Executive & Leadership Development Program

– Ledarskap 20.20

Unikt och det senaste inom ledarskapsutveckling, med ett upplägg som visat på stor framgång internationellt. Bransch- och verksamhetsoberoende. Finns nu även i Sverige.

Plats:

@EpmAcademy
Gästrikegatan 1
Stockholm

Datum:

Steg 1: 16-17 jan + 14 feb.
Steg 2: 3-4 feb + 2 mars.
Steg 3: 24-25 juni + 31 aug.
Fler datum hittar du längre ner på sidan.

Datum:

Med anledning av COVID-19 ber vi om att få
att återkomma med nya utbildningstillfällen.
Du är givetvis välkommen med din intresseanmälan.

Ledarskap 20.20

Unikt tilläggserbjudande

Som ett tillägg till utbildningen erbjuder vi professionellt stöd genom ledarcoaching efter och mellan de olika programstegen: steg 1, steg 2 och steg 3.

 • Tilläggserbjudandet innefattar coachingtillfällen efter, eller mellan de olika programstegen.
 • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen genom traditionell in-person-coaching, via telefon, Skype eller annat digitalt överenskommet verktyg.  

EXECUTIVE & LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

– LEDARSKAP 20.20

Unikt och det senaste inom ledarskapsutveckling, med ett upplägg som visat på stor framgång internationellt. Bransch- och verksamhetsoberoende. Nu även i Sverige.

Vi vet alla om det ansvar som ledare tar och den roll som ledare spelar i företag och organisationer. Men tiderna har förändrats och så har även affärsklimatet. Och vi rör oss nu bort ifrån att se ledarskap och företagande som transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider, till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld. Till följd därav ställs ledare av idag inför en rad utmaningar som går både djupare och har en mycket högre förändringstakt än någonsin tidigare. Ledares förmåga till förändring och anpassning sätts i allt högre grad på prov.

Med detta i åtanke erbjuder vi dig i ledande ställning ett ledarskapsprogram som frångår det traditionella utbildningsupplägget, som sedvanligt orienterat sig mot och arbetat med rollen som ledare och dess praktiska innehåll. I och med det utmärker sig ”Executive & Leadership Development Program – Ledarskap 20.20” genom att programmet utgår ifrån, och arbetar med, individen bakom ledarrollen. För studier visar att när ledare utvecklas på individnivå, leder det till kraftfulla synergieffekter i hela organisationen. I utbildningen tar vi därför avstamp i både mjuka och hårda värden, såsom bl.a.

 • värderingar och motivation,
 • självledarskap och medarbetarledarskap,
 • glädje,
 • samarbete, organisationskultur och
 • resultat

Syftet är, förutom att utveckla din förmåga att leda dig själv och andra, även att utveckla din förmåga att kunna hantera nuvarande affärsklimat med turbulens, konstanta störningsmoment och förändringar i hög hastighet med bibehållet fokus. Du lär dig även hur du framkallar det bästa från ditt team och hur du skapar ett genuint engagemang och leder med hög prestation. I det tredje och sista steget i ledarutvecklingsprogrammet får du med dig kunskap om hur du frigör potentialen i organisationen, hur värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer utvecklas.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Vill utvecklas genom det senaste inom ledarskapsutveckling.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner dig redo att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är uppdelat i följande tre (3) steg: 

 • Steg 1: High Performing Leader – Framtidens Ledarskap, 2+1 dagar
 • Steg 2: Building Effective Teams – Skapa Vinnande Team, 2+1 dagar
 • Steg 3: Unleash Organizational Potential – Frigör Potentialen i Organisationen, 2+1 dagar

Varje steg innefattar tre (3) utbildningsdagar. Vi inleder varje steg med två (2) sammanhängande dagar och avslutar med en (1) uppföljande dag där vi fortsatt arbetar på att utvecklas inom ramen för innehållet. För kommande datum, upplägg och innehåll, vänligen se programinformationen per steg. Om du skulle önska gå något av stegen utan att ha deltagit i föregående steg, eller om du enbart önskar gå steg 1 är du välkommen att delta i kursen fristående.

För dig som önskar arbeta igenom prestationsutmaningar, skapa en utökad förståelse för den egna ledarstilens effekter, eller som önskar identifiera möjliggörandet av ytterligare tillväxt för att nå full potential, erbjuds du som deltagare executive- och ledarcoaching via ett tilläggserbjudande efter och mellan de olika programstegen. För ytterligare information, se rubriken ”Tilläggserbjudande”.

Utbildningsdagarna är interaktiva till sin natur och leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus. 

Kommande kursdatum, våren 2020 (2+1 dagar per steg):

 • Steg 1:  16–17/1 + 14/2, 20–21/2 + 20/3, 26–27/3 + 27/4
  Investering: 21.450 kr
 • Steg 2: 3–4/2 + 2/3, 2–3/4 + 8/5, 14–15/5 + 15/6
  Investering: 23.450 kr
 • Steg 3: 24–25/6 + 31/8
  Investering: 23.450 kr.

