Therése M. Sandberg

COACHAR, UTBILDAR, TRANSFORMERAR OCH FACILITERAR 

Therése brinner för att utveckla människor, verksamheter och organisationskulturer. Hon arbetar efter devisen att när människor upplever mening bidrar de med engagemang och skapar förutsättningar för framgång. Organisationsutveckling blir till verklighet när människor, strukturer och system samutvecklas. 

Therése har mångårig erfarenhet av krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska och internationella organisationer och har en bakgrund inom FoU. Hon är professionell coach och coachar ledare och team.

Therése utbildar i ämnen såsom ledarskap, förändringsledning, team- och organisationsutveckling och är anlitad Change Facilitator på det internationella managementkonsultbolaget Nexe the Way of Change. Therése brinner för att frigöra människors och verksamheters potential, facilitera, utbilda och coacha. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser är mycket uppskattade.

SPRÅK

 • Engelska
 • Svenska
CERTIFIERINGAR/DIPLOMERINGAR

 • Change Facilitator & Coach
 • Theory U, Leading from the emerging future Facilitator, MITx
 • Certifierad Barrett Model & Barrett Analytics
 • Diplomerad Coach
 • JobMatch Talent Specialist
 • m.fl

Aila Kekkonen

COACHAR, UTBILDAR, TRANSFORMERAR OCH FACILITERAR 

Aila har en passion för att lära ut välbeprövade metoder för individuell utveckling och för att utveckla team. Hon hjälper chefer och medarbetare att förstå vad det är för beteenden och kompetenser som hjälper dem att få fram potential hos individer och att bygga hållbara företagskulturer. Hon arbetar efter devisen att en organisations transformation börjar med individerna. 

Aila arbetar som utbildare, coach och konsult gällande ledarutveckling och teamutveckling. Hon har handledar- och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VD:ar och specialister, till andra yrkeskategorier. Hennes kurser och workshops är mycket uppskattade. Aila brinner för att utveckla människor och verksamheter.

SPRÅK

 • Engelska
 • Finska
 • Svenska
CERTIFIERINGAR/DIPLOMERINGAR

 • Certifierad i RMP – Reiss Motivationsprofil
 • Diplomerad Organisationskonsult
 • Diplomerad Samtalscoach
 • m.fl

Therése M. Sandberg

COACHAR, UTBILDAR, TRANSFORMERAR OCH FACILITERAR 

Therése verkar för att utveckla människor, ledare, verksamheter och organisationskulturer. Hon arbetar efter devisen att när människor upplever mening bidrar de med engagemang och skapar förutsättningar för framgång. Organisationsutveckling blir till verklighet när människor, strukturer och system samutvecklas. 

Therése är diplomerad coach, certifierad i Barrett Model och Barrett Analytics från Barrett Values Centre och är Conscious Business Coach och facilitator. Hon har mångårig erfarenhet från krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska, såväl som i internationella organisationer och hon har framgångsrikt utbildat och utvecklat människor och team inom olika yrkeskategorier och branscher. Therése tar avstamp i sin ledarskapserfarenhet, affärsförståelse och i sin passion att coacha och utveckla ledare, facilitera ledarteam, andra organisationsgrupper och teammedlemmar. Och hon brinner för att transformera och maximera affärsmöjligheter, utbilda och coacha ledare och människor till att nå sin fulla potential. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser har alltid varit högt uppskattade. Hon arbetar som coach och utbildar inom ledarskap, förändringsledning och teamutveckling på familjeföretaget Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på det internationella Managementkonsultföretaget Nexe the Way of Change.

Theréses kompetensområden:

 • Ledarskap, Team- & Organisationstransformation
 • Executive, Grupp & Individuell Coaching
 • Värderingsdrivet ledarskap och organisationskultur
 • Change Management & Change Facilitation
 • Inspirerande, motiverande, engagerande och pedagogiska presentationer, workshops och seminarier
 • Utvärderingar, analyser och utveckling
 • Utveckling av individer och effektiva team genom en medveten förändring av mindset, beteende och reaktionsmönster
 • Coaching av teammedlemmar för högpresterande team och hållbar framgång – accelererar förändrings- och omvandlingsprocessen
 • Strategisk planerare som garanterar långvarig hållbar framgång
 • Förbättrar kundtillfredsställelse
 • Coachar och utbildar med ett stort hjärta och ett tydligt syfte
VAD THERÉSE BRINNER FÖR

 • Att bidra till utveckling & transformation genom coaching, utbildning och facilitering
 • Att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet
 • Att utbilda, utveckla och transformera

Boka Therése för en föreläsning, workshop, coaching eller utbildning. Läs mer här >