Skip to main content
UTBILDNING

Emotionell Balans

– reducera stress, utveckla mental smidighet och uthållighet

Emotionell Balans är en kompetens inom självhanteringsdimensionen. Och människor som är emotionellt balanserade finner sätt att hantera sina impulser och känslor – även i stressfyllda situationer. Lär dig mer om hur du utvecklar din emotionella smidighet och uthållighet som gör det lättare för dig att hantera arbetsplatsutmaningar, reducera stress och hantera andra utmaningar i livet.

Distanskurs Hösten 2024:

Datum: 5-6/9 kl. 09:00-12:30 (2 halvdagar)

Investering: 7.595 kr exkl. moms
EPM - Empowering Leaders, Teams & Organizations to Unleash Potential and Thrive
Läs mer nedan
UTBILDNING

Emotionell Balans

– reducera stress, utveckla mental smidighet och uthållighet

Emotionell Balans är en kompetens inom självhanteringsdimensionen. Och människor som är emotionellt balanserade finner sätt att hantera sina impulser och känslor – även i stressfyllda situationer. Lär dig mer om hur du utvecklar din emotionella smidighet och uthållighet som gör det lättare för dig att hantera arbetsplatsutmaningar, reducera stress och hantera andra utmaningar i livet.

Distanskurs Hösten 2024:
2 halvdagar 4-5/9 kl 09:00-12:30
Investering:
7.595 kr exkl. moms
EPM - Empowering Leaders, Teams & Organizations to Unleash Potential and Thrive
Läs mer nedan

Översikt

Deltagande i ”Emotionell Balans” ger dig en större förståelse för dina känslor och hur de påverkar ditt arbetsliv och din vardag.

Bekanta dig med ditt känslo- och reaktionsmönster, frigör potential och ta ledningen över ditt liv. 

Det här får du ut av kursen:

 • Fördelarna med Emotionell Balans
 • Självmedvetenhet och känslor
 • Tolka och hantera känslor i olika situationer
 • Balansera optimism och pessimism för bästa resultat
 • Reducera stress och hantera andra utmaningar i livet
 • Mental smidighet och uthållighet
 • Olika metoder för att reglera och få kontroll över dina känslor
 • Så hanterar du oenighet, konflikter och svåra samtal med samarbetsorienterande samtalsmetodik

Kursinnehåll

I den här kursen får du med dig kunskap, färdigheter, metoder och tekniker att tillämpa när känslorna tar överhanden. Lär dig tolka och hantera dina känslor, förstå egna och andras reaktionsmönster och kommunicera mer effektivt.

 • Bli mer medveten om dina tankar och känslor och hur de påverkar din vardag.
 • Förbättra din förmåga att interagera med andra på arbetsplatsen, såväl som i andra situationer i livet.
 • Kommunicera mer effektivt, lyckas ännu bättre på jobbet och uppnå dina karriär- och personliga mål på kortare tid.
 • Hantera externa stressorer och inre konflikter – bibehåll din inre motivation.

Kursen innehåller en blandning av teori, övningar och gruppdiskussioner. Visst digitalt material med videos, artiklar och övningar som du enkelt slutför i din egen takt mellan de två passen tillkommer. Två lärarledda tillfällen.

Boka din plats idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka din plats och bekanta dig med ditt känslo- och reaktionsmönster, frigör potential och ta ledningen över ditt liv! Gör det lättare för dig att hantera arbetsplatsutmaningar, reducera stress och hantera andra utmaningar i livet.

Boka din plats idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka din plats och bekanta dig med ditt känslo- och reaktionsmönster, frigör potential och ta ledningen över ditt liv! Gör det lättare för dig att hantera arbetsplatsutmaningar, reducera stress och hantera andra utmaningar i livet.

Steg i utbildningsprocessen

1.

Emotionell Balans

Bekanta dig med ditt känslo- och reaktionsmönster, frigör potential och ta ledningen över ditt liv! Gör det lättare för dig att hantera arbetsplatsutmaningar, reducera stress och hantera andra utmaningar i livet.

2.

Självledarskap

Förstå dig själv bättre och bli en mer effektiv och inspirerande självledare. Utveckla din emotionella intelligens, tydliggör ditt personliga ledarskap och dina värderingar. Frigör din autentiska ledarstil, led medvetet och tryggt.

3.

Sociala Färdigheter för Arbetslivet

Vi behöver alla färdigheter så att vi kan interagera socialt med varandra och navigera framgångsrikt i olika sociala situationer. Få med dig metoder och lär dig mer om social intelligens och dess roll i arbetslivet.

Vi hälsar dig varmt välkommen till distanskursen "Emotionell Balans" tillsammans med oss på EPM!

ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

  Reducera stress, utveckla mental smidighet och uthållighet