Utbildningsmål

✔️ Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

✔️ Ledarskapsprogrammet grundar sig på vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt som stärker tillit, bidrar till engagemang, leder till en mer positiv organisationskultur, effektivt beslutsfattande och förbättrad kommunikationsmetodik.

✔️ Utbildningen hjälper dig som ledare att integrera användbara vanor som stärker de olika dimensionerna i emotionell intelligens (EQ) och som bidrar till ett medvetet, meningsfullt och teamstärkande ledarskap för framgång med ökad effektivitet och positiva resultat till följd.

EXECUTIVE & LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

– LEDARSKAP 20.20

Unikt och det senaste inom ledarskapsutveckling, med ett upplägg som visat på stor framgång internationellt. Bransch- och verksamhetsoberoende. Nu även i Sverige.

Vi vet alla om det ansvar som ledare tar och den roll som ledare spelar i företag och organisationer. Men tiderna har förändrats och så har även affärsklimatet. Och vi rör oss nu bort ifrån att se ledarskap och företagande som transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider, till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld. Till följd därav ställs ledare av idag inför en rad utmaningar som går både djupare och har en mycket högre förändringstakt än någonsin tidigare. Ledares förmåga till förändring och anpassning sätts i allt högre grad på prov.

Med detta i åtanke erbjuder vi dig i ledande ställning ett ledarskapsprogram som frångår det traditionella utbildningsupplägget, som sedvanligt orienterat sig mot och arbetat med rollen som ledare och dess praktiska innehåll. I och med det utmärker sig ”Executive & Leadership Development Program – Ledarskap 20.20” genom att programmet utgår ifrån, och arbetar med, individen bakom ledarrollen. För studier visar att när ledare utvecklas på individnivå, leder det till kraftfulla synergieffekter i hela organisationen. I utbildningen tar vi därför avstamp i både mjuka och hårda värden, såsom bl.a.

 • värderingar och motivation,
 • självledarskap och medarbetarledarskap,
 • glädje,
 • samarbete, organisationskultur och
 • resultat

Syftet är, förutom att utveckla din förmåga att leda dig själv och andra, även att utveckla din förmåga att kunna hantera nuvarande affärsklimat med turbulens, konstanta störningsmoment och förändringar i hög hastighet med bibehållet fokus. Du lär dig även hur du framkallar det bästa från ditt team och hur du skapar ett genuint engagemang och leder med hög prestation. I det tredje och sista steget i ledarutvecklingsprogrammet får du med dig kunskap om hur du frigör potentialen i organisationen, hur värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer utvecklas.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Vill utvecklas genom det senaste inom ledarskapsutveckling.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner dig redo att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är uppdelat i följande tre (3) steg: 

 • Steg 1: High Performing Leader – Framtidens Ledarskap, 2+1 dagar
 • Steg 2: Building Effective Teams – Skapa Vinnande Team, 2+1 dagar
 • Steg 3: Unleash Organizational Potential – Frigör Potentialen i Organisationen, 2+1 dagar

Varje steg innefattar tre (3) utbildningsdagar. Vi inleder varje steg med två (2) sammanhängande dagar och avslutar med en (1) uppföljande dag där vi fortsatt arbetar på att utvecklas inom ramen för innehållet. För kommande datum, upplägg och innehåll, vänligen se programinformationen per steg. Om du skulle önska gå något av stegen utan att ha deltagit i föregående steg, eller om du enbart önskar gå steg 1 är du välkommen att delta i kursen fristående.

För dig som önskar arbeta igenom prestationsutmaningar, skapa en utökad förståelse för den egna ledarstilens effekter, eller som önskar identifiera möjliggörandet av ytterligare tillväxt för att nå full potential, erbjuds du som deltagare executive- och ledarcoaching via ett tilläggserbjudande efter och mellan de olika programstegen. För ytterligare information, se rubriken ”Tilläggserbjudande”.

Utbildningsdagarna är interaktiva till sin natur och leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus. 

Utbildningsmål

✔️ Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

✔️ Ledarskapsprogrammet grundar sig på vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt som stärker tillit, bidrar till engagemang, leder till en mer positiv organisationskultur, effektivt beslutsfattande och förbättrad kommunikationsmetodik.

✔️ Utbildningen hjälper dig som ledare att integrera användbara vanor som stärker de olika dimensionerna i emotionell intelligens (EQ) och som bidrar till ett medvetet, meningsfullt och teamstärkande ledarskap för framgång med ökad effektivitet och positiva resultat till följd.

