Skip to main content
UTBILDNING

Nästa Generations Förändringsledning

– Navigera förändring, frigör potential, kreativitet och kollektiv intelligens

Upskilla och lär dig en uppsättning moderna och konkreta metoder, koncept och verktyg som gör att du kan hantera förändringar med framgång, för bästa möjliga resultat i föränderliga tider.

Investering: 18.900 kr exkl. moms
Distans eller Classroom
Empowering People & Organizations to Unleash Potential and Thrive
Läs mer nedan

NÄSTA GENERATIONS FÖRÄNDRINGSLEDNING

– Navigera förändring, frigör potential, kreativitet och kollektiv intelligens

Att leda och samskapa förändring i ett alltmer digitaliserat samarbetslandskap kännetecknat av kontinuerliga störningar, kräver samarbete, kreativitet, smidighet och snabbare beslutsprocesser. Som ett resultat därav efterfrågas förändrings- och transformationsledare som inte bara är mellanmänskligt kompetenta, utan som också kan hantera alltmer komplexa organisationsmiljöer.

”Nästa Generations Förändringsledare” adresserar de utmaningar som ledare och medarbetare står inför idag. För idag är vi i större behov än någonsin tidigare av att kunna genomföra framgångsrika förändrings- och förbättringsinitiativ – jämnt flödande – för att anpassa oss till den snabbföränderliga värld vi just nu befinner oss i.

I utbildningen får du därför med dig en uppsättning konkreta metoder, verktyg och ett koncept för förändring som gör att du kan hantera förändringar och förbättringar framgångsrikt – för bästa möjliga resultat i föränderliga och utmanande tider. Och du får med dig kunskap om hur du hanterar de vanligaste förändringsutmaningarna såsom motstånd mot förändring, brist på tillit, samt hur vi bygger upp tillit till förändringen och dess effektmål, men också hur vi samskapar förändring kollektivt. Du får även med dig kunskap om hur ni kan hantera förändringar effektivt trots motgångar, hur ni kan bli mer organisatoriskt intelligenta och hur ni effektivt kan ta till vara på det system ni verkar i – internt såväl som externt.

I ”Nästa Generations Förändringsledare” kommer du att få stifta bekantskap med metodik som bygger på den allra senaste forskningen och best practice så att du kan utveckla din förmåga att framgångsrikt genomföra förändringsprocesser, vara en del av förändringen, samt hur du kan hantera olika mellanmänskliga utmaningar.

Lär dig hur du navigerar i förändring och i organisationskulturella utmaningar med modern förändringsmetodik med oss på EPM Academy!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare, processledare, förändringsledare, verksam i HR-funktion, är en medarbetare som på olika sätt jobbar med förändringsarbete och som initierar förändringsinsatser.

Mål

Du kommer att:

 • Lära dig praktiska metoder och verktyg för modernt förändringsarbete
 • Stärka din förmåga att hantera komplexa organisationsmiljöer
 • Lära dig mer om hur den mellanmänskliga dynamiken bäst stödjer förändringsprocessen och hur den kan bidra till en framgångsrik organisationsförändring
 • Förstå de viktigaste utmaningar som förändringsledare står inför idag när det gäller att leda förändring i ett alltmer komplext organisationslandskap
 • Förse dig med färdigheter som lär dig att kartlägga er befintliga organisationskultur och hur ni därefter kan samskapa er önskade kultur
 • Utforma en handlingsplan för ditt förändringsarbete

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursmaterial

 • Metoder, koncept och verktyg för framgångsrikt förändringsarbete
 • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways
 • Individell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal)

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med konkreta resultat och transformation i fokus.

Programdesign

Ett smakprov från kursinnehållet:

Förändringsledning

 • Nyskapande modern förändringshantering
 • Så hanterar du motstånd och skapar tillit
 • Förändringsledning och avgörande dimensioner för förändring
 • Så samskapas transformation kollektivt

Organisatoriska förutsättningar

 • Potential och resultat: så optimeras förändring
 • Förändring och konsekvenser på systemisk nivå

Innovation och kreativitet

 • Så tar ni tillvara på styrkor, kompetens och kreativitet tvärfunktionellt
 • Samarbeta, samverka och samskapa i förändring

Stärk din organisatoriska uppmärksamhet och led tryggt

 • Värderingar, organisationskultur och förändring
 • Tillit, respekt och psykologisk trygghet för effektiva team och en effektiv organisation

Implementering och förverkligande

 • Så mäter ni era framsteg 
 • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande

Metoderna och verktygen används framgångsrikt av företag och organisationer inom många olika branscher och sektorer i hela världen.

Utbildningsupplägg

Distans: 3 lärarledda heldagar, alternativt 7 lärarledda halvdagar.

BOKNING

Vi hälsar dig varmt välkommen till distansutbildningen ”Nästa Generations Förändringsledning” tillsammans med oss på EPM!

ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

  Förändringsledning 20.24

  Kursupplägg Våren 2024 (7 lärarledda halvdagar på distans)

  Start: 7/3 kl 09-12:30

  Kursupplägg Våren 2024 (3 lärarledda heldagar Classroom)

  Kursdatum: kontakta oss för kommande datum

  BOKNING

  Förändringsledning 20.24

  Unikt innehåll

  Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.

