UTBILDNING

Framgångsrika & Resilienta Team

– Frigör Potential och Frodas i en Utmanande Värld

Teamets förmåga att hantera motgångar, återhämta sig och växa i utmanande tider har fått en alltmer central betydelse. För att frigöra potentialen och frodas i en utmanade värld krävs kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående och ökad lönsamhet.

Investering: 17.900 kr exkl. moms
Distansutbildning
Empowering People & Organizations to Unleash Potential and Thrive
Läs mer nedan

FRAMGÅNGSRIKA & RESILIENTA TEAM

– Frigör Potential och Frodas i en Utmanande Värld

Teamets förmåga att hantera motgångar, återhämta sig och växa i utmanande tider har fått en alltmer central betydelse. För att frigöra potentialen och frodas i en utmanande värld krävs kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående och ökad lönsamhet. 

Vi koncentrerar oss på hur du kan frigöra potential hos andra och dig själv, hur du tar tillvara på kreativitet och innovationskraft, samt hur ni verkningsfullt kan gensvara på utmaningar och stärka er anpassningsförmåga för att öka era resultat.

För att detta ska bli möjligt ingår momentet att upprätta en egen handlingsplan.

 

”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande funktion: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, processledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, upcoming leaders, övriga ledande funktioner, samarbetspartners, organisationsinterna influencers m.fl.

Mål

Det här får du ut av kursen

 • Kunskap om de senaste modellerna, metoderna och best practice för mer inspirerade och kreativa ledare och team.
 • Din ledarprofil.
 • Nya kommunikationsskills och konstruktiv konflikthantering.
 • Hur ni löser utmaningar och svåra situationer.
 • Metoder och tekniker för att reducera och hantera oro och stress.
 • Lär dig mer om hur ni ökar er motståndskraft.
 • Hantera krisen genom ökat engagemang, trygghet, prestation och samarbete.
 • Metoder som stärker internt och externt samarbete.
 • Hur optimeras teamdynamik och engagemang.
 • Kunskap om resiliens, ”grit” och psykologisk trygghet.
 • Metodik för genomförande och förverkligande.
 • Handlingsplan för genomförande och förverkligande

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursmaterial

 • Metoder, koncept och verktyg för ditt ledarskap, ditt team och din organisation.
 • Din ledarvärderingsprofil enligt Barrett Model.
 • Individell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal), tillfälle 1: genomgång av din ledarprofil, tillfälle 2: uppföljning och stöd).
 • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways.

Programdesign

Ledarskap

 • Din ledarprofil
 • Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda i det nya normala
 • Så ökar du din förståelse för dig själv och andra
 • Utmaningar och svåra situationer
 • Effektivt beslutsfattande
 • Internt och externt samarbete
 • Potential och resultat

Resilienta team

 • Teaming och teamdynamik
 • Värderingar och team
 • Psykologisk trygghet, tillit, innovation och kreativitet
 • Team och lärande
 • Så optimeras teamets engagemang
 • Inkludering och mångfald
 • Tillhörighet och samhörighet
 • Vad team behöver mer för att lyckas

Coachande Kommunikation

 • Coachande ledarskap
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Olika nivåer av kommunikation
 • Så hanterar du dina och andras känslor
 • Smidiga strategier för konflikthantering och svåra samtal

Genomförande och förverkligande

 • Viktiga vanor för de olika teamutvecklingsfaserna
 • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande
 • Så mäter ni era framsteg

Stärk din uppmärksamhet och led tryggt

 • Så utvecklar du ett agilt och anpassningsbart mindset
 • Så reducerar du dina stressresponser, blir mer resilient och motståndskraftig
 • Så ökar du din självmedvetenhet och når emotionell balans

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv och engagerande atmosfär.

Utbildningsupplägg

Distans: 2 lärarledda heldagar. Digitalt material med videos, artiklar och övningar som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

BOKNING

Vi hälsar dig varmt välkommen till distansutbildningen ”Framgångsrika & Resilienta Team” tillsammans med oss på EPM!

ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

  Team Mastery 20.21

  Kursupplägg Hösten 2021 (fördelat över 2 lärarledda heldagar)

  • Datum: 4+11 november kl. 09:00-17:00
  BOKNING

  Team Mastery 20.21

  Unikt innehåll

  Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.

  • Genomförs under utbildningens gång enligt överenskommelse.
  • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen via telefon, eller digitalt överenskommet verktyg.  

