Ledarkvaliteter

Låt oss jämna ut spelplanen

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

GENDER BIAS – VANLIGA FÖRDOMAR I ARBETSLIVET

Det är ingen nyhet att olika typer av fördomar håller kvinnor och andra minoritetsgrupper tillbaka på våra arbetsplatser. Och ofta handlar det om omedvetna attityder, beteenden och reaktionsmönster. Men oavsett, så påverkar det kvinnors anställningsmöjligheter i olika yrkesroller och branscher.

Och Gender Bias påverkar likaså kvinnors dagliga arbetsupplevelser negativt. Och framförallt så befrämjar den här typen av bias inte till positiv utveckling i företag och organisationer. Utan tvärtom – det håller den så nödvändiga utvecklingen tillbaka. Och det Gender Bias försvårar för företag och organisationer är att jämna ut spelplanen så att kunskap överförs och gynnsamma utvecklingsmöjligheter skapas.

Vi behöver synliggöra våra beteenden och vi behöver strategier, processer, policies och nya beteendemönster för att hantera desamma. Det är därutöver viktigt att vi får utrymme för och kunskap om hur vi kan lösa detta på våra arbetsplatser. Och det framförallt för att kvinnor i högre grad än idag skall attraheras och väljas till ledarpositioner på inte bara mellannivå, utan även på Executivenivå. Ledaryrket bör även för kvinnor upplevas som en självklar position.

Vill du/ni lära er mer om hur ni kan öka er förståelse, lyfta fram gynnsamma attityder och utarbeta lösningar?

Vill du som ledare och medarbetare samskapa en organisationskultur där position, roll och/eller arbetsuppgifter grundar sig i inkludering och mångfald?

Om du/ni svarar ”ja” på någon av frågorna ovan, då är företagskursen ”Gender Bias i Arbetslivet” för er!

How can we understand each other?

Nedan ytterligare läsning för dig!

Efter #MeToo – dags att skapa gemenskap?

Ledarkvaliteter

Låt oss jämna ut spelplanen

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se