UTBILDNING

Nästa Generations Förändringsledare

– Bygger nätverk över organisationens ekosystem och samformar framtiden

Upskilla och lär dig en uppsättning moderna och konkreta metoder, koncept och verktyg som gör att du kan hantera förändringar med framgång, för bästa möjliga resultat i föränderliga tider.

Investering: 16.900 kr exkl. moms
Distansutbildning: 7 lärarledda tillfällen
Empowering People & Organizations to Unleash Potential and Thrive
Läs mer nedan

NÄSTA GENERATIONS FÖRÄNDRINGSLEDARE

– Bygger nätverk över organisationens ekosystem och samformar framtiden

Vi befinner oss i den största organisationsutmaningen i modern tid. Att leda och samskapa förändring i ett alltmer digitaliserat samarbetslandskap kännetecknat av kontinuerliga störningar, kräver kreativitet, smidighet och snabbare beslutsprocesser. Som ett resultat därav efterfrågas ledare som inte bara är mellanmänskligt kompetenta, utan som också kan hantera alltmer komplexa organisationsmiljöer.

”Nästa Generations Förändringsledare” är en distansutbildning som adresserar de utmaningar som ledare och medarbetare står inför idag. För hur genomför vi framgångsrika förändringar med stressade system och pressade medarbetare? Vi koncentrerar oss därför på att göra det möjligt för organisationen att navigera i förändring och organisationskulturella utmaningar med modern förändringsmetodik. För att detta ska bli möjligt ingår momentet att upprätta en egen handlingsplan.

I utbildningen får du med dig en uppsättning konkreta metoder, koncept och verktyg som gör att du kan hantera förändringar med framgång, för bästa möjliga resultat i föränderliga tider. Metodiken bygger på den allra senaste forskningen och best practice för att utveckla din förmåga att konstruktivt genomföra förändringsprocesser och hantera mellanmänskliga utmaningar.

”Be the change you wish to see in the world” – Mahatma Ghandi

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare, processledare, teamledare, förändringsledare, verksam i HR-funktion, är en medarbetare som på olika sätt jobbar med förändringsarbete och som vill initiera förändringsinsatser, eller som är organisationsintern influencer.

Mål

Du kommer att:

 • Lära dig praktiska metoder och verktyg för modernt förändringsarbete
 • Stärka din förmåga att hantera komplexa organisationsmiljöer
 • Lära dig mer om hur den mellanmänskliga dynamiken bäst stödjer förändringsprocessen och hur den kan bidra till en framgångsrik organisationsförändring
 • Förstå de viktigaste utmaningar som ledare står inför idag när det gäller att leda och förändra i ett alltmer komplext organisationslandskap
 • Förse dig med färdigheter som lär dig att kartlägga er befintliga organisationskultur och hur ni därefter kan samskapa er önskade kultur
 • Utforma en handlingsplan för ditt förändringsarbete

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursmaterial

 • Metoder, koncept och verktyg för framgångsrikt förändringsarbete
 • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways
 • Individell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal)

Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med konkreta resultat och transformation i fokus.

Programdesign

Ledarskap & Förändring

 • Sju avgörande ledarskapsförmågor som hjälper er att forma framtiden
 • Förändringsledning och avgörande dimensioner för förändring
 • Coachande ledarskap och ROI
 • Förändringsplanering: fastställ och genomför den strategiska inriktningen för organisationen
 • Värderingar och organisationskultur
 • Mindshift Change Management

Organisatoriska förutsättningar

 • Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska smidig transformation
 • Förändringsdiagnostik och transformation
 • Teaming, teamdynamik och förändring
 • Komplext eller komplicerat
 • Potential och resultat: så optimeras förändring
 • Förändring och konsekvenser på systemisk nivå

Innovation och kreativitet

 • Scenario Planning 2.0
 • Så tar vi tillvara på styrkor, kompetens och kreativitet tvärfunktionellt
 • Samarbeta, samverka och samskapa i förändring
 • Motståndshantering – från reaktion till samskapande
 • Gamification i förändringsprocessen