  FRAMGÅNGSRIKA & RESILIENTA TEAM

  – Frigör Potential och Frodas i en Utmanande Värld

  Teamets förmåga att hantera motgångar, återhämta sig och växa i utmanande tider har fått en alltmer central betydelse. För att frigöra potentialen och frodas i en utmanande värld krävs kunskaper om hur team transformeras till ökat välmående och ökad lönsamhet. 

  Vi koncentrerar oss dessutom på hur du kan frigöra potential hos andra och dig själv, hur du tar tillvara på kreativitet och innovationskraft, samt hur ni verkningsfullt kan gensvara på utmaningar och stärka er anpassningsförmåga för att öka era resultat.

  För att detta ska bli möjligt ingår momentet att upprätta en egen handlingsplan.

  ”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig i ledande funktion: CXO:s, ledande HR-funktioner, projektledare, processledare, teamledare, linjechefer, agila coacher, scrum masters, upcoming leaders, övriga ledande funktioner, samarbetspartners, organisationsinterna influencers m.fl.

  Mål

  Det här får du ut av kursen

  • Kunskap om de senaste modellerna, metoderna och best practice för mer inspirerade och kreativa ledare och team.
  • Din ledarprofil.
  • Nya kommunikationsskills och konstruktiv konflikthantering.
  • Hur ni löser utmaningar och svåra situationer.
  • Metoder och tekniker för att reducera och hantera oro och stress.
  • Lär dig mer om hur ni ökar er motståndskraft.
  • Hantera krisen genom ökat engagemang, trygghet, prestation och samarbete.
  • Metoder som stärker internt och externt samarbete.
  • Hur optimeras teamdynamik och engagemang.
  • Kunskap om resiliens, ”grit” och psykologisk trygghet.
  • Metodik för genomförande och förverkligande.
  • Handlingsplan för genomförande och förverkligande

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Kursmaterial

  • Metoder, koncept och verktyg för ditt ledarskap, ditt team och din organisation.
  • Din ledarvärderingsprofil enligt Barrett Model.
  • Individell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal), tillfälle 1: genomgång av din ledarprofil, tillfälle 2: uppföljning och stöd).
  • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways.

  Programdesign

  Ledarskap

  • Din ledarprofil
  • Ledarskapsförmågor i en föränderlig värld: leda i det nya normala
  • Så ökar du din förståelse för dig själv och andra
  • Utmaningar och svåra situationer
  • Effektivt beslutsfattande
  • Internt och externt samarbete
  • Potential och resultat

  Resilienta team

  • Teaming och teamdynamik
  • Värderingar och team
  • Psykologisk trygghet, tillit, innovation och kreativitet
  • Team och lärande
  • Så optimeras teamets engagemang
  • Inkludering och mångfald
  • Tillhörighet och samhörighet
  • Vad team behöver mer för att lyckas

  Coachande Kommunikation

  • Coachande ledarskap
  • Olika nivåer av lyssnande
  • Olika nivåer av kommunikation
  • Så hanterar du dina och andras känslor
  • Smidiga strategier för konflikthantering och svåra samtal

  Genomförande och förverkligande

  • Viktiga vanor för de olika teamutvecklingsfaserna
  • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande
  • Så mäter ni era framsteg

  Stärk din uppmärksamhet och led tryggt

  • Så utvecklar du ett agilt och anpassningsbart mindset
  • Så reducerar du dina stressresponser, blir mer resilient och motståndskraftig
  • Så ökar du din självmedvetenhet och når emotionell balans

  Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv och engagerande atmosfär.

  Utbildningsupplägg

  Distans: 2 lärarledda heldagar. Digitalt material med videos, artiklar och övningar som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

  Team Mastery 20.21

  Kursupplägg Hösten 2021 (fördelat över 2 lärarledda heldagar)

  • Datum: 4+11 november kl. 09:00-17:00
  BOKNING

  Team Mastery 20.21

  Unikt innehåll

  Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.

  • Genomförs under utbildningens gång enligt överenskommelse.
  • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen via telefon, eller digitalt överenskommet verktyg.  

  Vi hälsar dig varmt välkommen till distansutbildningen ”Framgångsrika & Resilienta Team” tillsammans med oss på EPM!

  ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

   VILL NI HA UTBILDNINGEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

   Frigör potential och frodas i en utmanande värld