Unleash Organizational Potential – Frigör Potentialen i Organisationen

– Ledarskap 20.20

Unikt och det senaste inom ledarskaps- och organisationsutveckling, med ett upplägg som visat på stor framgång internationellt. Bransch- och verksamhetsoberoende. Finns nu även i Sverige.

Plats:

@EpmAcademy
Gästrikegatan 1
Stockholm

Datum:

24–25 juni + 31 aug
Fler datum kommer till hösten 2020.

Datum:

Med anledning av COVID-19 ber vi om att få återkomma med nya utbildningstillfällen.
Du är givetvis välkommen med din intresseanmälan.

Ledarskap 20.20

Unikt tilläggserbjudande

Som ett tillägg till utbildningen erbjuder vi professionellt stöd genom ledarcoaching efter och mellan de olika programstegen: steg 1, steg 2 och steg 3.

 • Tilläggserbjudandet innefattar coachingtillfällen efter, eller mellan de olika programstegen.
 • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen genom traditionell in-person-coaching, via telefon, Skype eller annat digitalt överenskommet verktyg.  

UNLEASH ORGANIZATIONAL POTENTIAL – FRIGÖR POTENTIALEN  I ORGANISATIONEN

– LEDARSKAP 20.20

Att leda på ett medvetet och meningsfullt sätt som frigör och omvandlar potentialen i organisationen till framgångsrika resultat

Ledarskapet är slussen för all form av organisatorisk aktivitet. Och i de organisationer där ett tydligt ledarskap integrerar, kommunicerar, värdesätter och lever den organisationskulturella kompassen, där frodas en sund bidragande organisationskultur. Det handlar om ett värderingsgrundande fundament som omsluter aktiviteter och processer för ledare och medarbetare att ta avstamp i. I steg 3 i ledarutvecklingsprogrammet fokuserar vi innehållet på hur detta kan bli möjligt i din organisation.

För att frigöra potentialen i organisationen fokuseras utöver ledarens egen utveckling, även de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna som de enskilt avgörande faktorerna så att engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå. I steg 3 i programmet tar vi avstamp i det mät-, analys-, och dialogverktyg som utvecklar organisationer till en värderingsdriven kund- och människoorienterad verksamhet som framgångsrikt levererar långsiktiga resultat till samtliga intressenter genom organisationskulturell transformation – väl integrerad med strategi, mål och vision.

Genom ditt deltagande i programmet får du värdefull kunskap, verktyg och metoder så att du medvetet, meningsfullt och framgångsrikt kan leda dig själv, ditt team och din organisation till nya höjder.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Vill utvecklas genom det senaste inom ledarskapsutveckling.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner dig redo att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är interaktivt och Steg 3 innehåller följande kärnkomponenter: 

 • Organisatorisk medvetenhet och orsak-effekt-samband.
 • Beslutsfattande och konsekvenser på systemisk nivå.
 • Insikt, utsikt och avsikt.
 • Förändringsledning: medvetenhet och öppenhet, två olika aspekter för förändring.
 • Fördjupning: att bygga förtroende, kommunicera, förbättra samarbete, samverka och samskapa inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska agil transformation.
 • Mindfulness och organisation.
 • Vi fördjupar arbetet med det mät-, analys- och dialogverktyg som framgångsrikt bygger värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer.

Utbildningsdagarna leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus.

Kommande kursdatum, våren 2020 (2+1 dagar per steg):

 • Steg 3: 24–25/6 + 31/8 (fler datum för steg 3 kommer under HT-2020)
  Investering: 23.450 kr

Utbildningsmål

✔️Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

UNLEASH ORGANIZATIONAL POTENTIAL – FRIGÖR POTENTIALEN  I ORGANISATIONEN

– LEDARSKAP 20.20

Att leda på ett medvetet och meningsfullt sätt som frigör och omvandlar potentialen i organisationen till framgångsrika resultat

Ledarskapet är slussen för all form av organisatorisk aktivitet. Och i de organisationer där ett tydligt ledarskap integrerar, kommunicerar, värdesätter och lever den organisationskulturella kompassen, där frodas en sund bidragande organisationskultur. Det handlar om ett värderingsgrundande fundament som omsluter aktiviteter och processer för ledare och medarbetare att ta avstamp i. I steg 3 i ledarutvecklingsprogrammet fokuserar vi innehållet på hur detta kan bli möjligt i din organisation.

