Skip to main content

Självledarskap

Självledarskap är ett sätt att leva för de som vill vara och göra det bästa för sig själv och för andra!
- Therése M. Sandberg

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Det finns ingen annan verksamhetsroll som är så granskad och omskriven som ledarens. Och anledningen till det är ledarskapets förväntade och faktiska påverkan på en verksamhets välmående och resultat.

Och medan efterfrågan på en ledares kompetens och förmågor har avancerat kraftigt det senaste seklet, så har ledarskapet under det senaste decenniet fått öppna upp utrymme för egenskaper och förmågor som självledarskap, närvaro, självmedvetenhet, emotionell intelligens, prestigelöshet, närvaro, ett coachande förhållningssätt, medkännande, agil kompetens, hantering av komplexa situationer, samskapande, empati, ödmjukhet och visdom.

Men hur hänger egentligen ledarskap och självledarskap ihop?

Så här skulle man kunna sammanfatta förhållandet mellan ledarskap och självledarskap. Självledarskap fungerar som hörnstenen för ett effektivt ledarskap och innan du kan leda andra effektivt, har du god nytta av om du kan leda dig själv först. Ett effektivt ledarskap börjar med ditt inre och det börjar med ditt mindset.

Och i tider av osäkerhet och komplexitet drar ledare nytta av att utveckla sina självledarskapsfärdigheter. Och att navigera i komplexa situationer kräver både adaptiva lösningar och en hög grad av självledarskap.

Eftersom självledare kan göra en realistisk bedömning av det nuvarande känslomässiga tillståndet och de faktorer som leder till deras beteende, har de förmågan att pausa, ta ett steg tillbaka och reflektera över vad de tänker, känner och hur de agerar i en viss situation. Det är just det här som är nyckeln till deras energi, kraft och positiva påverkan.

Men hur kan självledarskapet utvecklas?

  • Det första steget är en självupptäcktsresa där du ärligt gör en bedömning av vem du är och vilka förmågor du förfogar över. Ställ dig frågor om och kartlägg vilka dina värderingar är, vilka dina styrkor och utvecklingsområden är. Vad fungerar bra för dig? Vilka är dina utmaningar? Vilka vanor och övertygelser är mindre relevanta för dig? Vad tänker, känner och gör du i olika situationer? Vad kan du göra bättre?
  • För det andra. Fokusera på att identifiera dina mål och avsikter. Vad är ditt syfte? Vad gör dig till en ledare? Vilka ledare är dina förebilder och varför? Vilka värderingar driver dig på arbetet? Vad lämnar du efter dig? Sätt upp mål som inspirerar dig och får dig att engagera dig. Se också till att sätta upp mål som du är redo att ta dig an, som är utanför din komfortzon och som låter dig övervinna dina utmaningar.
  • Så slutligen, utforma en utvecklingsplan för ditt självledarskap. Lyft fram de färdigheter och kompetenser som ska förvärvas, vilka styrkor som ska bevaras och vilka förändringar du behöver göra. Bygg avsiktligt upp den ledare du vill vara genom att använda dig av beteendemässiga, emotionella och mentala strategier.

Förutom självkännedom kräver processen ärlighet, mod, självkännedom och självdisciplin. Iaktta dig själv med nyfikenhet, medkänsla och en icke-dömande attityd. Du kan inte leda förrän du är helt ärlig mot dig själv. Och integritet behövs för att observera tankar, känslor och beteenden utan var sig filter eller fördömanden. Ge dig ut på din utforskarresa med både vänlighet och självacceptans.

De organisationer som är fyllda med självledare är framgångsrika, men traditionellt har självledarskap varit en något försummad och underinvesterad dimension i utvecklingen av framgångsrika organisationer. Men min erfarenhet som utbildare och coach pekar på att självledarskap är på uppgång och att det är en förmåga som inte bara en ledare har nytta av, utan vi alla.

Ja, det var allt för idag. Och har du några funderingar, eller vill du ha stöd i arbetet med att stärka upp ditt självledarskap är du varmt välkommen att höra av dig!

Här hittar du del 4 i Självledarskapskalendern och här del 6.

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Självledarskap är ett sätt att leva för de som vill vara och göra det bästa för sig själv och för andra!
- Therése M. Sandberg

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se