Vad är coaching?

Medvetet beteende ger medvetna resultat och framgång!

Vi på EPM finns här för dig som är redo att ta ditt liv och eller ditt ledarskap till nästa nivå och som är redo att frigöra din potential och din förmåga att göra skillnad. Erhåll nya verktyg och kraft till att bryta igenom dina begränsningar och förbättra dina färdigheter i att skapa långsiktiga resultat – både för dig själv och andra. 

Våra coacher

Vad är coaching?

Medvetet beteende ger medvetna resultat och framgång!

Vi på EPM finns här för dig som är redo att ta ditt liv och eller ditt ledarskap till nästa nivå och som är redo att frigöra din potential och din förmåga att göra skillnad. Erhåll nya verktyg och kraft till att bryta igenom dina begränsningar och förbättra dina färdigheter i att skapa långsiktiga resultat – både för dig själv och andra. 

Ta första steget och boka ett Kostnadsfritt Coachingsamtal redan idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka ditt kostnadsfria 30-minuters introduktionssamtal idag!

Personal & Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

VAD ÄR COACHING?

Coaching är ett paraplybegrepp för processen att utveckla människors kompetens och förmågor, för att öka prestation och hantera problem och utmaningar.

Betydelsen av coaching har utvecklats under de senaste decennierna och anses idag vara en viktig del i arbetet med att utveckla individer och för en större inverkan på organisationens resultat.

Coaching fungerar för alla i organisationen och coaching i företag/organisation brukar delas in i tre kategorier och mål:

  • Executive Coaching (ämnad till att stärka prestation och ledarskapskapacitet)
  • Ledarskaps- och skillscoaching (ämnad till att förbättra ledarskapsförmågor och för förberedelse inför ansvar på högre nivå)
  • Prestationscoaching (genomförs i syfte att förbättra prestation i din nuvarande roll, se till styrkor eller utvecklas inför utmaningar)

Det är vanligt förekommande att ledningen coachas av utomstående Executive & Ledarskapscoacher, medan teammedlemmar vanligtvis coachas av närmaste ledare. När en teammedlem coachas av sin närmaste ledare är det ett så kallat coachande ledarskap ledaren utövar.

Vill du också bli ditt bästa jag? Varmt välkommen till oss på EPM!

Våra coacher
Personal & Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

VAD ÄR COACHING?
Coaching är ett paraplybegrepp för processen att utveckla människors kompetens och förmågor, för att öka prestation och hantera problem och utmaningar. Betydelsen av coaching har utvecklats under de senaste decennierna och anses idag vara en viktig del i arbetet med att utveckla individer och för en större inverkan på organisationens resultat. Coaching fungerar för alla i din organisation och coaching i företag/organisation brukar delas in i tre kategorier och mål:

- Executive Coaching (ämnad till att stärka prestation och ledarskapskapacitet)
- Ledarskaps- och skillscoaching (ämnad till att förbättra ledarskapsförmågor och för förberedelse inför ansvar på högre nivå)
- Prestationscoaching (genomförs i syfte att förbättra prestation i den nuvarande rollen, se till styrkor eller utveckla utmaningar)

Oavsett om du har en top managementposition eller är ledare på middle managementnivå så kanske du känner igen dig i att det finns utmaningar som du skulle vilja utforska lösningar på tillsammans med någon som finns till bara för dig. En ledarcoach som finns till bara för dig och som finns utanför det företag eller verksamhet du arbetar i idag. Eller kanske är det helt enkelt så att du upplever att du nått en platå i ditt ledarskap och att du känner dig redo att överväga vad nästa steg kan vara.

Oavsett vilket så finns vi på EPM här för dig. Känn dig varmt välkommen att boka upp ditt kostnadsfria 30-minuters coachingsamtal idag!

Empower yourself today!
Personal & Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

Det är vanligt förekommande att ledningen coachas av utomstående Executive & Ledarskapscoacher, medan teammedlemmar coachas av sin närmaste chef. När en teammedlem coachas av sin närmaste chef är det ett s.k coachande ledarskap som chefen utövar. Till skillnad från ett coachande ledarskap är Executive Coaching ett professionellt ledarstöd med en samtalspartner ämnad att stödja dig igenom både med- och motgång.

När du anlitar en extern coach skapar vi tillsammans de bästa förutsättningarna för att du ska nå de mål du satt upp. Det handlar om dig och om hur just du kan frigöra din potential, reducera dina utmaningar och nå din vision och dröm. Och det oavsett inom vilken sfär i livet du vill fokusera på.

Vill du också upptäcka vad mer du har att ge? Vill du också utforska din potential? Varmt välkommen till oss på EPM!

Boka tid med din samtalspartner idag!