Skip to main content

Självledarskap

Nothing is Impossible. I'm Possible!
- Audrey Hepburn

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

I en organisationskontext spelar självledare huvudrollen. Och i framgångsrika organisationer utvecklar självledare en hög nivå av energi, kreativitet, tillit, samarbetsförmåga, psykologisk trygghet och engagemang. Dessutom har självledare ett growth mindset med en positiv inställning till utmaningar, förändringar och den egna utvecklingen.

Att utveckla sitt självledarskap handlar därmed om att utveckla sin medvetenhet. Och det handlar om det sätt varpå vi möter och gensvarar på olika yttre omständigheter. Samtidigt handlar det om hur vi aktivt väljer att agera i relation till både oss själva och vår omgivning.

För den världskända skådespelerskan Audrey Hepburn var detta en väl integrerad övertygelse när hon med storm tog den amerikanska publiken. Och hennes berömda quote ”Nothing is impossible. The word itself says I’m possible!” beskriver hennes mindset och hennes övertygelse om sig själv och sin förmåga att lyckas som skådespelerska. Audrey Hepburns framgångssaga och hennes inre och yttre resa från Schweiz till Hollywood är ett bra exempel på ett självledarskap med en positiv inställning till förändring, utmaningar och den egna utvecklingen (transformation).

Och transformation och förändring börjar med en medvetenhet och förståelse om sig själv, om andra och om uppdraget. När du genomlyser dina övertygelser (tankar, känslor, attityder och värderingar) ärligt och nyfiket, får du en ökad förståelse för deras inverkan på olika delar av ditt liv, ditt beteende, dina relationer och ditt arbete.

Genom att utöka din förståelse för dig själv, kan du sortera bland dina övertygelser så att de fungerar förstärkande och användbara för just ditt syfte, mening eller mål. Och de övertygelser som inte gynnar dig kan utmanas och förändras.

Ett tips på vägen för just detta är:

  • Börja med att skriva ner dina begränsande övertygelser som fungerar hindrande för hur du vill agera, eller för vad du vill åstadkomma och ersätt dem med stödjande påståenden. Syftet med den här övningen är att ompröva dina föreställningar och genomlysa dina nuvarande kunskaper och färdigheter med hänsyn till vad du vill uppnå, hur du vill agera, bidra och påverka.
  • Lämna dina listade begränsande övertygelser bakom dig och precisera noggrant hur vägen mot vad du vill åstadkomma ska se ut. En tidslinje från nuläge till önskat läge är en bra början.
  • Prioritera sedan att tidsbestämma med vilka första steg du ska inleda förändringsarbetet.
  • Glöm inte bort att följa upp, reflektera, utvärdera och revidera när det behövs.

Om du vill ha stöd med att stärka upp ditt självledarskap, är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Nothing is Impossible. I'm Possible!
- Audrey Hepburn

WRITTEN BYTherése M. Sandberg