Executive & Leadership Development Program

– Ledarskap 20.21

Unikt och det senaste inom ledarskapsutveckling. Ta ett grepp om ert totala system och utveckla en djupare förståelse för hur ni tillsammans kan skapa lösningar, tillväxt och förändring. Verksamhets- och branschoberoende.

Plats:

Remote
Hela vårt utbildningsutbud sker på distans

Datum:

Steg 1: 28 januari-18 februari (4 halvdagar, distans)
Steg 2: 9 februari-16 mars (5 halvdagar, distans)
Steg 3: 31 mars-26 maj (5 halvdagar, distans)

Med anledning av COVID-19 har vi alla våra utbildningar på distans.

Ledarskap 20.20

Unikt tilläggserbjudande

Som ett tillägg till utbildningen erbjuder vi professionellt stöd genom ledarcoaching efter och mellan de olika programstegen: steg 1, steg 2 och steg 3.

 • Tilläggserbjudandet innefattar coachingtillfällen efter eller mellan de olika programstegen.
 • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen genom traditionell in-person-coaching, via telefon, Skype eller annat digitalt överenskommet verktyg.  

EXECUTIVE & LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

– LEDARSKAP 20.20

Unikt och det senaste inom ledarskapsutveckling.Ta ett grepp om ert totala system och utveckla en djupare förståelse för hur ni tillsammans kan skapa lösningar, tillväxt och förändring. Verksamhets- och branschoberoende. 

Vi vet alla om det ansvar som ledare tar och den roll som ledare spelar i företag och organisationer. Men tiderna har förändrats och så har även affärsklimatet. Och vi rör oss nu bort ifrån att se ledarskap och företagande som transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider, till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld. Till följd därav ställs ledare av idag inför en rad utmaningar som går både djupare och har en mycket högre förändringstakt än någonsin tidigare. Ledares förmåga till förändring och anpassning sätts i allt högre grad på prov.

Med detta i åtanke erbjuder vi dig i ledande funktion ett ledarskapsprogram som frångår det traditionella utbildningsupplägget, som sedvanligt orienterat sig mot och arbetat med rollen som ledare och dess praktiska innehåll. I och med det utmärker sig ”Executive & Leadership Development Program – Ledarskap 20.21” genom att programmet utgår ifrån och fokuserar på individen bakom ledarrollen. För studier visar att när ledare utvecklas på individnivå, leder det till kraftfulla synergieffekter i hela organisationen. I utbildningen tar vi därför avstamp i både mjuka och hårda värden, såsom bl.a.

 • värderingar och motivation,
 • självledarskap och medarbetarledarskap,
 • glädje,
 • samarbete, organisationskultur och
 • resultat

Syftet är, förutom att utveckla din förmåga att leda dig själv och andra, även att utveckla din förmåga att kunna hantera nuvarande affärsklimat med turbulens, konstanta störningsmoment och förändringar i hög hastighet med bibehållet fokus. Du lär dig även hur du framkallar det bästa från ditt team och hur du skapar ett genuint engagemang och leder med hög prestation. I det tredje och sista steget i ledarutvecklingsprogrammet får du med dig kunskap om hur du frigör potentialen i organisationen, hur värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer blir till verklighet.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, organisationsinterna influencers, samarbetspartners m.fl.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är uppdelat i följande tre (3) steg: 

Varje steg innefattar mellan 4 och 5 halvdagar på distans, där vi arbetar på att utvecklas inom ramen för innehållet. För kommande datum, upplägg och innehåll, vänligen se programinformationen.

Om du önskar gå något av stegen utan att ha deltagit i föregående steg, eller om du enbart önskar gå steg 1 är du välkommen att delta i kursen fristående.

För dig som önskar arbeta igenom prestationsutmaningar, skapa en utökad förståelse för den egna ledarstilens effekter, eller som önskar identifiera möjliggörandet av ytterligare tillväxt för att nå full potential, erbjuds du som deltagare executive- och ledarcoaching via ett tilläggserbjudande efter och mellan de olika programstegen. För ytterligare information, se Tilläggserbjudande.

Utbildningsdagarna är interaktiva till sin natur och leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus. 

Kommande kursdatum, hösten 2021:

 • Steg 1:  28 januari-18 februari (4 halvdagar, distans)
  Investering: 17.900 kr
 • Steg 2: 9 februari-16 mars (5 halvdagar, distans)
  Investering: 16.900 kr
 • Steg 3: 31 mars-26 maj (5 halvdagar, distans)
  Investering: 16.900 kr.

Utbildningsmål

✔️ Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

✔️ Ledarskapsprogrammet grundar sig på vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt som stärker tillit, bidrar till engagemang, leder till en mer positiv och agil organisationskultur, effektivt beslutsfattande och förbättrad kommunikationsmetodik.

✔️ Utbildningen hjälper dig som ledare att integrera användbara vanor som stärker de olika dimensionerna i emotionell intelligens (EQ) och som bidrar till ett medvetet, meningsfullt och teamstärkande ledarskap för framgång med ökad effektivitet och positiva resultat till följd.

Unikt tilläggserbjudande

Som ett tillägg till utbildningen erbjuder vi dig ett professionellt stöd genom ledarcoaching efter och mellan de olika programstegen: steg 1, steg 2 och steg 3.

 • Tilläggserbjudandet innefattar coachingtillfällen efter eller mellan de olika programstegen.
 • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen genom traditionell in-person-coaching, via telefon, Zoom eller annat digitalt överenskommet verktyg.  
 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Vill utvecklas genom det senaste inom ledarskapsutveckling.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner dig redo att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i kunskap om de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Ledarskap 20.20

Effekten
Efter avslutad utbildning har du som deltagit i ledarutvecklingsprogrammet verktyg och metodik för hur du bättre kan hantera och uppnå:

 • målsättningar och krav
 • stress och utmaningar
 • en förbättrad förståelse och insikt kring både dig själv och dina medarbetare
 • ökad motivations- och engagemangsnivå
 • en sund och harmonisk organisationskultur
 • positiva resultat
 • den bästa versionen av din unika ledarstil

Kommande kursdatum, våren 2020 (2+1 dagar per steg):

 • Steg 1:  16–17/1 + 14/2, 20–21/2 + 20/3, 26–27/3 + 27/4
  Investering: 21.450 kr
 • Steg 2: 3–4/2 + 2/3, 2–3/4 + 8/5, 14–15/5 + 15/6
  Investering: 23.450 kr
 • Steg 3: 24–25/6 + 31/8
  Investering: 23.450 kr.
Anmäl dig enkelt här

Vi har samarbete med Informator Utbildning – Nordens största kompetensutvecklare inom IT och ledarskap med 67.000 kursdeltagare per år. Se aktuella datum på Informator Utbildning och ANMÄL DIG HÄR >

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

Kontakta oss

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till flera kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

Anmäl dig enkelt nedan

Skapa lösningar, tillväxt och förändring

ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!