Skip to main content

Ledarkvaliteter

Ledarskills för nutiden in i framtiden

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Här delar jag med mig av ett kortare utdrag från min kommande bok om framtidens ledarskap och organisation. En ledarskapsbok skriven för dig som vill skapa både långsiktiga och hållbara resultat i en tid där mellanmänskliga färdigheter blir allt viktigare. I detta inlägg inleder jag med att lyfta fram några av mina tankar om ledarskap i en nutid fylld av en spännande framtid.

Känn dig välkommen att dela med dig av dina tankar, höra av dig om du har frågor, eller ses på en digitalfika om du vill prata ledarskap!

Tankar om ledarskap…

Tiderna förändras och så även affärsklimatet. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där vi går ifrån att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider, till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld. Uppdraget som ledare utmanas, vilket ställer nya krav på kunskaper och färdigheter om de rent (mellan)mänskliga dimensionerna.

Att arbeta som ledare är idag än mer förknippat med förväntningar och krav än det varit tidigare – med allt ifrån ägarnas och marknadens förväntningar, till teammedlemmars, kunders, leverantörers och övriga intressenters. Och kraven att flexibelt utveckla och utvecklas blir bara större och större.

Eftersom vi idag verkar i en mer komplex omvärld, med utökad konkurrens genom AI, digitala kanaler och system, så ställs förhöjda krav på andra ledarskills i arbetet med att sätta verksamhetens och medarbetarnas bästa i fokus. Att samskapa genom att forma partnerskap med intressenter och omvärld i fokus är både ett nytt och starkt framgångsrikt koncept.

Ledarskills för nutiden in i framtiden

Att utöva ett gott ledarskap är ett ofta svårmanövrerat arbete, som kräver en djupare mellanmänsklig förståelse och ett mångfacetterat kunskapsdjup. Ett uppdrag som många gånger är ouppskattat. För det finns ingen annan verksamhetsroll som är så granskad och omskriven som ledarens.

Närvaro, självmedvetenhet, emotionell intelligens, prestigelöshet, självledarskap, ett coachande förhållningssätt, agilitet, facilitering, empati, ödmjukhet och visdom – samtliga relativt nya efterfrågade ledarskills att hantera och addera.

De tidigare chefsegenskaperna handlade mer om att kunna ta svåra beslut, uppvisa ett resultatorienterad fokus och vara kompetitiv, medan de mer mellanmänskliga dimensionerna, en utökad medvetenhet om sig själv såväl som andra inte värderades lika högt. Anställda förväntades följa chefernas direktiv utan att ifrågasätta i någon högre grad. För att avancera gällde det att armbåga sig fram.

Och ni har säkert hört talas om att de som eftersöktes för de ledande positionerna gärna skulle uppvisa mer narcissistiska tendenser än de kvaliteter som efterfrågas idag. För dessa egenskaper efterfrågades i en tid då styrning var förhärskande och medarbetares åsikter inte värdesattes i samma höga grad. Känslor och business hörde helt enkelt inte ihop.

Det var också en tid då valmöjligheterna var färre och generationen mer ”styrbar” i hierarkiskt strukturerade organisationer och företag.

Det här kom dock att ändras radikalt här i Sverige när dåvarande vice VD Janne Carlzon på SAS under 1980-talet samlade medarbetare under visionen om ett kundfokus och en platt organisation. Hans bok ”Riv pyramiderna” blev en bok som Harvard Business School kom att använda som kurslitteratur. På senare år har Janne Carlzon myntat begreppet ”det kärleksfulla ledarskapet” där respekt tar förarsätet tillsammans med samarbete. Idag är människor mer medvetna och varsamma om både sina egna och andras behov.

Fördelar med en närvarande ledare

Så vilka är då nutidens ledaregenskaper som skapar fördelar för företag som framgångsrikt vill verka långsiktigt för och med medarbetare, partners och omvärld?

Den ledare som både SER och HÖR sina medarbetare skapar förutsättningar för att omvandla och frigöra potentialen inom människor för att kunna omsättas till effektiv prestation (läs måluppfyllelse). Den ledare som verkligen uppmärksammar sina medarbetare är medveten om vad som bidrar till engagemang och skaparglädje, är lite närmare visionen, skapar riktning och leder effektivt mot uppsatta mål – uttryckt genom en värderingsgrund i samklang.

Den ledare som också ger konkret form till mening och känslomässig balans bär på en självmedvetenhet – en medveten “out-look” såväl som ”in-look” på (arbets)livet – och relaterar desamma för de människor som hen har förmånen att kalla ”sina” teammedlemmar, kollegor eller partners.

För ledarskap händer mer friktionsfritt när ledarens insida inte är ett problem, och när du som ledare inte orsakar onödig stress för dig själv eller för någon annan i ditt team – eller för den del för din övriga omgivning. Först då bidrar och omvandlar du som ledare de uppsatta målen till hållbara resultat.

Dela gärna med dig om hur du ser på ledarskap och vilka egenskaper du helst ser i en ledare? Hur vill du att en ledare skall vara?

…………………………………………………

Jag utbildar och coachar ledare och team i utveckling och förändring mot uppfyllande av strategi, mål och vision genom ett värderingsdrivet, medvetet och inkluderande ledarskap avsett för framgång. Välkommen att kontakta mig för mer information om hur jag kan hjälpa er med hänsyn tagen till djupet, bredden och utmaningen i just din, eller er utvecklingsresa!

Vidare läsning: Framtidens företag bryr sig om kultur! – del 1.2 i artikelserien ”VEM BRYR SIG OM ORGANISATIONSKULTUR?”. Intresserad av uppdateringar, eller av att komma i kontakt? Följ eller kontakta mig här.

Läs mer om Therése här >

Ledarkvaliteter

Ledarksills för nutiden in i framtiden

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Välkommen att höra av dig!
therese.sandberg@epmconsulting.se