Vad vi gör

Evolve Your Enterprise. Evolve Value. Evolve Together. Evolve You.

Vi på EPM hjälper dig som ledare att frigöra din egen, teamets och organisationens potential för att effektivt kunna möta upp affärsutmaningar och ta itu med ledarskapsutveckling på tre avgörande nivåer: uppgift, relationer och dig själv.

Vi arbetar med ledare enskilt, i grupp och med team. Våra engagemang inleds med en målinriktad diagnostik, där vi kombinerar bedömningsverktyg, djupintervjuer och dialogmöten för att identifiera klyftor och utveckla lämpliga strategier för att överbrygga dem.

Baserat på nyckelaspekterna skapar vi en ledarskapslösning, mixar mindsetförändrande och kompetensbyggande workshops. Vi håller coachande samtal för att tillämpa de nya kompetenserna på specifika utmaningar och vi faciliterar teamen för att underlätta det nya sättet att fungera i samstämmighet med rytmen i företaget. Vi tillämpar senior management consulting för att lösa affärsproblem.

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!

Kontakta oss idag!
Vad vi gör

Evolve Your Enterprise. Evolve Value. Evolve Together. Evolve You.

LEADERSHIP & BUSINESS MASTERY

Vi på EPM hjälper dig som ledare att frigöra din egen, teamets och organisationens potential för att effektivt kunna möta upp affärsutmaningar och ta itu med ledarskapsutveckling på tre avgörande nivåer: uppgift, relationer och dig själv.

Vi arbetar med ledare enskilt, i grupp och med team. Våra engagemang inleds med en målinriktad diagnostik, där vi kombinerar bedömningsverktyg, djupintervjuer och dialogmöten för att identifiera klyftor och utveckla lämpliga strategier för att överbrygga dem.

Baserat på nyckelaspekterna skapar vi en ledarskapslösning, mixar mindsetförändrande och kompetensbyggande workshops. Vi håller coachande samtal för att tillämpa de nya kompetenserna på specifika utmaningar och vi faciliterar teamen för att underlätta det nya sättet att fungera i samstämmighet med rytmen i företaget. Vi tillämpar senior management consulting för att lösa affärsproblem.

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!