Skip to main content

Självledarskap

Knowing yourself is the beginning of all wisdom
- Aristoteles

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Att utveckla sin självkännedom och få ett mer meningsfullt (arbets)liv, det är mer eller mindre allas vår dröm. Men på vilket sätt leder självkännedom till meningsfullhet? Och hur hänger det här ihop?

Jo, när vi utvecklar vår självkännedom, ökar vi medvetenheten om våra styrkor, vår utvecklingspotential, intressen, kreativitet, värderingar och preferenser. Därutöver leder en ökad självmedvetenhet och självkännedom till en högre pricksäkerhet avseende dina vägval och det sätt varpå din kreativitet kan få utrymme. Och detta sammantaget utgör fundamentet för både syfte och mening.

I ett professionellt sammanhang är självmedvetenhet och själveffektivitet uppskattade egenskaper och viktiga faktorer för både personlig utveckling och självledarskap. Detta innebär i förlängningen att ledare och medarbetare tillsammans kan stärka både sig själva och organisationen som helhet. Och studier visar att självkännedom (även kallad självmedvetenhet) är den viktigaste förmågan att utveckla. Dessutom visar studier att när anställda får möjligheten att använda sina styrkor dagligen i arbetet så ökar produktiviteten, kreativiteten, trivseln, välmåendet och kundlojaliteteten. Dessa resultat har bidragit till att fler och fler företag investerar i kunskap och utveckling om självledarskap.

För att du ska kunna öka din självkännedom, så följer några tips på hur här:

  • Se till att checka in med dig själv ofta. Utforska dina preferenser genom att fråga dig själv vad du brinner för och vad det är just du vill få ut av ditt liv. I lucka 1 i kalendern hittar du fler tips.
  • Öva på självmedkänsla. Ju mer du lär dig om dig själv, desto mer kan du känna dig frestad att döma dig själv kritiskt eller bli upptagen av att förändra dina upplevda svagheter. Kom ihåg att det finns ett värde i att vara den du är just nu. Och det är viktigt att du balanserar din strävan mot förbättring med självmedkänsla och självacceptans. Ta dig tid att uppskatta hur din strävan och ditt arbete tagit dig dit du är idag och se till att fira dina prestationer – stora som små.
  • Stärk ditt självförtroende och din självkänsla genom att sätta upp dagliga och mer långsiktiga mål. Mät av dina framsteg för att bekräfta ditt värde och din kompetens.
  • Och så slutligen. Var nyfiken på dig själv! Kom ihåg att du inte kan förändra det du inte vet något om.

Om du vill lära mer om hur du kan utveckla ditt självledarskap, kan du följa Självledarskapsseriens tidigare, såväl som kommande inlägg. Här får du kunskap och tips om hur du kan frigör din potential, utveckla ditt självledarskap och bli mer effektiv, produktiv och kreativ.

Och skulle du ha några funderingar, eller känner att du behöver stöd för att nå dina mål, så är du varmt välkommen att höra av dig!

Här kan du läsa del 1 i Självledarskapskalendern och del 3.

Vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Knowing yourself is the beginning of all wisdom
- Aristoteles

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se