Skip to main content
UTBILDNING

Autentiskt Ledarskap

Led tryggt i en högintensiv, stressfylld och osäker miljö

Upskilla och få med dig värdefull kunskap så att du kan bidra till gynnsamma förutsättningar för framgång i en instabil och alltmer accelererande förändringsmiljö.

Investering: 17.900 kr exkl. moms
Distansutbildning: 2 lärarledda heldagar
Empowering People & Organizations to Unleash Potential and Thrive
Läs mer nedan

Autentiskt Ledarskap

– Led tryggt i en högintensiv, stressfylld och osäker miljö

I utbildningen ”Autentiskt Ledarskap” får du med dig värdefull kunskap så att du kan bidra till gynnsamma förutsättningar för framgång i en alltmer instabil och accelererande förändringsmiljö. Lär dig ledarförutsättningarna och gör som de mest lönsamma, värderings- och syftesdrivna organisationerna – vilka år efter år skapar fördelar genom goda resultat trots kraftiga marknadsfluktuationer och andra utmaningar.

För att göra detta möjligt koncentrerar vi oss på hur du kan frigöra potential hos dig själv och andra, hur du kan utveckla din personliga anpassningsförmåga, hur du bäst hanterar höga nivåer av stress och press, samt hur du effektivt kan integrera verksamhetens inre (syfte, kultur och välbefinnande) i kombination med dess yttre (hållbarhet, intressenter och kunderbjudande).

Upskilla och lär dig mer om hur du utvecklar ett medvetet ledarskap, som skapar de rätta förutsättningarna för långsiktigt engagemang, samarbete och resultat.

“When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves”

  – Viktor Frankl

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande funktion.

Mål

Det här får du ut av kursen

 • Praktiska vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångsätt för ett tryggt och medvetet ledarskap.
 • En verktygslåda med mjuka lösningar på hårda problem.
 • Så inger du förtroende och bidrar till engagemang.
 • Nutida kommunikationsskills för hållbara resultat med coaching som metodik.
 • Förståelse för de mänskliga dimensionernas och organisationskulturens inverkan på ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Effektiva verktyg och metoder för ditt ledarskapsutövande så att du kan realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.
 • Kunskap om kartläggning av er befintliga organisationskultur, samt hur ni samskapar er önskade kultur.
 • Utökad förståelse för hur den mellanmänskliga dynamiken påverkar förändringsprocesser och organisationsförändring.
 • (O)vanliga utmaningar som ledare står inför idag när det gäller att leda och förändra i ett alltmer komplext och osäkert organisationslandskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursmaterial

 • Din personliga värderingsprofil – genomförs som ett kursmoment
 • Metoder, koncept och verktyg för ditt ledarskap, ditt team och din organisation
 • Individell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal)
 • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med konkreta resultat och transformation i fokus.

Programdesign

Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

 • Värderingar och dess påverkan på individ och organisation.
 • Emotionell intelligens (EQ) – förstå och hantera dina och andras känslor.
 • Tankefällor och dess påverkan på ledarskap och beslutsfattande.
 • Ledarskapet och teamet: ett intimt samspel.
 • Verktyg för att bygga tillit och förbättra samarbete inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Medvetna beteenden, attityder och reaktionsmönster
 • Förmågan att lyssna och kommunicera för att stärka andra, bygga en sund teamdynamik och hantera svåra samtal.
 • Från feedback till kreativitetsstärkande konversationer.
 • Konflikthanteringsperspektiv: ärlighet, empati och win-win.
 • Mental smidighet och motståndskraft/resiliens för ökat välbefinnande och en ökad förmåga att hantera motgångar, för en smidigare anpassning till förändring.
 • Mindfulnessmetodik för ett medvetet och hållbart ledarskap.
 • Genomgång av ett mät-, analys- och dialogverktyg syftat till att bygga värderingsstyrda och framgångsstödjande organisationskulturer.
 • Medvetna rutiner i fyra praktiska steg

Utbildningsupplägg

Distans: 2 lärarledda heldagar. Visst digitalt material med videos, artiklar och övningar, som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen, tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

BOKNING

Vi hälsar dig varmt välkommen till distansutbildningen ”Autentiskt Ledarskap” tillsammans med oss på EPM!

ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

  Ledarskap 20.23

  Kursupplägg Våren 2023 (fördelat över 2 lärarledda heldagar)

  • Datum: 13-14/3, kl. 09-17.
  BOKNING

  Ledarskap 20.23

  Unikt innehåll

  Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.

