OM HIGH PERFORMING BUSINESS

High Performing Businessföretag och organisationer vilar på principen om att leverera värde till samtliga partners och intressenter. Det är varken en affärsstrategi eller en affärsmodell, utan en affärsfilosofi. Och empiriska studier visar att det är just dessa värderingsdrivna företag som är de mest lönsamma – år efter år. Några exempel på internationella High Performing Businessföretag är Starbucks, Whole Foods, LinkedIn, Southwest Airlines, UPS, the Container Store, Google och Amazon.

SÅ GÖR DE MEST LÖNSAMMA FÖRETAGEN

High Performing Businessföretag och organisationer drivs av ledare som agerar på ett medvetet och hänsynstagande sätt gentemot samtliga intressenter. De är i tjänst för företagets syfte, dess medarbetare, kunder, investerare, leverantörer och för det samhälle de verkar i. Dess ledare förstår att kraften härstammar från individernas engagemang och kreativitet, varför de erbjuder en engagerande miljö för de anställda. High Performing Businessföretag är mer motståndskraftiga mot marknadsfluktuationer, eftersom dess starka samarbetsfokus drar till sig fördelar i mer utmanande situationer och konjunkturer.

För att lära dig mer om HPB-konceptet och hur du kan utvecklas till en High Performing Leader, hör av dig till oss så tar vi ett förutsättningslöst möte. Varmt välkommen!

INVESTERA I DIG SJÄLV 2020!

”High Performing Leader 2.0 – Framtidens Ledarskap” erbjuds dig som vill utveckla ditt ledarskap och omfattar två + 1 dagar. Här finner du mer information om High Performing Leader 2.0 – Framtidens Ledarskap.

Nyfiken och vill veta mer? Du når oss enkelt på utbildning@epmconsulting.se eller 070-738 42 41.

Varmt välkommen med din anmälan!