Skip to main content

Självledarskap

Rule your mind or it will rule you!
- Horace

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Hur gör du för att hantera distraherande tankar, känslor och beteenden?

Att känna sig överväldigad av för mycket att göra på jobbet, av händelser i världen, eller av andra skäl, kan väcka många olika känslor – t.ex. frustration, oro, ilska. När vi lägger allt för stor vikt vid dem och ger dem en stor del av vår tid, tar de udden av vår kreativitet, effektivitet, produktivitet och vårt välmående. Men går det att bryta den här cirkeln?

Ett bra sätt för mig är att inte låta mig dras med i olika händelser, eller om jag blir distraherad på jobbet när det är mycket att göra. Jag brukar börja med att notera och erkänna det jag känner, att det är legitimt att känna det jag känner och att det är betydelsefullt. För att inte låta känslan ta överhanden och förbruka min energi, lägger jag min uppmärksamhet på mina värderingar. Vad är det jag står för? Vem vill jag vara? Hur vill jag reagera?

Låt oss säga att det är en jobbsituation där jag känner frustration, då kan en värdering jag värdesätter vara respekt, en annan samarbete. Och då fokuserar jag på det. För hur bidrar min reaktion till min förmåga att visa respekt, eller att samarbeta? Ja, det här är ett bra sätt för mig att komma i balans igen.

Och självmedvetenhet och förmågan att hantera tankar och känslor utgör grunden för att medvetandegöra värderingar, syfte, mentala modeller och känslomässiga reaktioner. När vi ökar vår självmedvetenhet om oss själva, om våra känslor, attityder, beteenden och reaktionsmönster, då ökar också vår förmåga att framgångsrikt navigera oss själva mot mål, med syfte och mening. Som självledare ökar du din kapacitet att frigöra din fulla potential, förstå, leda och samarbeta bättre med andra. Och i slutändan ökar det inte bara din egen prestationskraft, utan även organisationens och dess förmåga att navigera i förändring.

Börja med dessa 3 steg så kan du bli mästare på att förstå och hantera dina känslor:

  • Självkännedom. Bli mer medveten om hur du känner och identifiera känslan. Du kan göra detta när som helst under dagen, till exempel när du vaknar, när du är på väg in i ett möte, på väg hem eller efter ett samtal. Det finns oändliga möjligheter under dagen att bli medveten om dina känslor och hur de påverkar dig. Var objektiv och en observatör av dig själv, istället för att låta känslorna ta över. Namnge känslan och acceptera den utan att döma.
  • Självreglering. Med kontroll över dina känslor kan du reglera dina impulser och rikta din känslomässiga energi på ett lämpligt sätt. För det är inte alltid lämpligt att uttrycka hur man mår i alla situationer. Känn in, men låt inte impulsen ta över. Behandla impulserna som goda rådgivare och bestäm när och var det är bäst att uttrycka hur du mår.
  • Självuttryck. De flesta människor har lätt att uttrycka positiva känslor men har svårare att uttrycka negativa känslor. Detta beror vanligtvis på att de är förknippade med negativa upplevelser i det förflutna som har orsakat smärta. När vi utforskar våra tidigare mer negativa erfarenheter – så långt tillbaka som när vi var barn och tolkade världen annorlunda än hur vi gör som vuxna – är det ofta så att de är förvrängda av olika skäl. Det är därför alltid värt att utforska historierna bakom hur du känner för att avgöra om din upplevelse av dem är sanna. Och ofta är det så att när vi utforskat historierna om våra erfarenheter, så kan vi se dem i ett nytt ljus och också uttrycka våra känslor mer adekvat. Och att kunna uttrycka våra mer negativa känslor är viktigt både för vårt välmående och för våra relationer. Vi riskerar annars att försvåra relationer, samarbeten och prestationer.

Som självledare tar du ansvar för dina känslouttryck och dina beteenden. Du tar kontroll över hur du gensvarar på olika utmaningar, du frågar efter vad du själv och andra behöver – och du strävar efter att nå uppsatta mål.

Förutom självkännedom, är du utrustad med självförtroende och personlig effektivitet. Du känner till dina styrkor och har en stark tro på din förmåga att nå dina mål. Som självledare vet du hur du övervinner dina begränsningar och du lägger fokus på att produktivt ta tag i och lösa problem. Du lämnar ogärna utmaningar till sitt öde, utan du arbetar på att utveckla innovativa och kreativa lösningar på de problem du möter. Du är motiverad, produktiv och kreativ. Och framförallt, så har du arbetat upp din motståndskraft inför motgångar och förändringar.

Som med all annan kunskap och kompetens förändras eller utvecklas inte självledarskap utan att vi målmedvetet övar upp den. Det krävs en portion ansträngning och regelbunden träning för att utveckla och förbättra. Och det kräver självmedvetenhet om dina tankar, känslomässiga reaktioner, beteendemönster och triggers. Men det innebär också självförtroende och en medvetenhet om dina styrkor och din utvecklingspotential. Slutligen handlar det om tron ​​på att vad som än kommer i din väg så kan du hantera det.

Om du har några frågor, eller behöver hjälp med att nå dina mål, så är du varmt välkommen att höra av dig!

Här hittar du del 2 Självledarskapskalendern och här del 4.

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Rule your mind or it will rule you!
- Horace

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se