  • Genomförs under utbildningens gång enligt överenskommelse.
  • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen via telefon, eller digitalt överenskommet verktyg.  

  Autentiskt Ledarskap

  Led tryggt i en högintensiv, stressfylld och osäker miljö

  I utbildningen ”Autentiskt Ledarskap” får du med dig värdefull kunskap så att du kan bidra till gynnsamma förutsättningar för framgång i en instabil och accelererande förändringsmiljö. Lär dig ledarförutsättningarna och gör som de mest lönsamma, värderings- och syftesdrivna organisationerna – vilka år efter år skapar fördelar genom goda resultat trots kraftiga marknadsfluktuationer och andra utmaningar.

  För att göra detta möjligt koncentrerar vi oss på hur du kan frigöra potential hos dig själv och andra, hur du kan utveckla din personliga anpassningsförmåga, hur du bäst hanterar höga nivåer av stress och press, samt hur du effektivt kan integrera verksamhetens inre (syfte, kultur och välbefinnande) i kombination med dess yttre (hållbarhet, intressenter och kunderbjudande).

  Upskilla och lär dig mer om hur du utvecklar ett medvetet ledarskap, som skapar de rätta förutsättningarna för långsiktigt engagemang, samarbete och resultat.

  “When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves”

    – Viktor Frankl

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig i ledande funktion.

  Mål

  Det här får du ut av kursen

  • Praktiska vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångsätt för ett tryggt och medvetet ledarskap.
  • En verktygslåda med mjuka lösningar på hårda problem.
  • Så inger du förtroende och bidrar till engagemang.
  • Nutida kommunikationsskills för hållbara resultat med coaching som metodik.
  • Förståelse för de mänskliga dimensionernas och organisationskulturens inverkan på ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
  • Effektiva verktyg och metoder för ditt ledarskapsutövande så att du kan realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.
  • Kunskap om kartläggning av er befintliga organisationskultur, samt hur ni samskapar er önskade kultur.
  • Utökad förståelse för hur den mellanmänskliga dynamiken påverkar förändringsprocesser och organisationsförändring.
  • (O)vanliga utmaningar som ledare står inför idag när det gäller att leda och förändra i ett alltmer komplext och osäkert organisationslandskap.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Kursmaterial

  • Din personliga värderingsprofil – genomförs som ett kursmoment
  • Metoder, koncept och verktyg för ditt ledarskap, ditt team och din organisation
  • Individell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal)
  • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways

  Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med konkreta resultat och transformation i fokus.

  Programdesign

  Utbildningens upplägg är interaktivt och innehåller följande kärnkomponenter:

  • Värderingar och dess påverkan på individ och organisation.
  • Emotionell intelligens (EQ) – förstå och hantera dina och andras känslor.
  • Tankefällor och dess påverkan på ledarskap och beslutsfattande.
  • Ledarskapet och teamet: ett intimt samspel.
  • Verktyg för att bygga tillit och förbättra samarbete inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
  • Medvetna beteenden, attityder och reaktionsmönster
  • Förmågan att lyssna och kommunicera för att stärka andra, bygga en sund teamdynamik och hantera svåra samtal.
  • Från feedback till kreativitetsstärkande konversationer.
  • Konflikthanteringsperspektiv: ärlighet, empati och win-win.
  • Mental smidighet och motståndskraft/resiliens för ökat välbefinnande och en ökad förmåga att hantera motgångar, för en smidigare anpassning till förändring.
  • Mindfulnessmetodik för ett medvetet och hållbart ledarskap.
  • Genomgång av ett mät-, analys- och dialogverktyg syftat till att bygga värderingsstyrda och framgångsstödjande organisationskulturer.
  • Medvetna rutiner i fyra praktiska steg

  Utbildningsupplägg

  Distans: 2 lärarledda heldagar. Visst digitalt material med videos, artiklar och övningar, som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen, tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

  Ledarskap 20.23

  Kursupplägg Våren 2023 (fördelat över 2 lärarledda heldagar)

  • Datum: 13-14/3, kl. 09-17.
  BOKNING

  Ledarskap 20.23

  Unikt innehåll

  Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.

  • Genomförs under utbildningens gång enligt överenskommelse.
  • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen via telefon, eller digitalt överenskommet verktyg.  

  Vi hälsar dig varmt välkommen till distansutbildningen ”Autentiskt Ledarskap” tillsammans med oss på EPM!

  ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

   VILL NI HA UTBILDNINGEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

   Kontakta oss

   Bidra till gynnsamma förutsättningar för framgång