Skip to main content

Självledarskap

Vad är det som hindrar oss från att bli mer självmedvetna?

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

En stor del av vår vakna tid går vi på autopilot. Vi är då inte särskilt medvetna om våra tanke- och känsloprocesser – och inte heller alltid om vad eller hur vi gör det vi gör. Ta en så enkel sak som våra morgonrutiner. Vi går upp, äter frukost, borstar tänderna, klär oss, går till bussen, mm. Och det här gör vi utan någon särskild tankeprocess. Vi gör de flesta momenten på rutin och utan någon särskild medvetenhet i varje moment. Ett annat bra exempel är när vi kör bil, eller på annat sätt tar oss hem, och rätt var det är så svänger vi in på uppfarten där vi bor. Många gånger har vi inte varit helt medvetna om bilkörningen, utan vi har tagit oss hem på ren rutin – med autopiloten på. 

Och givetvis är autopiloten bra och effektiv i många olika situationer. Men autopiloten är hjärnans sätt att spara på energi, så att det finns tillräckligt till moment som kräver mer medvetenhet och ansträngning. Som när vi t.ex. gör något som vi inte gjort tidigare. Eller om vi bara ändrar ordningen på våra morgonrutiner, så kräver det mer medveten närvaro. Prova och ändra ordningen på morgonrutinerna imorgon bitti, så kommer du att märka att du är mer medveten om vad och hur du gör det du gör. 

Men det finns såklart andra aspekter som hindrar oss från att bli mer självmedvetna. Och en av dem är olika typer av kognitiva ”fällor”. Eftersom att vi alla bär på olika attityder, fördomar och erfarenheter om hur vi ser på oss själva och som också bekräftar vår identitet, så medskapar desamma vårt sätt att vara och göra om och om igen. Inte nödvändigtvis något fel i det. Vi behöver såklart vår identitet. Men för att ändra på vårt sätt att tänka, känna och agera när mer av samma inte fungerar längre, behöver vi först medvetandegöra hur vi tänker, känner och agerar. Och det kan vi bara göra genom att bli mer självmedvetna. Vi behöver helt enkelt studera oss själva. Bli nyfikna på oss själva. Ställa oss frågor om oss själva som utforskar vem jag är, vad jag gör och varför jag gör som jag gör. På detta sätt kan vi anpassa oss när vi behöver och vi kan ändra på det som inte gynnar oss. Dessutom är en medvetenhet om livets olika upplevelser och erfarenheter något både vackert och spännande. Och att lära känna sig själv likaså. 

Om vi tar det här i ett ledar- och organisationssammanhang, så kan en kognitiv fälla innebära att vi ser oss själva som mycket erfarna, vilket kan begränsa oss i vår förmåga att ifrågasätta oss själva och att utmana våra antaganden. Det kan också leda till en övertro på vår prestation och därmed också en minskad förmåga att noggrant bedöma den egna ledarskapseffektiviteten. 

Vill du lära dig mer om hur du kan leda dig själv och vill du också få en bättre förståelse för dig själv och känner du att du behöver stöd för det, så är det bara att du hör av dig. Varför inte kickstarta 2022 och bli en bättre självledare och ledare?

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Vad är det som hindrar oss från att bli mer självmedvetna?

WRITTEN BYTherése M. Sandberg