Skip to main content
ORGANISATIONSKULTUR

Om Värderings- & Syftesdrivna Organisationer

ORGANISATIONSKULTUR 

Om Värderings- och Syftesdrivna Organisationer

Värderings- och syftesdrivna företag och organisationer vilar på principen om att leverera värde till samtliga partners och intressenter. Det är varken en affärsstrategi eller en affärsmodell, utan en affärsfilosofi. Och empiriska studier visar att det är just dessa företag som är de mest lönsamma – år efter år. Några exempel på internationella värderings- och syftesdrivna företag är Starbucks, Whole Foods, LinkedIn, Southwest Airlines, UPS, the Container Store, Google m.fl.

Så gör de mest lönsamma företagen

Värderings- och syftesdrivna företag och organisationer drivs av ledare som agerar på ett medvetet och hänsynstagande sätt gentemot samtliga intressenter. De är i tjänst för företagets syfte, dess medarbetare, kunder, investerare, leverantörer och för det samhälle de verkar i.

Dess ledare förstår att kraften härstammar från individernas engagemang och kreativitet, varför de erbjuder en engagerande miljö för de anställda. Värderings- och syftesdrivna företag och organisationer är mer motståndskraftiga mot marknadsfluktuationer, eftersom dess starka samarbetsfokus drar till sig fördelar i mer utmanande situationer och konjunkturer.

Varför värderingar?

Att optimera organisationskulturen börjar med att förstå de värderingar som inspirerar den. Och de värderingar som realiseras i organisationen är också de som ligger till grund för de beteenden som synliggörs i arbetet, i de mellanmänskliga relationerna och i mötet med kunder och andra intressenter.

Sammantaget leder värderingarna till beteenden som människorna i organisationen levandegör som verksamhetens organisationskultur. Och en kartläggning av värderingarna bidrar till en förståelse för de värderingar som driver organisationen.  

Varför Barrett Model?

Barrett-modellen har visat sig vara ett kraftfullt ramverk för att realisera mänsklig potential för ledare och organisationer över hela världen. Barrett-modellen och tillhörande Barrett Analytics har hjälpt tusentals organisationer i över 90 olika länder att stärka hälsoläget i organisationskulturen och därigenom även förbättra resultaten för dess inblandade intressenter.

Kärnan i Barrett-modellens framgång är förståelsen för de grundläggande mänskliga behoven och den kulturella miljö som människor behöver för att trivas och prestera väl.

Barrett-modellen är ett tredelat ramverk som beskriver en väg till frigörandet av mänsklig potential. Med modellen som grund kan:

  • organisatorisk livskraft, trygga relationer och effektiva prestationer etableras
  • verksamheten utvecklas kontinuerligt genom att omfamna självledarskap och tillväxt
  • organisationen arbeta mot att uppnå sitt syfte genom att uttrycka sig autentiskt
  • gott samarbete och samskapande med andra etableras
  • organisationen dela och leva sitt syfte
  • organisationens aktörer bidra till något som är större än sig själv
Forskning har visat att när människor får bidra till något som är större än dem själva, då är människor som mest kreativa, samarbetsorienterade och sammansvetsade. Men inte nog med det. Det är också i denna miljö som vi finner verksamheter som är både värderings- och syftesdrivna.

Stärk engagemang och prestation

Genom att använda Barrett-modellen, dess metodik och verktyg, kan ni mäta era framsteg och förändrade behov i organisationen över tid. Det gör det möjligt för er att identifiera kritiska element och fokusera på att rikta in rätt organisationsspecifika förbättringsinsatser.

Vi på EPM erbjuder en beprövad och omfattande strategi för kultur- och ledarutveckling. Metodiken vi arbetar efter är evidensbaserad och utvecklad av Barrett Values Centre (BVC).

Vi kartlägger och identifierar de faktorer som säkrar en blomstrande företagskultur och driver hållbar framgång. Med över 20 års erfarenhet av utbildning, utvärderingar och stöd för organisationers behov kan vi stödja er i arbetet med att bygga och upprätthålla en högpresterande, värderings- och syftesdriven organisationskultur.

Metodiken passar organisationer av alla storlekar typer och branscher.

Så går det till

Processen inleds med diagnosfrågor för identifiering och kartläggning av lösningar för just er verksamhet. För att säkerställa att kulturen optimeras inleder vi med att kartlägga nuvarande värderingar som basmätning. Genom att kartlägga era värderingar ges ni ett värdefullt underlag för anpassning, förändring och optimering.

Vi arbetar med kraftfulla metoder för att pålitligt diagnostisera vad som fungerar och var ytterligare uppmärksamhet är nödvändig.

Att se över organisationskulturen är bland den viktigaste investeringen du kan göra för din organisation. Och det leder till långtgående effekter på engagemang, kundnöjdhet och lönsamhet.

Värderingar och syfte – Organisationskulturens grund

Värderingar och en verksamhets ”varför” är drivkraften bakom varje beslut som fattas, bakom varje åtgärd som vidtas. Och alla anställda påverkas av de värderingar som de upplever och uttrycker i organisationen. Likaså håller de anställda sina egna värderingar och syften, vilka antingen förstärks eller krockar med organisationens.

Upptäck vad det är som driver ert beteende genom att kartlägga era värderingar och integrera ert syfte. Att förstå de värderingar som är närvarande i organisationen är avgörande för att verkliggöra och sätta den önskade kulturen i handling.

När vi kartlägger er organisationskultur skapar vi en blueprint så att ni kan aktivera era värderingar och skapa en riktad, mätbar väg mot en blomstrande organisationskultur.

Investera i er organisations framgång 2023!

Hör av dig till oss så berättar vi mer. Du når oss enkelt på info@epmconsulting.se eller 070-738 42 41.

Varmt välkommen till oss på EPM!

Värderingar är drivkraften bakom varje beslut som fattas, bakom varje åtgärd som vidtas

KONTAKTA OSS HÄRVarmt välkommen!