Medvetet beteende ger medvetna resultat och framgång!

Vi på EPM finns här för dig som bär på en önskan om att förlösa din inneboende potential, för dig som vill uppnå dina livsmål och se varaktiga resultat. Vi delar övertygelsen om att du kan omforma ditt liv och vi arbetar varsamt fram just dina förutsättningar för ett mer effektivt och medvetet liv i harmoni med dina livsmål.

Medvetet beteende ger medvetna resultat och framgång!

Vi på EPM finns här för dig som bär på en önskan om att förlösa din inneboende potential, för dig som vill uppnå dina livsmål och se varaktiga resultat. Vi delar övertygelsen om att du kan omforma ditt liv och vi arbetar varsamt fram just dina förutsättningar för ett mer effektivt och medvetet liv i harmoni med dina livsmål.

Våra coacher

Ta första steget och boka ett Kostnadsfritt Coachingsamtal idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka ditt kostnadsfria 30-minuters introduktionssamtal med en EPM-coach!

EN SAMTALSPARTNER FÖR DIN FRAMGÅNG

 • Har du en vision och en dröm om vem du är och kan vara?
 • Vill du frigöra din potential och leva ett liv med både mening och syfte?
 • Har du ett mål du vill uppnå?
 • Vill du leva din passion och upptäcka vad du har att ge?
 • … och känner du att du står i vägen för dig själv?
 • Boka ett kostnadsfritt första samtal med en EPM-coach!

FÖRDELAR MED ATT ANLITA EN EPM-COACH

 • Professionellt stöd från en erfaren coach. Alltid konfidentiellt.
 • Skräddarsytt program utifrån dina mål, prioriteringar och behov.
 • Väl beprövade metoder och verktyg anpassas för dig.
 • Traditionell ”in-person coaching” på plats.
 • Coaching via telefon el. ”digital coaching” via Skype, Zoom eller liknande.

STEG I COACHINGPROCESSEN

 • Inledande coachsamtal där vi genom en individuell bedömning skapar en utvecklingsplan med hänsyn tagen till dina prioriteringar och mål.
 • Mellan samtalen får du med dig individuellt anpassade övningar.
 • Vi erbjuder ”realtidscoaching” inför viktiga eller svåra samtal, möten eller andra aktiviteter.
 • Uppföljning via ”pulsanalys” efter tre-sex månader.

Boka ditt kostnadsfria 30-minuters coachingsamtal med en EPM-coach idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka ditt kostnadsfria introduktionssamtal idag!

Personal Mastery

Empower yourself with coaching!

READY FOR SUCCESS?

Vi vet att vi människor tenderar att hållas tillbaka av de egna begränsande övertygelserna om oss själva och vad som går att åstadkomma. Och vi vet att vi genom att medvetandegöra begränsande övertygelser – genom att medvetandegöra och utveckla vårt mindset – då kan allt bli möjligt!

När du förändrar ditt sätt att se på dig själv och vad du kan åstadkomma, då skapas de bästa förutsättningarna för att omforma ditt liv.

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!

Jag är redo >
Personal Mastery

Empower yourself with coaching!

READY FOR SUCCESS?

Vi vet att vi människor tenderar att hållas tillbaka av de egna begränsande övertygelserna om oss själva och vad som går att åstadkomma. Och vi vet att vi genom att medvetandegöra begränsande övertygelser – genom att medvetandegöra och förstärka vårt mindset – då kan allt bli möjligt!

När du förändrar ditt sätt att se på dig själv och vad du kan åstadkomma, då skapas de bästa förutsättningarna för att omforma ditt liv.

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!

Jag är redo >