Skip to main content

Självledarskap

You don't find happiness. You create it.
- Unknown

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Nu går vi med stormsteg mot ett nytt år. Och ett nytt år är ofta starten på nya äventyr och olika förändringar på agendan. Så i år kommer jag av detta skäl dela tips fram till julafton som fokuserar på hur du kan stärka ditt självledarskap, hur du kan bli bättre på att hantera och reglera känslor, tankar och reaktionsmönster, så att du enklare kan nå dina uppsatta mål.

Men, vad är då självledarskap? En bra definition på självledarskap är Bryant och Kazans (2012):

”Self-leadership is the practice of intentionally influencing your thinking, feeling and actions towards your objective/s”

Ja, vi är alla ledare. Men det som särskiljer ledarskap från självledarskap är dess specifika fokus på att inspirera och motivera andra. Självledarskap är till skillnad från ledarskap förmågan att inspirera och motivera sig själv. Och självledarskap spänner över en medvetenhet och en förståelse för vad vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det. När vi utvecklar vårt självledarskap får vi en ökad förståelse för hur vårt tanke-, känslo- och reaktionsmönster påverkar våra beteenden. På detta sätt ökar förståelsen för de bakomliggande faktorerna bakom våra beteenden. Enklare uttryckt kan man säga att när vår förståelse för våra beteendemönster ökar, så ökar också vår förmåga till förändring och måluppfyllelse.

Och att vi alla är ledare i våra egna liv råder det ingen tvekan om. Därför är frågan inte om du är en självledare eller inte, utan snarare om hur väl du utövar ditt självledarskap idag. Kanhända upplever du att det kan finnas en viss förbättringspotential här. Men var börjar man någonstans? Nedan följer några tips att inleda med.

För att kunna leda dig själv mer framgångsrikt behöver du klargöra vem du är, eller vill vara och vilka erfarenheter som är viktiga för dig. Att med så kallad ökad självkännedom identifiera dina talanger, färdigheter och styrkor gör att du kan nå mål genom att utnyttja dina starka sidor.

Och några frågor som kan vara hjälpsamma i sammanhanget är: Vad är det du vill? Vad är det du brinner för? Vad är du bra på? Vad tycker du är roligt? Är det något du vill ändra på? När du besvarat frågorna, är nästa steg att ställa frågor som fokuserar på hur du kan nå det du vill, det du brinner för, tycker är roligt eller vill ändra på. Genom att sätta upp tidsbestämda och prioriterade mål, är sannolikheten att du når dem mycket större.

Och det här kan tyckas både simpelt och grundläggande, men faktum är att vi ofta är bra på att sätta upp mål, men mycket sämre på att följa upp dem. På arbetsplatsen är vi vana vid att arbeta målorienterat och följa upp. Dessutom finns det ju en uppsjö av metoder, modeller och verktyg att hämta inspiration ifrån. Så varför inte börja med att sätta upp en handlingsplan för det nya året 2022.

Om du har några frågor, eller känner att du behöver hjälp med att nå dina mål, så är du varmt välkommen att höra av dig!

Vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

You don't find happiness. You create it.
- Unknown

WRITTEN BYTherése M. Sandberg