Skip to main content

Självledarskap

Ärlig och genuin självobservation, självreflektion och självinsikt bidrar till självkännedom!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

Hur utvecklar vi förmågan att ärligt observera hur vi tänker, känner och agerar? En stor del av svaret inkluderar självobservation, självreflektion och självinsikt. 

Som vi varit inne på i tidigare inlägg är självkännedom nyckeln till självledarskap. Och självkännedom inbegriper förmågan att observera och reflektera över tankar, känslor, fysiska förnimmelser och beteendemönster. 

För att öka vår självkännedom krävs inte bara självobservation, utan också självreflektion och självinsikt. Och när vi ärligt observerar och reflekterar över hur vi agerar, tänker och känner får vi en djupare förståelse för våra mentala mönster, våra fördomar, inre konflikter, mentala och emotionella försvarsmekanismer, rädslor och vanor, likväl som hur vårt sätt att agera och vara påverkar andra människor. 

Ärlig och genuin självobservation, självreflektion och självinsikt bidrar till självkännedom. Sammantaget påverkar dessa förmågor vår kapacitet att anpassa vårt förhållningssätt, våra övertygelser, attityder och beteendemönster så att vi kan få den inverkan vi vill på oss själva, såväl som hur vi kan inspirera andra. 

Med ökad självkännedom – och med god anpassningsförmåga när mer av samma inte fungerar längre – kan vi navigera oss mot den framtid och samtid vi önskar skapa. 

Vill du också få en bättre förståelse för dig själv och känner du att du behöver stöd för det, så är det bara att du hör av dig. Varför inte kickstarta din utveckling med att stärka upp din självkännedom och bli en bättre självledare och ledare. 

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 21 april.

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Ärlig och genuin självobservation, självreflektion och självinsikt bidrar till självkännedom!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg