Skip to main content
OM OSS

Välkommen till EPM!

Vi skapar värde för dig, för ditt team och för din organisation genom utbildande och utvecklande insatser, förändringsledning och coaching för långsiktig och hållbar framgång.

OM OSS

Välkommen till EPM!

Vi utvecklar människor, vi transformerar organisationskulturer och vi skapar värde genom utbildande och utvecklande insatser, förändringsledning och coaching för långsiktig och hållbar framgång.

Vår vision

Bidra till att göra världen till en bättre plats genom att inspirera modiga ledare till att mer inkännande, fokuserat och framgångsrikt leda människor, team och organisationer genom goda relationer, syftes- och systemfokus, målmedveten närvaro och positiv inverkan. Bidra till enastående kulturer och resultat.

Vad vi gör

Vi hjälper ledare och medarbetare att frigöra mänsklig och organisatorisk potential för att balanserat möta upp affärsutmaningar genom att integrera systemtänkande, evidensbaserade metoder och modeller, utbildning, stöd och coaching. Vi hjälper ledare, team och organisationer att blomstra inifrån och ut.

Vem vi är till för

Dig. Tillsammans hjälper vi dig att kultivera ledarskapsnärvaro, stärka ditt mindset och utveckla resiliens för att kunna transformera och optimera er business-as-usual. Vår ambition är att ni ska kunna ta itu med ledarskaps- och teamutveckling utifrån tre avgörande nivåer: uppgift, relationer och dig själv.

Vad vi gör

Evolve Value. Evolve Together. Evolve You.

Vi på EPM hjälper dig som ledare att frigöra din egen, teamets och organisationens potential för att effektivt kunna möta upp affärsutmaningar och ta itu med ledarskapsutveckling på tre avgörande nivåer: uppgift, relationer och dig själv.

Vi arbetar med ledare enskilt, i grupp och med team. Våra engagemang inleds med en målinriktad diagnostik, där vi kombinerar bedömningsverktyg och dialogmöten för att identifiera klyftor och utveckla lämpliga strategier för att överbrygga dem.

Baserat på nyckelaspekterna skapar vi en ledarskapslösning, mixar mindsetförändrande och kompetensbyggande workshops och utbildningsinsatser. Vi håller coachande samtal för att tillämpa de nya kompetenserna på specifika utmaningar och vi faciliterar teamen för att underlätta det nya sättet att fungera i samstämmighet med rytmen i företaget.

Varmt välkommen till oss på EPM!

Vad vi gör

Evolve Value. Evolve Together. Evolve You.

Vi på EPM hjälper dig som ledare att frigöra din egen, teamets och organisationens potential för att effektivt kunna möta upp affärsutmaningar och ta itu med ledarskapsutveckling på tre avgörande nivåer: uppgift, relationer och dig själv.

Vi arbetar med ledare enskilt, i grupp och med team. Våra engagemang inleds med en målinriktad diagnostik, där vi kombinerar bedömningsverktyg och dialogmöten för att identifiera klyftor och utveckla lämpliga strategier för att överbrygga dem.

Baserat på nyckelaspekterna skapar vi en ledarskapslösning, mixar mindsetförändrande och kompetensbyggande workshops och utbildningsinsatser. Vi håller coachande samtal för att tillämpa de nya kompetenserna på specifika utmaningar och vi faciliterar teamen för att underlätta det nya sättet att fungera i samstämmighet med rytmen i företaget.

Varmt välkommen till oss på EPM!

  Values to live by

  Våra värderingar

  Tillit

  Vi vet att hållbara relationer bygger på ömsesidig tillit.

  Respekt

  Vi värdesätter och uppskattar (var)andras olikheter - oavsett.

  Ansvar

  Vi tar ansvar för oss själva, våra kunder och vår omgivning.

  Partnerskap

  Vi vet att framgång uppnås tillsammans.

  EPM startades 2012 i syfte att finnas till som en utvecklings- och utbildningspartner för att stödja dig och er på er utvecklingsresa. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor, ledare, team och organisationskulturer. Vårt erbjudande och vår passion går hand i hand genom utbildningsprogram, kurser, webbinarier, facilitering, förändringsledning, föreläsningar och coaching. Och alltid med din och er framgång i fokus.

  Varmt välkommen!