För att frigöra potentialen i organisationen fokuseras utöver ledarens egen utveckling, även de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna som de enskilt avgörande faktorerna så att engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå. I steg 3 i programmet tar vi avstamp i det mät-, analys-, och dialogverktyg som utvecklar organisationer till en värderingsdriven kund- och människoorienterad verksamhet som framgångsrikt levererar långsiktiga resultat till samtliga intressenter genom organisationskulturell transformation – väl integrerad med strategi, mål och vision.

Genom ditt deltagande i programmet får du värdefull kunskap, verktyg och metoder så att du medvetet, meningsfullt och framgångsrikt kan leda dig själv, ditt team och din organisation till nya höjder.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig i ledande ställning: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, övriga ledande funktioner, samarbetspartners m.fl. och är till för dig som:

 • Ser ett behov av kunskap och färdigheter som grundar sig i vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt.
 • Vill utvecklas genom det senaste inom ledarskapsutveckling.
 • Anser att det är viktigt att du som ledare inger förtroende, bidrar till engagemang, tillämpar effektiv kommunikationsmetodik och skapar hållbara resultat.
 • Känner dig redo att optimera ditt ledarskap.
 • Är en ledare som ser värdet i att utforska de mänskliga dimensionerna och organisationskulturens betydelse för ett framgångsrikt företagande och organisatorisk excellens.
 • Vill integrera effektiva verktyg i ditt ledarskapsutövande för att realisera och utveckla goda och hållbara resultat i samskapande med samtliga intressenter.

Programdesign

Ledarskapsprogrammets upplägg är interaktivt och Steg 3 innehåller följande kärnkomponenter: 

 • Organisatorisk medvetenhet och orsak-effekt-samband.
 • Beslutsfattande och konsekvenser på systemisk nivå.
 • Insikt, utsikt och avsikt.
 • Förändringsledning: medvetenhet och öppenhet, två olika aspekter för förändring.
 • Fördjupning: att bygga förtroende, kommunicera, förbättra samarbete, samverka och samskapa inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
 • Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska agil transformation.
 • Mindfulness och organisation.
 • Vi fördjupar arbetet med det mät-, analys- och dialogverktyg som framgångsrikt bygger värderingsstyrda och högpresterande organisationskulturer.

Utbildningsdagarna leds med en blandning av tekniker för en positiv, engagerande atmosfär med hållbar utveckling/transformation i fokus.

Utbildningsmål

✔️Genom utökad självkännedom och med värdefull kunskap, verktyg och metoder, utvecklas till en ledare som medvetet, meningsfullt och framgångsrikt leder sig själv, teamet och den egna organisationen till hållbara resultat med både verksamhetens och intressenters behov i fokus.

Ledarskap 20.20

Effekten

Ledarskapsprogrammet grundar sig på vetenskapsbeprövade metoder, verktyg och tillvägagångssätt som stärker tillit, bidrar till engagemang och en mer positiv organisationskultur,

Genom ditt deltagande i utbildningen ökar din organisatoriska medvetenhet och din förmåga till att se orsak-effekt-samband.

Utbildningen hjälper dig som ledare att framgångsrikt leda förändringsprocesser, utveckla din största potential och bygga en värderingsstyrd och högpresterande organisationskultur.

Ledarskap 20.20

När vi blickar framåt ser vi ledare som är de som stärker andra

TRAINER & FACILITATORTherése M. Sandberg

Kursen faciliteras av två kompetenta, erfarna utbildare och coacher. Våra kursledare som önskar dig varmt välkommen är: Therése Sandberg och Aila Kekkonen.

