Therése M. Sandberg

COACHAR, UTBILDAR, TRANSFORMERAR OCH FACILITERAR 

Therése verkar för att utveckla människor, ledare, verksamheter och organisationskulturer. Hon arbetar efter devisen att när människor upplever mening bidrar de med engagemang och skapar förutsättningar för framgång. Organisationsutveckling blir till verklighet när människor, strukturer och system samutvecklas. 

Therése är diplomerad coach, certifierad Culture Transformation Tools Consultant från Barrett Values Centre och Conscious Business Trainer, Coach och facilitator. Hon har mångårig erfarenhet från krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska, såväl som i internationella organisationer och hon har framgångsrikt utbildat och utvecklat människor och team inom olika yrkeskategorier och branscher. Therése tar avstamp i sin ledarskapserfarenhet, affärsförståelse och i sin passion att coacha och utveckla ledare, facilitera ledarteam och andra organisationsgrupper eller teammedlemmar. Och hon brinner för att transformera och maximera affärsmöjligheter, utbilda och coacha ledare och människor till att nå sin fulla potential. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser har alltid varit högt uppskattade. Hon arbetar som coach och utbildar inom ledarskap, förändringsledning och teamutveckling och är anlitad Change Facilitator av Managementkonsultföretaget Nexe the Way of Change.

Theréses kompetensområden:

 • Ledarskap, Team- & Organisationstransformation
 • Executive, Grupp & Individuell Coaching
 • Värderingsdrivet ledarskap och organisationskultur
 • Change Management & Change Facilitation
 • Inspirerande, motiverande, engagerande och pedagogiska presentationer, workshops och seminarier
 • Utvärderingar, analyser och utveckling
 • Utveckling av individer och effektiva team genom en medveten förändring av mindset, beteende och reaktionsmönster
 • Coaching av teammedlemmar för högpresterande team och hållbar framgång – accelererar förändrings- och omvandlingsprocessen
 • Strategisk planerare som garanterar långvarig hållbar framgång
 • Förbättrar kundtillfredsställelse
 • Coachar och utbildar med ett stort hjärta och ett tydligt syfte
SPRÅK

 • Engelska
 • Svenska
CERTIFIERINGAR/DIPLOMERINGAR

 • Certifierad CTT – Cultural Transformation Tools Consultant
 • Change Facilitator & Coach
 • Conscious Business Coach
 • Diplomerad Coach
 • JobMatch Talent Specialist
VAD THERÉSE BRINNER FÖR

 • Att bidra till utveckling & transformation genom coaching, utbildning och facilitering
 • Att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet
 • Att utbilda, utveckla och transformera

Boka Therése för en föreläsning, workshop, coaching eller utbildning. Läs mer här >

Aila Kekkonen

COACHAR, UTBILDAR, TRANSFORMERAR OCH FACILITERAR 

Aila har en passion för att lära ut välbeprövade metoder för individuell utveckling och för att utveckla team. Hon hjälper chefer och medarbetare att förstå vad det är för beteenden och kompetenser som hjälper dem att få fram potential hos individer och att bygga hållbara företagskulturer. Hon arbetar efter devisen att en organisations transformation börjar med individerna. 

Aila arbetar som coach, utbildare och konsult gällande ledarutveckling och teamutveckling/personalutveckling. Hon har handledar-, teamledar-, och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VDar och specialister, till andra yrkeskategorier. Hennes tidigare kurser och workshops om bl.a. motivation har varit mycket uppskattade.

SPRÅK

 • Engelska
 • Finska
 • Svenska
CERTIFIERINGAR/DIPLOMERINGAR

 • Certifierad i RMP – Reiss Motivationsprofil
 • Diplomerad Organisationskonsult
 • Diplomerad Samtalscoach