Aila Kekkonen

COACHAR, UTBILDAR, TRANSFORMERAR OCH FACILITERAR 

Aila har en passion för att lära ut välbeprövade metoder för individuell utveckling och för att utveckla team. Hon hjälper chefer och medarbetare att förstå vad det är för beteenden och kompetenser som hjälper dem att få fram potential hos individer och att bygga hållbara företagskulturer. Hon arbetar efter devisen att en organisations transformation börjar med individerna. 

Aila arbetar som coach, utbildare och konsult gällande ledarutveckling och teamutveckling/personalutveckling. Hon har handledar-, teamledar-, och projektledarerfarenhet och har jobbat i svenska och internationella projekt som konsult i många olika branscher. Aila har coachat och handlett olika yrkesgrupper; från VDar och specialister, till andra yrkeskategorier. Hennes tidigare kurser och workshops om bl.a. motivation har varit mycket uppskattade.

SPRÅK

  • Engelska
  • Finska
  • Svenska
CERTIFIERINGAR/DIPLOMERINGAR

  • Certifierad i RMP – Reiss Motivationsprofil
  • Diplomerad Organisationskonsult
  • Diplomerad Samtalscoach