Therése Sandberg

Therése är diplomerad coach, certifierad Culture Transformation Tools Consultant från Barrett Values Centre och Conscious Business Coach och facilitator. Hon har mångårig erfarenhet från krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska, såväl som i internationella organisationer och hon har framgångsrikt utbildat och utvecklat människor och team inom olika yrkeskategorier och branscher. Hon tar avstamp i sin ledarskapserfarenhet, affärsförståelse och i sin passion att coacha och utveckla ledare, facilitera ledarteam och andra organisationsgrupper/ teammedlemmar. Hon brinner för att transformera och maximera affärsmöjligheter, utbilda och coacha ledare och människor till att nå sin fulla potential. Therése arbetar efter devisen att när människor upplever mening bidrar de med engagemang och skapar förutsättningar för framgång. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser har alltid varit högt uppskattade. Hon arbetar som coach och utbildar inom ledarskap, förändringsledning och teamutveckling på familjeföretaget Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på Managementkonsultföretaget Nexe the Way of Change.

Master i företagsekonomi (Management & Organisation), Stockholms universitet
Diplomerad Coach, Novus, Stockholm
Culture Transformation Tools Consultant och facilitator, Barrett Values Centre
Conscious Business Coach och facilitator

En organisations transformation börjar med individerna

TRAINER & FACILITATORAila Kekkonen

En organisations transformation börjar med individerna

TRAINER & FACILITATORAila Kekkonen

Aila Kekkonen

Aila arbetar som konsult, coach och facilitator gällande ledarutveckling och teamutveckling/ personalutveckling. Hon har handledar-, teamledar-, och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VDar och specialister, till andra yrkeskategorier. Aila har en passion för att lära ut välbeprövade metoder för individuell utveckling och för att utveckla team. Hon hjälper chefer och medarbetare att förstå vad det är för beteenden och kompetenser som hjälper dem att få fram potential hos individer och att bygga hållbara företagskulturer. Hon arbetar efter devisen att en organisations transformation börjar med individerna. Hennes tidigare kurser och workshops har varit mycket uppskattade.

Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet 
Dipl. Organisationskonsult och Dipl. Coach, Humanova, Stockholm
Certifierad RMP coach och facilitator 

Kommande kursdatum, våren 2020 (2+1 dagar per steg):

 • Steg 1:  16–17/1 + 14/2, 20–21/2 + 20/3, 26–27/3 + 27/4
  Investering: 21.450 kr
 • Steg 2: 3–4/2 + 2/3, 2–3/4 + 8/5, 14–15/5 + 15/6
  Investering: 23.450 kr
 • Steg 3: 24–25/6 + 31/8
  Investering: 23.450 kr.
Anmäl dig enkelt här

 

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

Nedan finner du broschyren, där ytterligare nformation om programmet återges.

De allra bästa hälsningar,
Therése Sandberg och Aila Kekkonen

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET ELLER KURSEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

 

Kontakta oss

 

Aila Kekkonen

Aila arbetar som konsult, coach och facilitator gällande ledarutveckling och teamutveckling/ personalutveckling. Hon har handledar-, teamledar-, och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VDar och specialister, till andra yrkeskategorier. Aila har en passion för att lära ut välbeprövade metoder för individuell utveckling och för att utveckla team. Hon hjälper chefer och medarbetare att förstå vad det är för beteenden och kompetenser som hjälper dem att få fram potential hos individer och att bygga hållbara företagskulturer. Hon arbetar efter devisen att en organisations transformation börjar med individerna. Hennes tidigare kurser och workshops har varit mycket uppskattade.

Fil.kand i företagsekonomi, Stockholms Universitet 
Dipl. Organisationskonsult och Dipl. Coach, Humanova, Stockholm
Certifierad RMP coach och facilitator 

Anmäl dig enkelt här

 

INFORMATION OCH ANMÄLAN

Vi önskar dig varmt välkommen till två kunskaps- och utvecklingsintensiva dagar med oss på EPM där du får kunskap om vägen mot att frigöra din och medarbetarnas potential för hållbara resultat utförda i en värderingsdriven organisation – en organisation till för alla.

VILL NI HA LEDARUTVECKLINGSPROGRAMMET ELLER KURSEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

Kontakta oss