Stärk din organisatoriska uppmärksamhet och led tryggt

 • Så blir organisationen mer resilient och motståndskraftig
 • Så ökar ni organisatorisk medvetenhet och balans
 • Så utvecklas ett agilt och anpassningsbart mindset
 • Tillit, respekt och psykologisk trygghet för effektiva team och en effektiv organisation

Implementering och förverkligande

 • Traditionell förändringsmetodik med Kotter, McKinsey & Prosci
 • Nyskapande modern förändringshantering
 • Modern och kvalitetssäkrad förändringsstrategi: sju kreativa förankringssteg
 • Övergripande områden för realisering av framgång
 • Frigör engagemang, lös utmaningar och kom i mål
 • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande
 • Så mäter ni era framsteg 

Metoderna och verktygen används framgångsrikt av företag och organisationer inom många olika branscher och sektorer.

Utbildningsupplägg

Distans: 7 lärarledda tillfällen. Visst digitalt material med videos, artiklar och övningar som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

BOKNING

Vi hälsar dig varmt välkommen till distansutbildningen ”Nästa Generations Förändringsledare” tillsammans med oss på EPM!

ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

  Förändringsledning 20.21

  Kursupplägg (fördelat över 7 lärarledda tillfällen)

  • Tillfälle 1: 15 april kl. 09:00-12:00
  • Tillfälle 2: 29 april kl. 13:00-16:00
  • Tillfälle 3: 6 maj kl. 09:00-12:00
  • Tillfälle 4: 11 maj kl. 13:00-16:00
  • Tillfälle 5: 3 juni, kl. 09:00-12:00
  • Tillfälle 6: 9 juni, kl. 13:00-16:00
  • Handlingsplan: 16 juni, kl. 09:00-12:00
  BOKNING

  Förändringsledning 20.21

  Unikt innehåll

  Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.

  • Genomförs under utbildningens gång enligt överenskommelse.
  • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen via telefon, eller digitalt överenskommet verktyg.  

  NÄSTA GENERATIONS FÖRÄNDRINGSLEDARE

  – Bygger nätverk över organisationens ekosystem och samformar framtiden

  Vi befinner oss i den största organisationsutmaningen i modern tid. Att leda och samskapa förändring i ett alltmer digitaliserat samarbetslandskap kännetecknat av kontinuerliga störningar, kräver kreativitet, smidighet och snabbare beslutsprocesser. Som ett resultat därav efterfrågas ledare som inte bara är mellanmänskligt kompetenta, utan som också kan hantera alltmer komplexa organisationsmiljöer.

  ”Nästa Generations Förändringsledare” är en distansutbildning som adresserar de utmaningar som ledare och medarbetare står inför idag. För hur genomför vi framgångsrika förändringar med stressade system och pressade medarbetare? Vi koncentrerar oss därför på att göra det möjligt för organisationen att navigera i förändring och organisationskulturella utmaningar med modern förändringsmetodik. För att detta ska bli möjligt ingår momentet att upprätta en egen handlingsplan.

  I utbildningen får du med dig en uppsättning konkreta metoder, koncept och verktyg som gör att du kan hantera förändringar med framgång, för bästa möjliga resultat i föränderliga tider. Metodiken bygger på den allra senaste forskningen och best practice för att utveckla din förmåga att konstruktivt genomföra förändringsprocesser och hantera mellanmänskliga utmaningar.

  ”Be the change you wish to see in the world” – Mahatma Ghandi

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare, processledare, teamledare, förändringsledare, verksam i HR-funktion, är en medarbetare som på olika sätt jobbar med förändringsarbete och som vill initiera förändringsinsatser, eller som är organisationsintern influencer.

  Mål

  Du kommer att:

  • Lära dig praktiska metoder och verktyg för modernt förändringsarbete
  • Stärka din förmåga att hantera komplexa organisationsmiljöer
  • Lära dig mer om hur den mellanmänskliga dynamiken bäst stödjer förändringsprocessen och hur den kan bidra till en framgångsrik organisationsförändring
  • Förstå de viktigaste utmaningar som ledare står inför idag när det gäller att leda och förändra i ett alltmer komplext organisationslandskap
  • Förse dig med färdigheter som lär dig att kartlägga er befintliga organisationskultur och hur ni därefter kan samskapa er önskade kultur
  • Utforma en handlingsplan för ditt förändringsarbete

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Kursmaterial

  • Metoder, koncept och verktyg för framgångsrikt förändringsarbete
  • E-bok med övningar, metoder och viktiga take-aways
  • Individell coaching (2 coachingtillfällen á 1 timme per samtal)

  Utbildningstillfällena leds med en blandning av metoder för en positiv, engagerande atmosfär med konkreta resultat och transformation i fokus.