  • Genomförs under utbildningens gång enligt överenskommelse.
  • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen via telefon, eller digitalt överenskommet verktyg.  

  NÄSTA GENERATIONS FÖRÄNDRINGSLEDNING

  – Navigera förändring, frigör potential, kreativitet och kollektiv intelligens

  Att leda och samskapa förändring i ett alltmer digitaliserat samarbetslandskap kännetecknat av kontinuerliga störningar, kräver samarbete, kreativitet, smidighet och snabbare beslutsprocesser. Som ett resultat därav efterfrågas förändrings- och transformationsledare som inte bara är mellanmänskligt kompetenta, utan som också kan hantera alltmer komplexa organisationsmiljöer.

  ”Nästa Generations Förändringsledare” adresserar de utmaningar som ledare och medarbetare står inför idag. För idag är vi i större behov än någonsin tidigare av att kunna genomföra framgångsrika förändrings- och förbättringsinitiativ – jämnt flödande – för att anpassa oss till den snabbföränderliga värld vi just nu befinner oss i.

  I utbildningen får du därför med dig en uppsättning konkreta metoder, verktyg och ett koncept för förändring som gör att du kan hantera förändringar och förbättringar framgångsrikt – för bästa möjliga resultat i föränderliga och utmanande tider. Och du får med dig kunskap om hur du hanterar de vanligaste förändringsutmaningarna såsom motstånd mot förändring, brist på tillit, samt hur vi bygger upp tillit till förändringen och dess effektmål, men också hur vi samskapar förändring kollektivt. Du får även med dig kunskap om hur ni kan hantera förändringar effektivt trots motgångar, hur ni kan bli mer organisatoriskt intelligenta och hur ni effektivt kan ta till vara på det system ni verkar i – internt såväl som externt.

  I ”Nästa Generations Förändringsledare” kommer du att få stifta bekantskap med metodik som bygger på den allra senaste forskningen och best practice så att du kan utveckla din förmåga att framgångsrikt genomföra förändringsprocesser, vara en del av förändringen, samt hur du kan hantera olika mellanmänskliga utmaningar.

  Lär dig hur du navigerar i förändring och i organisationskulturella utmaningar med modern förändringsmetodik med oss på EPM Academy!

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare, processledare, förändringsledare, verksam i HR-funktion, är en medarbetare som på olika sätt jobbar med förändringsarbete och som initierar förändringsinsatser.

  Mål

  Du kommer att:

  • Lära dig praktiska metoder och verktyg för modernt förändringsarbete
  • Stärka din förmåga att hantera komplexa organisationsmiljöer
  • Lära dig mer om hur den mellanmänskliga dynamiken bäst stödjer förändringsprocessen och hur den kan bidra till en framgångsrik organisationsförändring
  • Förstå de viktigaste utmaningar som förändringsledare står inför idag när det gäller att leda förändring i ett alltmer komplext organisationslandskap
  • Förse dig med färdigheter som lär dig att kartlägga er befintliga organisationskultur och hur ni därefter kan samskapa er önskade kultur
  • Utforma en handlingsplan för ditt förändringsarbete

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Kursmaterial

  • Metoder, koncept och verktyg för framgångsrikt förändringsarbete
  • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways
  • Individell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal)

  Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med konkreta resultat och transformation i fokus.

  Programdesign

  Förändringsledning

  • Nyskapande modern förändringshantering
  • Så hanterar du motstånd och skapar tillit
  • Förändringsledning och avgörande dimensioner för förändring
  • Så samskapas transformation kollektivt

  Organisatoriska förutsättningar

  • Potential och resultat: så optimeras förändring
  • Förändring och konsekvenser på systemisk nivå

  Innovation och kreativitet

  • Så tar ni tillvara på styrkor, kompetens och kreativitet tvärfunktionellt
  • Samarbeta, samverka och samskapa i förändring

  Stärk din organisatoriska uppmärksamhet och led tryggt

  • Värderingar, organisationskultur och förändring
  • Tillit, respekt och psykologisk trygghet för effektiva team och en effektiv organisation

  Implementering och förverkligande

  • Så mäter ni era framsteg 
  • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande

  Metoderna och verktygen används framgångsrikt av företag och organisationer inom många olika branscher och sektorer i hela världen.

  Utbildningsupplägg

  Distans: 3 lärarledda heldagar, alternativt 7 lärarledda halvdagar.

  Förändringsledning 20.24

  Kursupplägg Våren 2024 (7 lärarledda halvdagar på distans)

  Start: 7/3 kl 09-12:30

  Kursupplägg Våren 2024 (3 lärarledda heldagar Classroom)

  Kursdatum: kontakta oss för kommande datum

  BOKNING

  Förändringsledning 20.24

  Unikt innehåll

  Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.

  • Genomförs under utbildningens gång enligt överenskommelse.
  • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen via telefon, eller digitalt överenskommet verktyg.  

  Vi hälsar dig varmt välkommen till distansutbildningen ”Nästa Generations Förändringsledning” tillsammans med oss på EPM!

  ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

   VILL NI HA UTBILDNINGEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

   En organisations transformation börjar med individerna