmaterial

Följande ingår i kursen:

 • Kompendium med övningar och metoder för ditt ledarskap, ditt team och din organisation.

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att anpassa oss till det nya normala.

Programdesign

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

Ledarskap

 • Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda i det nya normala
 • Syfte, mening och engagemang
 • Tillit, respekt och psykologisk trygghet: grundläggande förutsättningar för balanserade team och en stödjande organisation
 • Coachande ledarskap och ROI
 • Beslutsfattande och konsekvenser på systemisk nivå
 • Förändringsledning: medvetenhet och öppenhet, två avgörande dimensioner för förändring.
 • Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska agil transformation.
 • Inkludering och mångfald

Högpresterande organisationer

 • Sju avgörande ledarskapsförmågor som hjälper er att forma framtiden
 • Värderingar och organisationskultur
 • Kulturdiagnostik och transformation
 • Teaming, teamdynamik och organisationskultur
 • Organisatorisk medvetenhet
 • Komplext eller komplicerat
 • Intressentfeedback, så optimeras intern och extern samverkan
 • Vad organisationer behöver för att lyckas
 • Potential och resultat: så optimeras organisationen
 • Så mäter ni era framsteg

Innovation och kreativitet

 • Så tar vi tillvara på varje teammedlems styrkor, kompetens och kreativitet
 • Samarbeta, samverka och samskapa

Genomförande och förverkligande

 • Övergripande områden för realisering av framgång
 • Frigör medarbetartalang, lös utmaningar och kom i mål
 • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande

Stärk din organisatoriska uppmärksamhet och led tryggt

 • Så utvecklas ett agilt och anpassningsbart mindset
 • Så blir organisationen mer resilient och motståndskraftig
 • Så ökar ni organisatorisk medvetenhet och balans

Utbildningstillfällena leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att skapa en högpresterande organisationskultur.

Kommande kursdatum, hösten 2020

 • 17-18 september
  Investering: 19.950 kr

Utbildningsmål

✔️Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

Utbildningsupplägg

2 heldagar på distans alternativt via webben: 4 tillfällen à 2,5 timmar lärarledda pass + cirka 2 timmar digitalt material med videos och övningar mellan passen som du enkelt slutför i din egen takt. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i upplägget. Läsning av artiklar och annat material tillkommer.

Utvecklas med oss och lär mer om hur ni tillsammans skapar organisatorisk excellens genom en organisationskultur i samklang med samtliga intressenters behov. Vi fokuserar på de förutsättningar som understödjer kraft för återhämtning och framgång.

EFFEKTIV ORGANISATIONSKULTUR

– SÅ ANPASSAR VI OSS TILL DET NYA NORMALA

Frigör potentialen och skapa en högpresterande organisationskultur. Led organisationen till framgångsrika resultat.

Världen stängde ner och vi blev alla tvungna att hitta nya sätt att arbeta, samarbeta och leva. Och samtidigt som vår omvärld snabbt förändrades, förändrades också våra behov och våra värderingar. 

Med avstamp i en högst aktuell internationell studie om förändrade värderingar och dess påverkan på ledarskap, medarbetarskap och organisationskulturer under Covid-19, får du i utbildningen kunskap om hur ni kan utveckla de färdigheter som behövs för att optimera organisationen så att ni effektivt kan möta upp de nya krav och behov som både ledare och medarbetare efterfrågar.

En effektiv organisationskultur kännetecknas av en djupare förståelse för hur ni tillsammans kan skapa lösningar, förändring och tillväxt. Därigenom kan en agil och anpassningsbar verksamhet bli verklighet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl.

Mål

Du kan förvänta dig att få kunskap om:

 • hur ni tar tillvara på medarbetares samlade kreativitet och kompetens så att ni kan övervinna de utmaningar ni genomlevt med anledning av krisen.
 • vilka ledarkompetenser och förmågor som krävs för att anpassa sig till det nya normala, utöka medarbetarengagemang, kundnöjdhet och lönsamhet.
 • hur ni kan optimera teamarbete och organisationskultur.

I utbildningen får du med dig kunskap och metoder för hur du som ledare tydligt och balanserat integrerar, kommunicerar, värdesätter och lever den organisationskulturella kompassen.

Kursmaterial

Följande ingår i kursen:

 • Kompendium med övningar och metoder för ditt ledarskap, ditt team och din organisation.

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att anpassa oss till det nya normala.

