Skip to main content
UTVECKLING

Vad är coaching?

Medvetet beteende ger medvetna resultat och framgång!

När du anlitar en extern coach skapas goda förutsättningar för att du ska nå de mål du satt upp. Det handlar om dig och om hur just du kan frigöra din potential, reducera dina utmaningar och nå din vision och dröm. Och det oavsett inom vilken sfär i livet du vill fokusera på. Våra coacher har lång erfarenhet av personlig coaching, såväl som teamcoaching och ledarcoaching.

Varmt välkommen till oss på EPM!

Våra coacher
UTVECKLING

Vad är coaching?

Medvetet beteende ger medvetna resultat och framgång!

När du anlitar en extern coach skapas goda förutsättningar för att du ska nå de mål du satt upp. Det handlar om dig och om hur just du kan frigöra din potential, reducera dina utmaningar och nå din vision och dröm. Och det oavsett inom vilken sfär i livet du vill fokusera på. Våra coacher har lång erfarenhet av personlig coaching, såväl som teamcoaching och ledarcoaching.

Varmt välkommen till oss på EPM!

Med dina behov i fokus

Ta första steget mot dina mål och boka ett Kostnadsfritt Coachingsamtal!

Boka ett kostnadsfritt 30-minuters introduktionssamtal och ta reda på var din potential kan ta dig.

Personal & Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

VAD ÄR COACHING?

Betydelsen av coaching har utvecklats under de senaste decennierna och anses idag vara en viktig del i arbetet med att utveckla individer och för en större inverkan på teams och organisationers resultat.

Coachingens grundfilosofi bygger på övertygelsen om människans egen kraft och förmåga till förändring, utveckling och transformation.

Det bästa med coaching är att metodiken understödjer individens arbete med att hjälpa sig själv att finna eller uppnå mål, hantera problem och utmaningar, öka prestation och utveckla sina förmågor

Coaching som metodik bidrar till att medvetandegöra det invanda sättet att tänka, känna och agera. Det syftar till att bidra till insikt och utveckling tillräckligt för att uppnå personliga eller exempelvis organisatoriska mål.

Coaching, när den utförs enligt ICF:s kärnkompetenser av en professionell coach, är både kraftfull, effektiv och mycket uppskattad. Du ges tillfälle att sortera, frigöra potential, identifiera möjligheter, reducera stress och uppnå resultat.

Vill du också utforska var din potential kan ta dig? Varmt välkommen till oss på EPM!

Våra coacher

VAD ÄR COACHING?

Coaching är ett paraplybegrepp för processen att genom stöd av en coach utveckla sin kompetens och sina förmågor, att öka prestation, hantera problem och utmaningar, och att finna vägar till att uppnå drömmar och mål.

Betydelsen av coaching har utvecklats under de senaste decennierna och anses idag vara en viktig del i arbetet med att utveckla individer och för en större inverkan på teams och organisationers resultat.’

När du anlitar en extern coach skapas goda förutsättningar för att du ska nå de mål du satt upp. Det handlar om dig och om hur just du kan frigöra din potential, reducera dina utmaningar och nå din vision och dröm. Och det oavsett inom vilken sfär i livet du vill fokusera på.

Coaching fungerar för alla i organisationen och coaching i företag eller organisation brukar delas in i tre kategorier och mål:

  • Executive Coaching (ämnad till att stärka prestation och ledarskapskapacitet)
  • Ledarskaps- och skillscoaching (ämnad till att förbättra ledarskapsförmågor och för förberedelse inför ansvar på högre nivå)
  • Prestationscoaching (genomförs i syfte att förbättra prestation i nuvarande roll, se till styrkor eller stärka förmågan att hantera komplexitet och utmaningar)

Idag är det vanligt att ledningen coachas av utomstående Executive & Ledarskapscoacher, medan teammedlemmar i högre grad coachas av närmaste chef. När en teammedlem coachas av sin närmaste chef är det ett så kallat coachande ledarskap ledaren utövar. Detta har blivit allt vanligare i både företag och organisationer.

Coaching, när den utförs enligt ICF:s kärnkompetenser av en professionell coach, är både kraftfullt, effektivt och mycket uppskattat. Du ges tillfälle att sortera, frigöra potential, identifiera möjligheter, reducera stress och uppnå resultat.

Vill du också utforska var din potential kan ta dig? Varmt välkommen till oss på EPM!

Våra coacher
Personal & Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

VAD ÄR COACHING?
Betydelsen av coaching har utvecklats under de senaste decennierna och anses idag vara en viktig del i arbetet med att utveckla individer och för en större inverkan på teams och organisationers resultat.

Coachingens grundfilosofi bygger på övertygelsen om människans egen kraft och förmåga till förändring, utveckling och transformation.

Det bästa med coaching är att metodiken understödjer individens arbete med att hjälpa sig själv att finna eller uppnå sina mål, utveckla sina förmågor, eller närma sig sina drömmar.

Coaching som metodik bidrar till att medvetandegöra det invanda sättet att tänka, känna och agera. Det syftar till att bidra till insikt och utveckling tillräckligt för att uppnå personliga eller exempelvis organisatoriska mål.

Coaching, när den utförs enligt ICF:s kärnkompetenser av en professionell coach, är både kraftfull, effektiv och mycket uppskattad. Du ges tillfälle att sortera, frigöra potential, identifiera möjligheter, reducera stress och uppnå resultat.

Vill du också utforska var din potential kan ta dig? Känn dig varmt välkommen att boka upp ditt kostnadsfria 30-minuters coachingsamtal idag!

Empower yourself today!
Personal & Leadership Mastery

Empower yourself with coaching!

När du anlitar en extern coach skapas goda förutsättningar för att du ska nå de mål du satt upp. Det handlar om dig och om hur just du kan frigöra din potential, reducera dina utmaningar och nå din vision och dröm. Och det oavsett inom vilken sfär i livet du vill fokusera på.

Vill du också upptäcka vad mer du har att ge? Vill du också utforska var din potential kan ta dig? Våra coacher har lång erfarenhet av personlig coaching, såväl som teamcoaching och ledarcoaching.

Varmt välkommen till oss på EPM!

Boka tid med din samtalspartner idag!