HIGH PERFORMING LEADERS

Ledarskap är den process genom vilken en person sätter syfte och mål för andra personer och motiverar dem att med effektivitet och fullt engagemang uppnå desamma. Ledarskapet syftar även till att frigöra och omvandla individuell potential till kollektiva prestationer. En ledares jobb är därmed att utveckla och stödja sitt team till goda prestationer. Ledarens effektivitet uttrycks därefter genom teamets prestationer.

High Performing Leaders fokuserar därför på den egna utvecklingen, såväl som de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna som de enskilt avgörande faktorerna så att engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå. Därutöver förstår de värdet av att utveckla organisationen till en värderingsdriven kund- och människoorienterad verksamhet som framgångsrikt levererar långsiktiga resultat till alla intressenter genom människorna i organisationen.

VAD KÄNNETECKNAR EN HIGH PERFORMING LEADER?

  • Fokus på den egna utvecklingen och ett mindset som syftar till att effektivt kunna hantera komplexa utmaningar i en snabbföränderlig värld
  • Ser värdet av att arbeta på sin ledarskapsnärvaro för att effektivt leda andra med organisationens och individens värderingar som grund
  • Leder genom äkthet, skapar tillit och hållbara långsiktiga relationer och resultat
  • Förstår vikten av att förvalta utrymme för kollektiv kreativ intelligens för alla i organisationen att dra fördel av
  • Bygger förtroende i syfte att förbättra samarbetet inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners
  • Har förmågan att lyssna och kommunicera för att effektivt utveckla andra, bygga en sund teamdynamik och hantera svåra samtal
  • Har utvecklat en mental smidighet och motståndskraft som främjar till välbefinnande och ökar förmågan att hantera motgångar för en lättare anpassning till förändring

Känner du dig inspirerad att veta mer om möjligheterna att leda medvetet, hör av dig till oss så tar vi ett förutsättningslöst möte. Vi bjuder på en fika. Varmt välkommen!

INVESTERA I DIG SJÄLV!

Vår ledarskapskurs High Performing Leader 2.0 – Framtidens Ledarskap är utformad för dig som känner dig redo att utveckla ditt ledarskap. Kursen sträcker sig över 2+1 dagar.

Hör av dig, så berättar vi mer. Du når oss enkelt på utbildning@epmconsulting.se

Varmt välkommen!