UNLEASHING HUMAN POTENTIAL, TRANSFORMING ORGANISATIONAL CULTURE, CREATING VALUE AND PROSPERITY

Låt oss diskutera din och ditt företags utveckling!

Vårt Erbjudande

Leadership Mastery
Creation

En effektiv ledare fokuserar de egna såväl som de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna som avgörande faktorer för att resultat, engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå.


Läs mer

Utbildningar
Growth

Är du en ledare vars ambition är att behärska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens? Då är våra utbildningar för dig!


Läs mer

Cultural Mastery
Transformation

En mer samarbetsnära, modig, kreativ och agil organisationskultur utgör en konkurrensfördel som är svår för andra att kopiera. Vi identifierar er nuvarande kultur och bistår med att definiera vilka kulturella egenskaper som stödjer och fungerar framåtskridande för er verksamhet.


Läs mer

Utmaningar
Alignment

Företag och organisationer behöver stärka sin anpassningsförmåga så att hela verksamheten klarar av att ställa om i tider med hög förändringstakt. Det mest effektiva sättet till anpassning är att fokusera på ett kulturskifte och att utveckla medvetna och värderingsdrivna ledare.


Läs mer

Webinarier & Workshops
Event

Med anledning av COVID-19 har vi ställt om alla fysiska event vi normalt håller centralt i Stockholm. Vi har digitaliserat alla våra erbjudanden och hälsar dig varmt välkommen till ett kostnadsfritt Lunch & Learn – 1h smakprov av utbildningen ”Certifierad Co-Creator” den 21/10 kl 12:00-13:00.


Anmälan

CoachingDevelopment & Mastery

Professionell coaching med någon av våra diplomerade och erfarna coacher ger dig utrymmet att utforska dig själv, formulera dina mål och nå dit du vill. Vi finns här för dig genom din personliga och professionella utveckling. Läs mer här ->


Boka tid

Greatness is not a function of circumstance. Greatness... is a matter of conscious choice.

Jim CollinsGood to Great

Låt oss diskutera din och företagets utveckling och framgång!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka ett förutsättningslöst möte med oss på EPM!