Skip to main content

Självledarskap

Hur kan feedback hjälpa oss att växa?

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Ingen är helt medveten om hur vi uppfattas av andra. För vi har alla blinda fläckar vad gäller våra tanke-, känslomönster och beteenden. Vi behöver därför förlita oss på öppen och äkta återkoppling från människor vi litar på såsom exempelvis familjemedlemmar, vänner, kollegor eller mentorer.

Men det kan vara svårt att ta emot feedback från andra, då det inte alltid innebär information som vi är redo att höra. Därför är det viktigt att förbereda sig på att ta emot det vi högst troligtvis behöver höra och inte nödvändigtvis vad vi vill höra.

Och det finns olika sätt att ta emot feedback på. Ett sätt är att be människor om att göra oss uppmärksamma på när vi gör något som de vet att vi vill förändra – exempelvis tendensen att avbryta andra när de pratar. Vi kan då be de vi litar på att lite diskret göra oss medvetna om vårt beteende. Ett annat mer traditionellt sätt som många arbetsplatser använder sig av är att sätta upp tid för återkopplingsmöten. Något som då är viktigt att ha med sig är att forskning visar att bara vi hör ordet feedback, så sluter vi oss som musslor och är inte längre mottagliga. Det blir som en hotfull situation som vi bara vill fly bort ifrån. Ett bättre sätt är därför att skapa en öppen och transparent återkopplingsmijö där feedback är ett naturligt inslag i arbetet.

Om vi befinner oss i någon typ av ledarroll, så är det extra viktigt att de människor som ger oss återkoppling kan känna sig trygga med att ge sin syn på vårt beteende. Genom att lyssna aktivt och inte försöka motbevisa eller försvara våra handlingar ger vi andra utrymme att ge sin syn på hur vårt sätt att vara påverkar andra. Kom därför ihåg att tacka den som givit dig återkoppling och försök förstå på vilket sätt du kan omvandla den till både din och andras fördel.

Ja, all förändring börjar med medvetenhet och förståelse. Just därför är återkoppling från människor runt omkring oss så värdefullt eftersom det inte bara ökar vår självmedvetenhet utan även vår andramedvetenhet. På så sätt medvetandegörs våra blinda fläckar och vi får möjlighet att justera våra beteendemönster och bli än mer självmedvetna (själv)ledare.

Vill du också lära dig mer om hur du kan leda dig själv och få en bättre förståelse för dig själv, så är det bara att du hör av dig. Varför inte kickstarta 2022 och bli en bättre självledare och ledare?

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Hur kan feedback hjälpa oss att växa?

WRITTEN BYTherése M. Sandberg