Reducera stress, utveckla mental smidighet och uthållighet!

Emotionell balans är sinnets och kroppens förmåga att bibehålla jämvikt och flexibilitet i mötet med utmaningar och förändring. Emotionell balans främjar fysisk hälsa och är en förutsättning för personligt välbefinnande och tillväxt.

För att uppnå emotionell balans behöver vi lära oss att tillåta oss att känna de känslor som kommer upp, utan att kväva eller bli överväldigade av våra känslor. Och det finns välfungerande metoder att tillämpa om våra känslor tar överhanden. Det handlar bland annat om att kunna förstå våra egna reaktionsmönster och överkomma vår automatiska respons till förmån för ett medvetet val för hur vi vill reagera.

Till fördel för dig i arbets-, såväl som privatlivet: 

  • genom att utveckla din mentala smidighet och uthållighet ökar din självkänsla, din flexibilitet, dina relationer och din kognitiva förmåga stärks.
  • utveckling av din emotionella smidighet och uthållighet gör det lättare för dig att hantera arbetsplatsutmaningar, reducera stress och hantera andra utmaningar i livet.
  • när din självmedvetenhet ökar, när du stärker din uthållighet, när du i högre grad hanterar ditt känsloliv istället för att det styr dig, reduceras dina stressnivåer.
  • forskning visar att mental smidighet och uthållighet är korrelerad med reducerade stressnivåer, vilket i sin tur reducerar stressrelaterad sjukfrånvaro – till förmån för både arbetstagare och arbetsgivare.

Kursinnehåll

Lär dig mer om hur du kan utveckla din mentala smidighet och uthållighet! 

Mental smidighet

Mental smidighet bidrar till att öka din självkänsla, din flexibilitet, dina relationer och din kognitiva förmåga stärks. Hanteringen av arbetsplatsutmaningar eller andra utmaningar i livet stärks.

Uthållighet

Uthållighet hjälper dig att konsekvent och med bibehållet engagemang fortsätta framåt. Oavsett om du har att hantera externa stressorer eller inre konflikter bidrar uthållighet till att hålla den inre motivationen levande.

Stress

När våra stressnivåer ökar är mental smidighet och uthållighet två faktorer som bidrar till att reducera stressnivåerna. Genom att öka din förståelse för hur du reagerar på stress och hur du kan reducera uppkommen stress, ökar din uthållighet.

Emotionell Balans

Lär dig metoder att tillämpa när känslorna tar överhanden. Det handlar bland annat om att kunna förstå våra egna reaktionsmönster och överkomma vår automatiska respons till förmån för ett medvetet val hur och när vi vill reagera.

Redo att uppnå resultat?

Anmäl dig till ”Emotionell Balans – Mental Smidighet och Uthållighet” idag!

Emotionell Balans - Mental Smidighet och Uthållighet (3h)

* 2.195 kr exklusive moms

per kursdeltagare* Early bird – boka senast 3 veckor före utsatt kursdatum och erhåll 15 procents rabatt på ordinarie investering. Ange kursnamn och Early bird vid anmälan. Varmt välkommen!

Emotionell Balans - Mental Smidighet och Uthållighet (3h)

* 8.900 kr exklusive moms

3h företagsanpassad Workshop* Vi skräddarsyr en 3h utvecklande workshop anpassade efter era behov – och vi kommer till er. Tveka inte att höra av er, så finner vi ett passande datum och upplägg. Varmt välkommen!
Personal & Leadership Mastery

Empower yourself with training!

READY FOR TRAINING?

Emotionell Balans – Mental Smidighet och Uthållighet!

Vi måste alla ta itu med negativa känslor på jobbet ibland, och det är nu viktigare än någonsin att lära sig att hantera dessa känslor. Detta särskilt när vi är så ”uppkopplade” och våra stressnivåer ökar som aldrig förr.  När allt kommer omkring har negativa känslor en tendens att sprida sig. Och för att reducera onödig negativitet är det till fördel för dig själv såväl som för din omgivning att öka din mentala smidighet och uthållighet.

Redo för framgång? Varmt välkommen att utvecklas med oss på EPM!

Jag är redo >