Effektivt Ledarskap

En tvådagars kurs för dig som är ledare och som ser ett behov av ny kunskap, nya färdigheter och nya effektiva verktyg. Kursen är till för dig som vill optimera ditt ledarskap med modern ledarskapsutveckling.

En ledarutbildning för osäkra tider!

LEDARUTVECKLINGSKURS – EFFEKTIVT LEDARSKAP (STEG 1 AV 3 I LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET) DISTANS

Effektivt Ledarskap är en tvådagars kurs för dig som är ledare och som har behov av ny kunskap, nya färdigheter och nya effektiva verktyg i en högst osäker tid. Kursen ingår i vårt Ledarutvecklingsprogram ”Executive & Leadership Development Program 2020”, men du kan delta i kursen separat om du så önskar. Kursen är till för dig som vill optimera ditt ledarskap med modern ledarskapsutveckling.

KURSBAKGRUND

Visste du att det är de värderingsdrivna organisationerna som är de mest lönsamma? Och värderingsdrivna organisationer leds av medvetna ledare som tar sig själva, sitt team och sin organisation till nya höjder. Hur du utvecklas till en Effektiv Ledare står i fokus i kursen.

KURSEN ÄR TILL FÖR DIG SOM:

 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner att du är i behov av att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i kunskap om de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Önskar utöka förståelse och kunskap för hur du kan transformera verksamheten till en värderingsdriven organisation.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Om du instämmer i flera av ovan nämnda påståenden, då är ”Effektivt Ledarskap – Framtidens Ledare” för dig! 

KURSDESIGN

Ledarskapskursens (Steg 1) upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter: 

 • Emotionell intelligens (EQ) och dess fem huvudområden, med ett fördjupande inslag av motivation.
 • En överblick över neurovetenskapen med fokus på känslor, perception och beslutsfattande.
 • Verktyg för att bygga förtroende och förbättra samarbete inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Introduktion av olika mindfulnessprinciper för ett effektivt och hållbart ledarskap.
 • Förmågan att lyssna och kommunicera för att effektivt utveckla andra, bygga en sund teamdynamik och hantera svåra samtal.
 • Mental smidighet och motståndskraft som främjar till välbefinnande och ökar din förmåga att hantera motgångar och lättare anpassa dig till förändring.
 • Genomgång av ett mät-, analys- och dialogverktyg syftat till att bygga värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer.
 • Praktiska vanor – den praktiska grunden för personlig utveckling och ett hållbart ledarskap för framtiden.

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

Kursdatum: 5-6oktober

Investering: 18.900 kr

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSKURSEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

 

Anmäl dig enkelt här