UNLEASHING HUMAN POTENTIAL, TRANSFORMING ORGANISATIONAL CULTURE, CREATING VALUE AND PROSPERITY

Låt oss diskutera din och ditt företags utveckling!

Vårt Erbjudande

Conscious Leaders
Creation

Conscious Leaders fokuserar de egna såväl som de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna som de enskilt avgörande faktorerna för att engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå.


Läs mer

Utbildningar
Growth

Är du en ledare med ambitionen att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens? Då är våra utbildningar för dig!


Läs mer

Conscious Culture
Transformation

En stark och hälsosam kultur utgör en konkurrensfördel som är svår för andra att kopiera. Utgångspunkten är en förståelse för er nuvarande kultur för att därefter definiera vilka kulturella egenskaper som stödjer och fungerar framåtskridande. Vi finns där för er under hela transformationsprocessen mot önskad kultur och framgång.


Läs mer

Utmaningar
Alignment

Företag och organisationer behöver stärka sin anpassningsförmåga så att hela verksamheten klarar av att ställa om i tider med hög förändringstakt. Det mest effektiva sättet är att fokusera på ett kulturskifte och att utveckla medvetna och värderingsdrivna ledare.


Läs mer

Kostnadsfria Seminarier
Event

Varmt välkommen till vårt kostnadsfria seminarium om Conscious Business & Conscious Leaders, torsdagen den 17:e januari, 2019, kl 14:30 på Finsk-Svenska Handelskammaren, Gärdesgatan 11. Vi inleder med mingel och fika. Seminariet sträcker sig mellan kl 15:00-16:00. Anmäl dig enkelt nedan.


Anmälan

CoachingDevelopment & Mastery

Professionell coaching med någon av våra ICF-diplomerade coacher ger dig utrymmet att utforska dig själv, formulera dina mål och nå dit du vill. Vi finns här för dig i din personliga och professionella utveckling.


Boka tid

Greatness is not a function of circumstance. Greatness... is a matter of conscious choice.

Jim CollinsGood to Great

Låt oss diskutera din och företagets utveckling och framgång!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka ett förutsättningslöst möte med oss på EPM!