Skip to main content

Självledarskap

Between stimuli and response there is a space. In that space is our power to choose our response!
- Viktor E. Frankl

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Komplexiteten och förändringstakten i vår omvärld ställer exceptionella krav på oss alla. Och det har bidragit till att fler och fler under det senaste decenniet har upptäckt fördelarna med att införliva mindfulnesstekniker i sina liv som en del i sitt självledarskap. Framförallt har det kommit att få stor genomslagskraft bland ledare.

Att träna upp sitt självledarskap genom mindfulness genererar förmågan att tänka klart, hålla fokus på det som är viktigast, upprätthålla sin prestationskraft och bli mer empatisk, samtidigt som man förbättrar sin förmåga att leda effektivt och stärker sitt välbefinnande.

Och neurovetenskaplig forskning visar att när vi aktivt utför mindfulness förändras våra hjärnor. Detta påverkar oss positivt relaterat till hur vi engagerar oss i oss själva, i andra och i vårt arbete.

Men hur går det till? Nedan listar jag några enkla mindfulnesssteg att införliva i din dagliga självledarskapsrutin:

Inled med att sätta din intention för dagen redan på morgonen. Ta en stund för att förtydliga vad som är viktigast och varför. Var sedan målmedveten om vem du behöver vara under dagen och vilka beteenden som är viktiga för att göra din intention till verklighet.

För att medvetandegöra dina beteenden och reaktionsmönster, så är det fördelaktigt att lägga märke till hur du reagerar på olika distraktioner eller impulser. När så behövs, kan du justera dina beteenden så att de stödjer din intention.

Eftersom vi ofta blir distraherade på olika sätt, så är det fördelaktigt att också lägga märke till hur stort utrymme du ger dig själv innan du regerar eller gensvarar på ett visst stimuli (distraktion). Vissa responser på impulser sker per automatik och vi hinner inte medvetet välja hur vi ska agera. Ett bra exempel är om någon i familjen retar upp dig. Ofta reagerar vi på samma sätt och då sker vår reaktion per automatik. Det finns inget utrymme mellan känslan och handlingen, mellan stimuli och respons. Men det här går att ändra på så att vi gensvarar på ett sätt som är fördelaktigt för oss och som inte genererar några ytterligare problem.

Genom att ta en målmedveten paus under dagen, kan du bedöma hur dagen har gått. Vad har fungerat? Vad har inte fungerat? Reflektera och justera om det behövs.

I slutet av dagen, ägna en stund åt att reflektera över hur dagen gick. Något som är underskattat är att fira det som har gått bra.

Och givetvis är det inte alltid som det går som vi har planerat. Om så är fallet gör du justeringar för framtiden och tar nya tag nästkommande dag eller när det passar bäst.

Om du vill ha stöd med att stärka upp ditt självledarskap, är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Between stimuli and response there is a space. In that space is our power to choose our response!
- Viktor E. Frankl

WRITTEN BYTherése M. Sandberg