Skip to main content

Självledarskap

Frigör din potential och uttryck dina styrkor!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

I den här serien om självledarskapets individuella och kollektiva kraft får du en djupare inblick i effekter och fördelar för dig själv, för andra och organisationen.

En av de övningar som vi brukar använda oss av när vi utbildar och coachar är att deltagarna får identifiera sina styrkor och utvecklingsområden. Och det här en övning som brukar vara mycket uppskattad. Just därför vill vi dela några inslag ifrån den med dig idag. 

Och det här kan tyckas vara en grundläggande övning, men faktum är att vi många gånger pratar om vad vi är sämre på. För visst är vi bra på att fokusera på de så kallade ”svagheterna” – men så mycket sämre på att lyfta fram det som vi är bra på. Så låt oss därför utan den anledningen fokusera på det vi är bra på.

Börja med att lista dina styrkor. Och eftersom styrkor kan handla om så mycket och vi människor är mångfacetterade, så kan du bestämma dig för inom vilket område du vill fokusera dina styrkor på. Låt oss säga att du väljer att fokusera på ditt arbetsliv. Efter att du listat de styrkor som kan bidra till din framgång, går du igenom din lista och markerar de styrkor som du ser som dina signaturstyrkor = de styrkor som du ger mest utrymme och som kommer naturligt. Andra styrkor som du ser behöver vidareutvecklas för att kunna nyttjas tillfullo, markerar du härnäst. Se sedan över om det är några styrkor som du har listat som kanske inte är relevanta i ett jobbsammanhang, men som du använder i andra sammanhang. Markera dem, så att du är klar över vilka styrkor som tillhör vilken kategori. 

Och skulle du komma på dig själv med att rikta dina tankar mot dina utvecklingsområden (det vi i vardagsmun kallar för svagheter), så vill vi skicka med dig att det alltid är bättre att fokusera på sina styrkor för att nå sina mål. Men att vara medveten om sina utvecklingsområden är ett sätt att växa. Och givetvis är det viktigt att arbeta på sitt känslo-, tanke- och beteendemönster – och det kan vi se som utvecklingsområden, men det är inte per definition en styrka – det handlar mer om våra förmågor. För att tydliggöra vad jag menar med styrkor vill jag lyfta fram några kriterier att ha med sig när du listar dina styrkor:

  • Något som du naturligt bra på, eller som du har potential att bli bra på.
  • När du använder dig av din styrka blir du energifylld. Du trivs och mår bra när du använder styrkan. 
  • I vissa sammanhang kan till och med styrkan gynna något eller andra bortom sig själv. 

Nästa steg är att välja ut fem styrkor som du ser kan bidra till att göra skillnad för din framgång. För var och en av dessa styrkor, kan du ställa dig frågor som:

  • Hur använder jag styrkan idag?
  • Var och när använder jag denna styrka?
  • Inom vilka områden skulle jag kunna använda den bättre eller oftare?
  • Hur kan jag använda denna styrka för att göra skillnad i mitt arbetsliv?
  • Hur skulle jag kunna använda denna styrka till en möjlighet?

Skapa därefter en handlingsplan för dina styrkor och engagera dig i att använda dig av dem dagligen. För vissa fungerar det bäst att föra dagbok, för andra att lägga in det som en påminnelse på mobilen. Gör det som passar dig bäst för att följa upp hur du använder dig av dina styrkor.

Mot slutet av dagen kan du följa upp genom att ställa dig frågor om hur du använde styrkorna under dagen, hur det kändes, vad effekten var, eller vad du kan göra mer av. 

Genom att identifiera dina styrkor kan du enklare nå dina mål och därmed bli mer effektiv. En ytterligare fördel med en sån här övning är att du kan frigöra den potential som du tidigare inte frigjort, ditt självförtroende ökar när du får använda dig av dina styrkor och likaså din prestationsnivå. Att lista sina styrkor kan vara startpunkten för ett mer framgångsrikt och lyckligt liv.

Öka din ”styrkemedvetenhet” och frigör din potential!

Vill du eller ni ha stöd i arbetet med att stärka upp självledarskapet är du alltid varmt välkommen att höra av dig! 

Här hittar du del 14 i Självledarskapskalendern och del 16 här.

Har du frågor, vill du upskilla, reskilla, eller rightskilla och få med dig kunskap om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 17 februari-22. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Självledarskap

Frigör din potential och uttryck dina styrkor!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se