Ledarskap, känslor, perception och beslutsfattande!

Oavsett om du är ny som ledare eller om du är erfaren har du nytta av att förstå hur dina känslor påverkar ditt beslutsfattande. För dina känslor och din upplevelse av de situationer du ställs inför påverkar ditt beslutsfattande.

Under de två senaste årtiondena har betydande forskning genomförts inom området emotionell intelligens (EQ). Och forskningen visar på att människor kan lära sig att öka sin EQ – och det oavsett ålder och/eller position. Den fördel ökad EQ för med sig är att människor kan arbeta mer effektivt både med sig själva och tillsammans med andra. Och det skapar långsiktiga och hållbara resultat!

För dig som ledare innebär ökad EQ: 

  • att du genom att förstå ditt känslomönster och hur du upplever/tolkar de situationer du ställs inför, på ett mer effektivt sätt kan ta beslut som grundar sig i emotionell balans.
  • att du genom att förstå andras känslomönster och det sätt varpå de upplever/tolkar de situationer de ställs inför kan leda ditt team mer effektivt mot uppsatta mål.
  • att du genom att öka förståelsen för dig själv och andra kan reducera missförstånd och konflikter.

Kursinnehåll

Lär dig mer om hur känslor och perception påverkar ditt beslutsfattande! 

Ledarskap

På vilket sätt påverkar mitt sätt att vara andra runt omkring mig – mitt team, mina kollegor, partners och andra intressenter? 

Känslor

På vilket sätt påverkar mina känslor mig själv och andra? 

Perception

På vilket sätt påverkar mitt reaktionsmönster mig själv och andra?

Beslutsfattande

På vilket sätt påverkar mina känslor och mitt reaktionsmönster mitt beslutsfattande?

Redo att uppnå resultat?

Anmäl dig till ”Känslor, perception och beslutsfattande” idag och förändra ditt ledarskap!

Ledarskap - känslor, perception och beslutsfattande (2h)

* 2195 kr exklusive moms

per kursdeltagare* Early bird – boka senast 3 veckor före utsatt kursdatum och erhåll 15 procents rabatt på ordinarie investering. Ange kursnamn och Early bird vid anmälan. Varmt välkommen!

Ledarskap - känslor, perception och beslutsfattande (2h)

* 8.900 kr exklusive moms

2 h företagsanpassad Workshop* Vi skräddarsyr en 2h utvecklande workshop anpassade efter era behov – och vi kommer till er. Tveka inte att höra av er, så finner vi ett passande datum och upplägg. Varmt välkommen!
Leadership Mastery

Empower yourself with training!

READY FOR TRAINING?

Känslor, perception och beslutsfattande!

Oavsett om du är ny som ledare eller om du är erfaren har du nytta av att förstå hur dina känslor påverkar ditt beslutsfattande. För dina känslor och din upplevelse av de situationer du ställs inför påverkar ditt beslutsfattande.

Utveckla din EQ och öka din förståelse för hur ditt känslomönster påverkar ditt beslutsfattande, reducera missförstånd och konflikter och led ditt team mer effektivt mot uppsatta mål. 

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!

Jag är redo >