Programdesign

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

Ledarskap

 • Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda i det nya normala
 • Syfte, mening och engagemang
 • Tillit, respekt och psykologisk trygghet: grundläggande förutsättningar för balanserade team och en effektiv organisation
 • Coachande ledarskap och ROI
 • Beslutsfattande och konsekvenser på systemisk nivå
 • Förändringsledning: medvetenhet och öppenhet, två avgörande dimensioner för förändring.
 • Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska agil transformation.
 • Inkludering och mångfald

Högpresterande organisationer

 • Sju avgörande ledarskapsförmågor som hjälper er att forma framtiden
 • Värderingar och organisationskultur
 • Kulturdiagnostik och transformation
 • Teaming, teamdynamik och organisationskultur
 • Organisatorisk medvetenhet
 • Komplext eller komplicerat
 • Intressentfeedback, så optimeras intern och extern samverkan
 • Vad organisationer behöver för att lyckas
 • Potential och resultat: så optimeras organisationen
 • Så mäter ni era framsteg

Innovation och kreativitet

 • Så tar vi tillvara på varje teammedlems styrkor, kompetens och kreativitet
 • Samarbeta, samverka och samskapa

Genomförande och förverkligande

 • Övergripande områden för realisering av framgång
 • Frigör medarbetartalang, lös utmaningar och kom i mål
 • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande

Stärk din organisatoriska uppmärksamhet och led tryggt

 • Så utvecklas ett agilt och anpassningsbart mindset
 • Så blir organisationen mer resilient och motståndskraftig
 • Så ökar ni organisatorisk medvetenhet och balans

Utbildningstillfällena leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling och transformation i fokus. Vi arbetar i caseform i syfte att skapa en högpresterande organisationskultur.

Kommande kursdatum, hösten 2020:

 • 17-18 september alternetivt 22-23 oktober
  Investering: 19.950 kr

Utbildningsmål

✔️Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

Utvecklas med oss och lär mer om hur ni tillsammans skapar organisatorisk excellens genom en organisationskultur i samklang med samtliga intressenters behov. Vi fokuserar på de förutsättningar som understödjer kraft för återhämtning och framgång.

 • är en ledare som ser värdet i kunskap om de mellanmänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Ledarskap 20.20

Effekten

Ledarskapsprogrammet grundar sig på vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt som stärker tillit, bidrar till engagemang och en mer positiv organisationskultur,

Utbildningen ger dig som ledare kunskap att framgångsrikt leda och hantera nuvarande affärsklimat med turbulens, utmaningar och förändringar i hög hastighet med bibehållet fokus.

Genom ditt deltagande i utbildningen ökar din organisatoriska medvetenhet. Du får kunskap om hur du utvecklar din och andras potential, samt hur du bygger en värderingsstyrd och högpresterande organisationskultur.

Ledarskap 20.20

Unikt tilläggserbjudande

Som ett tillägg till utbildningen erbjuder vi professionellt stöd genom ledarcoaching efter och mellan de olika programstegen: steg 1, steg 2 och steg 3.

 • Tilläggserbjudandet innefattar coachingtillfällen efter, eller mellan de olika programstegen.
 • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen genom traditionell in-person-coaching, via telefon, Skype eller annat digitalt överenskommet verktyg.  

EFFEKTIV ORGANISATIONSKULTUR – SÅ ANPASSAR VI OSS TILL DET NYA NORMALA

Frigör potentialen och skapa en högpresterande organisationskultur. Led organisationen till framgångsrika resultat.

Att leda på ett medvetet och meningsfullt sätt som frigör och omvandlar potentialen i organisationen till framgångsrika resultat

Ledarskapet är slussen för all form av organisatorisk aktivitet. Och i de organisationer där ett tydligt ledarskap integrerar, kommunicerar, värdesätter och lever den organisationskulturella kompassen, där frodas en sund bidragande organisationskultur. Det handlar om ett värderingsgrundande fundament som omsluter aktiviteter och processer för ledare och medarbetare att ta avstamp i. I steg 3 i ledarutvecklingsprogrammet fokuserar vi innehållet på hur detta kan bli möjligt i din organisation.

För att frigöra potentialen i organisationen fokuseras utöver ledarens egen utveckling, även de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna som de enskilt avgörande faktorerna så att engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå. I steg 3 i programmet tar vi avstamp i det mät-, analys-, och dialogverktyg som utvecklar organisationer till en värderingsdriven kund- och människoorienterad verksamhet som framgångsrikt levererar långsiktiga resultat till samtliga intressenter genom organisationskulturell transformation – väl integrerad med strategi, mål och vision.

