Skip to main content
UTVECKLING

Medvetet ledarskap ger medvetna resultat och framgång!

Som ledarskapscoacher hjälper vi dig med att nå dina mål, frigöra potential och din förmåga att göra skillnad. Erhåll nya verktyg, frigör dina förmågor, ta dig an utmaningar, skapa långsiktiga mellanmänskliga och organisatoriska resultat.

UTVECKLING

Medvetet ledarskap ger medvetna resultat och framgång!

Som ledarskapscoacher hjälper vi dig med att nå dina mål, frigöra potential och din förmåga att göra skillnad. Erhåll nya verktyg, frigör dina förmågor, ta dig an utmaningar, skapa långsiktiga mellanmänskliga och organisatoriska resultat.

Våra coacher
Med ditt behov i fokus

Boka ett Kostnadsfritt Coachingsamtal!

Vi stöttar dig i din utveckling. Boka ett kostnadsfritt 30-minuters introduktionssamtal.
Just-nu-erbjudande: paket om tre tillfällen 5.550kr 3.600kr exklusive moms.

EN SAMTALSPARTNER FÖR DIN FRAMGÅNG

 • Upplever du att du har nått en platå i ditt ledarskap och känner dig redo att överväga vad som är nästa steg?
 • Eller upplever du att dina ansträngningar bidragit till ökad stress och behöver hjälp att sortera?
 • Är du redo att ta ditt ledarskap och ditt liv till nästa nivå?
 • Och är du redo att frigöra din ledarskapspotential och din förmåga att göra skillnad?
 • Om du söker efter ett personligt engagemang som kommer att stödja dig på din utvecklingsresa, finns vi här för dig.
 • Boka ditt kostnadsfria första samtal med en av våra coacher redan idag!

FÖRDELAR MED ATT ANLITA EN EPM-COACH

 • Professionellt stöd från en erfaren ledarcoach frigör din potential, stärker och utvecklar dina färdigheter och ledarskapsförmågor, identifierar hindrande utmaningar, reducerar stress och ökar dina resultat.
 • Vi skräddarsyr för dina specifika prioriteringar, mål och behov.
 • Vi använder oss av beprövad och empiriskt säkerställd metodik anpassad för att reducera stress, stärka mindset, beteendemönster och prestation.
 • Alltid konfidentiell coaching på ett ömsesidigt överenskommet schema.
 • Traditionell ”in-person coaching”.
 • ”Digital coaching” via t.ex. Zoom.
 • Coaching via telefon.

STEG I COACHINGPROCESSEN

 • Vi inleder med en individuell ledarskapsbedömning, till grund för din utvecklingsplan. Fokus ligger på din nuvarande situation och dina behov.
 • Det förberedande samtalet fokuserar utvecklingsplanen och bedömningen. Vi fokuserar på dig och hur ditt ledarskap kan förädlas.
 • Övningar anpassas för att engagera dig som ledare i daglig praxis mellan coachingsamtalen.
 • ”Realtidscoaching” inför viktiga eller svåra samtal, möten eller andra affärsaktiviteter.
 • Uppföljande ”pulsanalys” efter tre-sex månader med fokus på viktiga förändrings- och prestationskriterier.
Med ditt behov i fokus

Boka ett kostnadsfritt 30-minuters samtal!

Vi stöttar dig i din utveckling. Boka ett kostnadsfritt 30-minuters introduktionssamtal.
Just-nu-erbjudande: paket om tre tillfällen 5.550kr 3.600kr exklusive moms.

Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

NYA MÖJLIGHETER

Ledar- och affärsutmaningarna förändras allt snabbare och du som ledare i företag eller organisation behöver förhålla dig till nya tider. Och när vi nu går ifrån att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld, så kan vi behöva ett bollplank och ett stöd i en ledarcoach.

Genom professionellt stöd från en erfaren ledarcoach ges du möjlighet att frigöra din potential, stärka och utveckla dina färdigheter och ledarskapsförmågor, reducera stress och öka dina resultat.

Varmt välkommen till oss på EPM!

Kontakt
Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

NYA MÖJLIGHETER

Ledar- och affärsutmaningarna förändras allt snabbare och du som ledare i företag eller organisation behöver förhålla dig till nya tider. Och när vi nu går ifrån att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld, så kan vi behöva ett bollplank och ett stöd i en ledarcoach.

Genom professionellt stöd från en erfaren ledarcoach ges du möjlighet att frigöra din potential, stärka och utveckla dina färdigheter och ledarskapsförmågor, reducera stress och öka dina resultat.

Varmt välkommen till oss på EPM!

Kontakt