Ledarskap 20.20

Effekten
Efter avslutad utbildning har du som deltagit i ledarutvecklingsprogrammet verktyg och metodik för hur du bättre kan hantera och uppnå:

 • målsättningar och krav
 • stress och utmaningar
 • en förbättrad förståelse och insikt kring både dig själv och dina medarbetare
 • ökad motivations- och engagemangsnivå
 • en sund och harmonisk organisationskultur
 • positiva resultat
 • den bästa versionen av din unika ledarstil

Ledarskap 20.20

När vi blickar framåt ser vi ledare som är de som stärker andra

TRAINER & FACILITATORTherése M. Sandberg

Programmet faciliteras av två kompetenta, erfarna utbildare och coacher. Våra kursledare som önskar dig varmt välkommen är: Therése Sandberg och Aila Kekkonen.

Therése Sandberg

Therése är diplomerad coach, certifierad Culture Transformation Tools Consultant från Barrett Values Centre och Conscious Business Coach och facilitator. Hon har mångårig erfarenhet från krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska, såväl som i internationella organisationer och hon har framgångsrikt utbildat och utvecklat människor och team inom olika yrkeskategorier och branscher. Hon tar avstamp i sin ledarskapserfarenhet, affärsförståelse och i sin passion att coacha och utveckla ledare, facilitera ledarteam och andra organisationsgrupper/ teammedlemmar. Hon brinner för att transformera och maximera affärsmöjligheter, utbilda och coacha ledare och människor till att nå sin fulla potential. Therése arbetar efter devisen att när människor upplever mening bidrar de med engagemang och skapar förutsättningar för framgång. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser har alltid varit högt uppskattade. Hon arbetar som coach och utbildar inom ledarskap, förändringsledning och teamutveckling på familjeföretaget Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på Managementkonsultföretaget Nexe the Way of Change.

Master i företagsekonomi (Management & Organisation), Stockholms universitet
Diplomerad Coach, Novus, Stockholm
Culture Transformation Tools Consultant och facilitator, Barrett Values Centre
Conscious Business Coach och facilitator

En organisations transformation börjar med individerna

TRAINER & FACILITATORAila Kekkonen

En organisations transformation börjar med individerna

TRAINER & FACILITATORAila Kekkonen

Aila Kekkonen

Aila arbetar som konsult, coach och facilitator gällande ledarutveckling och teamutveckling/ personalutveckling. Hon har handledar-, teamledar-, och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VDar och specialister, till andra yrkeskategorier. Aila har en passion för att lära ut välbeprövade metoder för individuell utveckling och för att utveckla team. Hon hjälper chefer och medarbetare att förstå vad det är för beteenden och kompetenser som hjälper dem att få fram potential hos individer och att bygga hållbara företagskulturer. Hon arbetar efter devisen att en organisations transformation börjar med individerna. Hennes tidigare kurser och workshops har varit mycket uppskattade.

Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet 
Dipl. Organisationskonsult och Dipl. Coach, Humanova, Stockholm
Certifierad RMP coach och facilitator 

Kommande kursdatum, våren 2020 (2+1 dagar per steg):

 • Steg 1:  16–17/1 + 14/2, 20–21/2 + 20/3, 26–27/3 + 27/4
  Investering: 21.450 kr
 • Steg 2: 3–4/2 + 2/3, 2–3/4 + 8/5, 14–15/5 + 15/6
  Investering: 23.450 kr
 • Steg 3: 24–25/6 + 31/8
  Investering: 23.450 kr.
Anmäl dig enkelt här

 

Vi har även ett samarbete med Informator Utbildning – Nordens största kompetensutvecklare inom IT och ledarskap med 67.000 kursdeltagare per år. Se aktuella datum på Informator Utbildning och ANMÄL DIG HÄR >

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

Nedan finner du broschyren, där ytterligare nformation om programmet återges.

De allra bästa hälsningar,
Therése Sandberg och Aila Kekkonen

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

 

Kontakta oss

Aila Kekkonen

Aila arbetar som konsult, coach och facilitator gällande ledarutveckling och teamutveckling/ personalutveckling. Hon har handledar-, teamledar-, och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VDar och specialister, till andra yrkeskategorier. Aila har en passion för att lära ut välbeprövade metoder för individuell utveckling och för att utveckla team. Hon hjälper chefer och medarbetare att förstå vad det är för beteenden och kompetenser som hjälper dem att få fram potential hos individer och att bygga hållbara företagskulturer. Hon arbetar efter devisen att en organisations transformation börjar med individerna. Hennes tidigare kurser och workshops har varit mycket uppskattade.

Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet 
Dipl. Organisationskonsult och Dipl. Coach, Humanova, Stockholm
Certifierad RMP coach och facilitator 

Anmäl dig enkelt här

Vi har även ett samarbete med Informator Utbildning – Nordens största kompetensutvecklare inom IT och ledarskap med 67.000 kursdeltagare per år. Se aktuella datum på Informator Utbildning och ANMÄL DIG HÄR >

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

 

Kontakta oss