Genom ditt deltagande i programmet får du värdefull kunskap, verktyg och metoder så att du medvetet, meningsfullt och framgångsrikt kan leda dig själv, ditt team och din organisation till nya höjder.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Vill utvecklas genom det senaste inom ledarskapsutveckling.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner dig redo att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är interaktivt och Steg 3 innehåller följande kärnkomponenter: 

 • Organisatorisk medvetenhet och orsak-effekt-samband.
 • Beslutsfattande och konsekvenser på systemisk nivå.
 • Insikt, utsikt och avsikt.
 • Förändringsledning: medvetenhet och öppenhet, två olika aspekter för förändring.
 • Fördjupning: att bygga förtroende, kommunicera, förbättra samarbete, samverka och samskapa inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska agil transformation.
 • Mindfulness och organisation.
 • Vi fördjupar arbetet med det mät-, analys- och dialogverktyg som framgångsrikt bygger värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer.

Utbildningsdagarna leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus.

Kommande kursdatum, våren 2020 (2+1 dagar per steg):

 • Steg 3: 24–25/6 + 31/8 (fler datum för steg 3 kommer under HT-2020)
  Investering: 23.450 kr

Utbildningsmål

✔️Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

EFFEKTIV ORGANISATIONSKULTUR

– SÅ ANPASSAR VI OSS TILL DET NYA NORMALA

Frigör potentialen och skapa en högpresterande organisationskultur. Led organisationen till framgångsrika resultat.

Ledarskapet är slussen för all form av organisatorisk aktivitet. Och i de organisationer där ett tydligt ledarskap integrerar, kommunicerar, värdesätter och lever den organisationskulturella kompassen, där frodas en sund bidragande organisationskultur. Det handlar om ett värderingsgrundande fundament som omsluter aktiviteter och processer för ledare och medarbetare att ta avstamp i. I steg 3 i ledarutvecklingsprogrammet fokuserar vi innehållet på hur detta kan bli möjligt i din organisation.

För att frigöra potentialen i organisationen fokuseras utöver ledarens egen utveckling, även de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna som de enskilt avgörande faktorerna så att engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå. I steg 3 i programmet tar vi avstamp i det mät-, analys-, och dialogverktyg som utvecklar organisationer till en värderingsdriven kund- och människoorienterad verksamhet som framgångsrikt levererar långsiktiga resultat till samtliga intressenter genom organisationskulturell transformation – väl integrerad med strategi, mål och vision.

Genom ditt deltagande i programmet får du värdefull kunskap, verktyg och metoder så att du medvetet, meningsfullt och framgångsrikt kan leda dig själv, ditt team och din organisation till nya höjder.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Vill utvecklas genom det senaste inom ledarskapsutveckling.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner dig redo att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är interaktivt och Steg 3 innehåller följande kärnkomponenter: 

 • Organisatorisk medvetenhet och orsak-effekt-samband.
 • Beslutsfattande och konsekvenser på systemisk nivå.
 • Insikt, utsikt och avsikt.
 • Förändringsledning: medvetenhet och öppenhet, två olika aspekter för förändring.
 • Fördjupning: att bygga förtroende, kommunicera, förbättra samarbete, samverka och samskapa inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska agil transformation.
 • Mindfulness och organisation.
 • Vi fördjupar arbetet med det mät-, analys- och dialogverktyg som framgångsrikt bygger värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer.

Utbildningsdagarna leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus.

Utbildningsmål

✔️Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

Ledarskap 20.20

Effekten

Ledarskapsprogrammet grundar sig på vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt som stärker tillit, bidrar till engagemang och en mer positiv organisationskultur,

Genom ditt deltagande i utbildningen ökar din organisatoriska medvetenhet och din förmåga till att se orsak-effekt-samband.

Utbildningen hjälper dig som ledare att framgångsrikt leda förändringsprocesser, utveckla din största potential och bygga en värderingsstyrd och högpresterande organisationskultur.

En organisations transformation börjar med individerna

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET ELLER KURSEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

Kontakta oss

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET ELLER KURSEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

Kontakta oss

När vi blickar framåt ser vi ledare som är de som stärker andra