Medvetet ledarskap ger medvetna resultat och framgång!

Vi på EPM finns här för dig som är redo att ta ditt ledarskap och liv till nästa nivå och som är redo att frigöra din ledarpotential och din förmåga att göra skillnad. Erhåll nya verktyg och kraft till att bryta igenom dina begränsningar och förbättra dina färdigheter i att skapa långsiktiga resultat. 

Medvetet ledarskap ger medvetna resultat och framgång!

Vi på EPM finns här för dig som är redo att ta ditt ledarskap och liv till nästa nivå och som är redo att frigöra din ledarpotential och din förmåga att göra skillnad. Erhåll nya verktyg och kraft till att bryta igenom dina begränsningar och förbättra dina färdigheter i att skapa långsiktiga resultat.

Våra coacher

Ta första steget och boka ett Kostnadsfritt Coachingsamtal redan idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka ditt kostnadsfria 30-minuters introduktionssamtal med en EPM-coach!

EN SAMTALSPARTNER FÖR DIN FRAMGÅNG

 • Upplever du att du har nått en platå i ditt ledarskap och känner dig redo att överväga vad som är nästa steg?
 • Eller upplever du att dina ansträngningar bidragit till ökad stress och behöver hjälp att sortera?
 • Är du redo att ta ditt ledarskap och ditt liv till nästa nivå?
 • Och är du redo att frigöra din ledarskapspotential och din förmåga att göra skillnad?
 • Om du söker efter ett personligt engagemang som kommer att stödja dig på din utvecklingsresa, finns vi här för dig.
 • Boka ditt kostnadsfria första samtal med en av våra coacher redan idag!

FÖRDELAR MED ATT ANLITA EN EPM-COACH

 • Professionellt stöd från en erfaren ledarcoach frigör din potential, stärker och utvecklar dina färdigheter och ledarskapsförmågor, identifierar hindrande utmaningar, reducerar stress och ökar dina resultat.
 • Vi skräddarsyr programmet för dina specifika prioriteringar, mål och behov.
 • Vi använder oss av beprövad och empiriskt säkerställd metodik anpassad för att reducera stress, stärka mindset, beteendemönster och prestation.
 • Alltid konfidentiell coaching på ett ömsesidigt överenskommet schema.
 • Traditionell ”in-person coaching”.
 • ”Digital coaching” via t.ex. Skype.
 • Coaching via telefon.

STEG I COACHINGPROCESSEN

 • Vi inleder med en individuell ledarskapsbedömning, till grund för din utvecklingsplan. Fokus ligger på din nuvarande situation och dina behov.
 • Det förberedande samtalet fokuserar utvecklingsplanen och bedömningen. Vi fokuserar på dig och hur ditt ledarskap kan förädlas.
 • Övningar anpassas för att engagera dig som ledare i daglig praxis mellan coachingsamtalen.
 • ”Realtidscoaching” inför viktiga eller svåra samtal, möten eller andra affärsaktiviteter.
 • Uppföljande ”pulsanalys” efter tre-sex månader med fokus på viktiga förändrings- och prestationskriterier.

Boka ditt kostnadsfria 30-minuters coachingsamtal med en EPM-coach idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka ditt kostnadsfria introduktionssamtal idag!

Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

READY FOR SUCCESS?

Vi vet att ledar- och affärsutmaningarna förändrats och att du som ledare i företag eller organisation behöver justera dina ansträngningar. Och när vi nu går ifrån att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld, så behöver vi även uppdatera våra färdigheter.

Genom en bättre förståelse för dig själv, en utvecklad kapacitet för hur du vårdar din inre stabilitet och skapar jämvikt, så ökar även din förmåga att förstå hur ditt sätt att leda påverkar andra. För när du är i balans, skapar du hållbara förutsättningar för ett högpresterande och engagerat team.

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!

Jag är redo >
Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

READY FOR SUCCESS?

Vi vet att ledar- och affärsutmaningarna förändrats och att du som ledare i företag eller organisation behöver justera dina ansträngningar. Och när vi nu går ifrån att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld, så behöver vi även uppdatera våra färdigheter.

Genom en bättre förståelse för dig själv, en utvecklad kapacitet för hur du vårdar din inre stabilitet och skapar jämvikt, så ökar även din förmåga att förstå hur ditt sätt att leda påverkar andra. För när du är i balans, skapar du hållbara förutsättningar för ett högpresterande och engagerat team.

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!

Jag är redo >