  Programdesign

  Ledarskap & Förändring

  • Sju avgörande ledarskapsförmågor som hjälper er att forma framtiden
  • Förändringsledning och avgörande dimensioner för förändring
  • Coachande ledarskap och ROI
  • Förändringsplanering: fastställ och genomför den strategiska inriktningen för organisationen
  • Värderingar och organisationskultur
  • Mindshift Change Management

  Organisatoriska förutsättningar

  • Strategisk översyn: navigera osäkerhet, behärska smidig transformation
  • Förändringsdiagnostik och transformation
  • Teaming, teamdynamik och förändring
  • Komplext eller komplicerat
  • Potential och resultat: så optimeras förändring
  • Förändring och konsekvenser på systemisk nivå

  Innovation och kreativitet

  • Scenario Planning 2.0
  • Så tar vi tillvara på styrkor, kompetens och kreativitet tvärfunktionellt
  • Samarbeta, samverka och samskapa i förändring
  • Motståndshantering – från reaktion till samskapande
  • Gamification i förändringsprocessen

  Stärk din organisatoriska uppmärksamhet och led tryggt

  • Så blir organisationen mer resilient och motståndskraftig
  • Så ökar ni organisatorisk medvetenhet och balans
  • Så utvecklas ett agilt och anpassningsbart mindset
  • Tillit, respekt och psykologisk trygghet för effektiva team och en effektiv organisation

  Implementering och förverkligande

  • Traditionell förändringsmetodik med Kotter, McKinsey & Prosci
  • Nyskapande modern förändringshantering
  • Modern och kvalitetssäkrad förändringsstrategi: sju kreativa förankringssteg
  • Övergripande områden för realisering av framgång
  • Frigör engagemang, lös utmaningar och kom i mål
  • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande
  • Så mäter ni era framsteg 

  Metoderna och verktygen används framgångsrikt av företag och organisationer inom många olika branscher och sektorer.

  Utbildningsupplägg

  Distans: 7 lärarledda tillfällen. Visst digitalt material med videos, artiklar och övningar som du enkelt slutför i din egen takt mellan passen tillkommer. Walk the talk med studiepartner och andra interaktiva metoder ingår i utbildningsupplägget. Blended learning.

  Förändringsledning 20.21

  Kursupplägg (fördelat över 7 lärarledda tillfällen)

  • Tillfälle 1: 15 april kl. 09:00-12:00
  • Tillfälle 2: 29 april kl. 13:00-16:00
  • Tillfälle 3: 6 maj kl. 09:00-12:00
  • Tillfälle 4: 11 maj kl. 13:00-16:00
  • Tillfälle 5: 3 juni, kl. 09:00-12:00
  • Tillfälle 6: 9 juni, kl. 13:00-16:00
  • Handlingsplan: 16 juni, kl. 09:00-12:00
  BOKNING

  Förändringsledning 20.21

  Unikt innehåll

  Som ett inslag i utbildningen ingår professionellt stöd genom individuell coaching. Två coachingtillfällen á 1 timme per samtal.

  • Genomförs under utbildningens gång enligt överenskommelse.
  • Konfidentiellt och ömsesidigt överenskomna coachingtillfällen via telefon, eller digitalt överenskommet verktyg.  

  Vi hälsar dig varmt välkommen till distansutbildningen ”Nästa Generations Förändringsledare” tillsammans med oss på EPM!

  ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

   VILL NI HA UTBILDNINGEN INTERNT I ER ORGANISATION? KONTAKTA OSS, VI SKRÄDDARSYR ETT UPPLÄGG FÖR ER.

   En organisations transformation börjar med individerna