How I Can Help

An exceptional experience

Jag coachar, föreläser, håller workshops och utbildar inom ämnen såsom Ledarskap, Förändringsledning, Coaching och Coachande Ledarskap, Emotionell Intelligens & Balans, Effektiva Team, Effektiv Kommunikation, Organisationskultur, Framgång, Mindset, Måluppfyllelse, Mindfulness & Ledarskap, Engagemang & Tillhörighet, Värderingsarbete, Attityder, Beteenden & Reaktionsmönster, Välmående & Balans mm.

Hör av er så hittar vi en passande tid för att stämma av dina behov och hur jag kan bidra.
Varmt välkommen!
Therése

KontaktKontakt

Föreläsningar

När jag föreläser lägger jag ner både hjärta och själ, kombinerar min erfarenhet och kunskap förbehållslöst. Alltid med er upplevelse och ert lärande i fokus. Mina föreläsningar, workshops och utbildningsinsatser är högt värderade. Och jag har referenser som gärna delar med sig.

Workshops & Training

Likt de ämnen jag föreläser i, utbildar jag gärna i. Jag finns till för er som behöver en workshop på er ledarutvecklingsdag, eller för en punktinsats när behoven så kräver. Jag utbildar gärna era ledare till att nå sin fulla potential och jag finns till för era team. Om behovet finns kombinerar jag utbildning med coaching.

Alltid uppdaterad

Som jag ser det, blir jag aldrig fullärd. Och det är också därför som jag ständigt uppdaterar mig kunskapsmässigt och jobbar envetet på min personliga utveckling. På så sätt levererar jag mitt bästa jag varje gång. Inget annat skulle vara gott nog.

Till för Er

När jag var yngre såg jag mitt arbete som något som var mer av ett måste. Idag ser jag mitt arbete som ett bidrag av min kunskap och erfarenhet. Till för att delas med andra. Med dig, Med er. Och idag arbetar jag med det jag älskar – att coacha, utveckla, utbilda och transformera.