Skip to main content

Självledarskap

Self-knowledge is the beginning of self-improvement!
- Baltasar Gracián

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Här listar vi några tips som hjälper dig att öka din självkännedom och frigöra din ledarskapspotential. Och en god portion självkännedom för ditt självledarskap är en viktig framgångsfaktor. Genom att känna till dina värderingar, dina behov, tankar, känslor och beteendemönster, samt hur de påverkar ditt och andras agerande ges du bättre förutsättningar att hantera stress, ditt beslutsfattande stärks och ditt sätt att vara och agera kan inspirera andra.

För att du ska kunna öka din självkännedom beskriver jag här fem strategier för att stärka din ledarskapsförmåga.

  • Känn dina känslor som dem är

Känslor spelar roll. Och oavsett om du känner glädje, oro, eller irritation, märk inte dina känslor som bra eller dåliga. Målet är att inte döma dina känslor utan att förstå dem. Genom att sitta med en känsla kan du få insikt i vad som orsakar den. När du förstår varför du känner som du gör, ökar du din självmedvetenhet och du kan lära dig något viktigt om dig själv.

  • Håll ett öppet sinne

Som den självmedvetna ledare du är, så är du naturligt nyfiken och öppen för nya sätt att vara och agera. När du välkomnar alternativa synpunkter och idéer främjar du din egen utveckling samtidigt som du får dem runt omkring dig att känna sig stöttade och accepterade.

  • Följ dina värderingar

Vilka värderingar lever du efter? Att ta sig tid att fråga sig själv om det egna beteendet är i linje med de egna värderingarna är ett bra sätt att hålla ditt liv i balans. Om du märker att du agerar eller reagerar på ett sätt som går emot din inre övertygelse är de egna värderingarna en kompass som vägleder dig rätt. När du blir mer självmedveten kan du också välja den väg som reflekterar den du vill vara.

  • Känn till dina styrkor och utvecklingsområden. Sök feedback

Att lära känna sig själv är inte bara ett internt arbete. Och även om det kan upplevas obekvämt till en början är ett bra sätt att få en tydligare förståelse för dig själv att be en pålitlig kollega, familjemedlem, vän eller mentor om deras uppfattning om hur du agerar i olika situationer. Som ledare är feedback från teamet om hur de uppfattar dig i vissa situationer av stort värde. Genom att samla in feedback från olika källor kan du se beteendemönster som du inte själv insåg fanns där. Genom att titta på dig själv genom andras ögon ges du en ovärderlig insikt i hur dina känslor, din kommunikationsstil och ditt sätt att leda påverkar andra människor.

Och feedback är bara värdefullt om du agerar på det. Så när du väl har gjort dig besväret med att få input om hur andra uppfattar dig, använd då informationen på bästa sätt. Motiverar din energinivå andra, eller gör du dem nervösa och upprörda? Kritiserar du oftare än du ger beröm?

Identifiera vad som redan fungerar och vad som kan bli bättre. Arbeta sedan med att förbättra de områden som bäst motiverar förändring för dig själv, såväl som för andra.

Ja, det var det vi hade för idag. Imorgon fortsätter Självledarskapskalendern och skulle du har några frågor, eller om du vill ha stöd i arbetet med att stärka upp ditt självledarskap är du varmt välkommen att höra av dig!

Här hittar du del 7 i Självledarskapskalendern och här del 9.

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Self-knowledge is the beginning of self-improvement!
- Baltasar Gracián

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se