Skip to main content
UTBILDNING

Sociala Färdigheter för Arbetslivet

– utveckla ömsesidigt goda relationer och skapa interaktiva förutsättningar för samstämda resultat

Sociala färdigheter tillhör den mellanmänskliga dimensionen och inbegriper förmågan att etablera goda relationer, odla nätverk, bygga upp och bevara tillit. Det inbegriper även förmågan att finna gemensam grund för samarbete, samskapande och framgång. Lär dig mer om hur ni tillsammans skapar ömsesidigt tillfredsställande relationer och hanterar ineffektiva mellanmänskliga utmaningar genom att relatera väl till andra och varandra.

Distanskurs Hösten 2024:
Datum: 16-17/9 kl. 09:00-12:30 (2 halvdagar)
Investering: 7.595 kr exkl. moms
Empowering People & Organizations to Unleash Potential and Thrive
Läs mer nedanÄR COACHING FÖR DIG?
UTBILDNING

Sociala Färdigheter för Arbetslivet

– utveckla ömsesidigt goda relationer och skapa interaktiva förutsättningar för samstämda resultat

Sociala färdigheter tillhör den mellanmänskliga dimensionen och inbegriper förmågan att etablera goda relationer, odla nätverk, bygga upp och bevara tillit. Det inbegriper även förmågan att finna gemensam grund för samarbete, samskapande och framgång. Lär dig mer om hur ni tillsammans skapar ömsesidigt tillfredsställande relationer och hanterar ineffektiva mellanmänskliga utmaningar genom att relatera väl till andra och varandra.

Distanskurs:
2 halvdagar
Datum: 16-17/9
Kl. 09.00-12:30.
Investering:
7.595 kr exkl. moms
Empowering People & Organizations to Unleash Potential and Thrive
Läs mer nedan

Översikt

Deltagande i ”Sociala Färdigheter för Arbetslivet” ger dig kunskap som positivt bidrar till dina färdigheter att interagera socialt med andra så att du kan navigera framgångsrikt i olika sociala situationer.

Få med dig metoder och lär dig mer om social intelligens och dess roll i arbetslivet.

Vi finns här för dig som stöd under din utvecklingsresa.

Det här får du ut av kursen:

 • Kommunikation som social färdighet
 • Långsiktiga och hållbara relationer i arbetslivet
 • Så hanterar du oenigheter och konflikter
 • Empati och medkänsla: två sociala kompetenser för framgång
 • Så stärks din och andras engagemang på arbetsplatsen
 • Samarbete: en framgångsavgörande mellanmänsklig färdighet
 • Attityder, beteenden och reaktionsmönster – öka din förståelse för dig själv och andra
 • Så vårdar du goda relationer och samarbete genom tillit och respekt

Kursinnehåll

I den här kursen får du med dig kunskap, färdigheter, metoder och tekniker att tillämpa för balanserad kommunikation, goda relationer och effektivt samarbete. Lär dig mer om hur ni tillsammans skapar ömsesidigt tillfredsställande relationer, hanterar utmaningar, samarbetar och relaterar väl till andra och varandra.

 • Förbättra din förmåga att interagera med andra på arbetsplatsen.
 • Bli bekväm med nya sätt att lyssna, reagera och gensvara.
 • Kommunicera mer effektivt, lyckas ännu bättre på jobbet och uppnå dina karriär- och personliga mål på kortare tid.

Kursen innehåller en blandning av teori, övningar och gruppdiskussioner. Visst digitalt material och övningar tillkommer mellan de två passen. Två lärarledda tillfällen.

Boka din plats idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka din plats och få med dig sociala färdigheter för arbetslivet. Gör det lättare för dig att skapa goda relationer, samarbeta och framgångsrikt navigera olika arbetsplatsutmaningar.

Boka din plats idag!

Vill du uppnå verkliga resultat? Boka din plats och få med dig sociala färdigheter för arbetslivet. Gör det lättare för dig att skapa goda relationer, samarbeta och framgångsrikt navigera olika arbetsplatsutmaningar.

Steg i utbildningsprocessen

1.

Emotionell Balans

Bekanta dig med ditt känslo- och reaktionsmönster, frigör potential och ta ledningen över ditt liv! Gör det lättare för dig att hantera arbetsplatsutmaningar, reducera stress och hantera andra utmaningar i livet.

2.

Självledarskap

Förstå dig själv bättre och bli en mer effektiv och inspirerande självledare. Utveckla din emotionella intelligens, tydliggör ditt personliga ledarskap och dina värderingar. Frigör din autentiska ledarstil, led medvetet och tryggt.

3.

Sociala Färdigheter för Arbetslivet

Vi behöver alla färdigheter så att vi kan interagera socialt med varandra och navigera framgångsrikt i olika sociala situationer. Få med dig metoder och lär dig mer om emotionell intelligens och dess roll i arbetslivet.

Vi hälsar dig varmt välkommen till distanskursen "Sociala Färdigheter för Arbetslivet" tillsammans med oss på EPM!

ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!

  Utveckla ömsesidigt goda relationer, skapa interaktiva förutsättningar för samstämda resultat