Skip to main content

Självledarskap

Därför är självledarskap viktigt!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

En vanlig fråga som många ställer sig är varför självledarskap är viktigt. Och idag tänkte jag ge dig en del av svaret – för självledarskap är inte endimensionellt.

Låt mig börja med att berätta om hur självledarskap kategoriseras.

Självledarskap delas ofta in i fyra huvudkategorier. Den första kategorin är självmedvetenhet. Här handlar det om att observera och förstå sina känslor, beteenden och reaktionsmönster, samt de värderingar som ligger till grund för den egna drivkraften.

Den andra kategorin är själveffektivitet, som handlar om effektiv hantering av känslor, tankar och reaktioner. Med själveffektivitet frigör vi vår potential, motivation och kreativitet. Och när vi utvecklar vår själveffektivitet, utvecklar vi också vår förmåga att reglera stress mer effektivt.

Social medvetenhet, den tredje kategorin, är förmågan att observera och förstå andras känslor och beteenden, ta hänsyn till andras idéer, behov eller arbetsstil. Effektiv och coachande kommunikation är en fundamental egenskap för social medvetenhet. I alla relationer är social medvetenhet avgörande för dess kvalitet.

Så var vi framme vid den fjärde och sista kategorin: organisatorisk medvetenhet. Organisatorisk medvetenhet innebär att du har en god förståelse för vad och vem dina beslut och beteenden påverkar, varför och hur. Här är det systemet och helheten som står i fokus.

Ja, självledarskap handlar inte bara om att förstå vem du är, identifiera dina mål och avsiktligt vägleda dig själv mot dem. Självledarskap är även förmågan att identifiera och tillämpa dina styrkor för att initiera och upprätthålla positiva självinflytandebeteenden. Men det är också att vara medveten socialt och systemiskt.

Och av alla dessa skäl är självledarskap viktigt.

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Därför är självledarskap viktigt!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg