NY STANDARD FÖR LEDARSKAPS- &
ORGANISATIONSUTVECKLING

NY STANDARD
FÖR LEDARSKAPS- &
ORGANISATIONS-
UTVECKLING

Frigör människors potential, transformerar organisationskulturer. Skapar värde och framgång genom kraften i syfte, närvaro och fokus.

VÅRA TJÄNSTER
Unleashing human potential, transforming organisational culture. Creating value and prosperity through the power of purpose, presence and focus.
VÅRA TJÄNSTER
Unleashing human potential, transforming organisational culture. Creating value and prosperity through the power of purpose, presence and focus.
VÅRA TJÄNSTER

Evolve Value. Evolve Together. Evolve You.

Vad skulle kunna bli resultatet om ledare och team tillsammans presterade på topp? Vad skulle kunna bli resultatet om motivation och engagemang ökade i organisationen? Låt oss utforska möjligheten tillsammans! Vi erbjuder en integrerad serie av lösningar för dig som ledare, för ditt team och för din organisation, bestående av väl beprövade och empiriskt säkerställda metoder, modeller och verktyg. Vi utvecklar människor, transformerar organisationskulturer och skapar värde genom utbildande insatser, förändringsledning och coaching för långsiktig och hållbar framgång.
UPPTÄCK MERJAG VILL VETA MERJAG VILL VETA MER

Vår vision

Att bidra till att göra världen till en bättre plats genom att inspirera modiga ledare till att mer inkännande, fokuserat och framgångsrikt leda sina team och organisationer genom goda relationer, syftesfokus, målmedvetenhet och positiv inverkan. Att bidra till att skapa enastående kulturer som möjliggör enastående resultat.

Vad vi gör

Vi hjälper ledare att frigöra mänsklig och organisatorisk potential för att balanserat möta upp affärsutmaningar genom att integrera systemtänkande, evidensbaserade metoder och modeller, utbildning, stöd och coaching. Vi hjälper ledare, team och organisationer att blomstra inifrån och ut.

Vem vi är till för

Dig. Tillsammans hjälper vi dig att kultivera ledarskapsnärvaro, stärka ditt mindset och utveckla resiliens för att kunna transformera och optimera er business-as-usual. Vår ambition är att ni ska kunna ta itu med ledarskaps- och teamutveckling utifrån tre avgörande nivåer: uppgift, relationer och dig själv.

High Performing Leaders

Do you want to improve your leadership skills and become a true leader? Here's how.

Läs mer ›

We Formulate Success

Do you wish to successfully develop sustainable results through values-driven leadership?

Läs mer ›

Organisational Culture

An underperforming culture will stall your success. Transcend into an purpose and values-driven culture where all share purpose, values and goal.

Läs mer ›

Discover Your Potential

Do you want to improve yourself and take yourself and your business to its fullest potential? We offer Executive and Business coaching.

Läs mer ›

Discover Your Potential

Do you want to improve yourself and take yourself and your business to its fullest potential? We offer Executive and Business coaching.

Läs mer ›

Organisational Culture

An underperforming culture will stall your success. Transcend into an purpose and values-driven culture where all share purpose, values and goal.

Läs mer ›

OM EPM

Utvecklar människor och transformerar organisationskulturer

EPM startades 2012 i syfte att finnas till som en utvecklings- och utbildningspartner och stödja er på er utvecklingsresa. Och vi arbetar alltid nära våra kunder och alltid med er framgång i fokus. Vi på EPM brinner för att utveckla människor, ledare, team och att transformera organisationskulturer - och vi brinner för att utbilda, facilitera och coacha! Alltid med er framgång i fokus. Varmt välkommen!

Kunder & Samarbetspartners