Om Värderingsstyrda Organisationer

Värderingsdrivna företag och organisationer vilar på principen om att leverera värde till samtliga partners och intressenter. Det är varken en affärsstrategi eller en affärsmodell, utan en affärsfilosofi. Och empiriska studier visar att det är just dessa värderingsdrivna företag som är de mest lönsamma – år efter år. Några exempel på internationella värderingsdrivna företag är Starbucks, Whole Foods, LinkedIn, Southwest Airlines, UPS, the Container Store, Google m.fl.

Så gör de mest lönsamma företagen

Värderingsdrivna företag och organisationer drivs av ledare som agerar på ett medvetet och hänsynstagande sätt gentemot samtliga intressenter. De är i tjänst för företagets syfte, dess medarbetare, kunder, investerare, leverantörer och för det samhälle de verkar i.

Dess ledare förstår att kraften härstammar från individernas engagemang och kreativitet, varför de erbjuder en engagerande miljö för de anställda. Värderingsdrivna företag och organisationer är mer motståndskraftiga mot marknadsfluktuationer, eftersom dess starka samarbetsfokus drar till sig fördelar i mer utmanande situationer och konjunkturer.

Stärk engagemang och prestation

Vi erbjuder en beprövat omfattande strategi för kultur- och ledarutveckling. Metodiken vi arbetar efter är evidensbaserad och utvecklad av Barrett Values Centre (BVC).

Genom att använda BVC-metoder och verktyg mäter ni era framsteg och förändrade behov i organisationen över tid. Det gör det möjligt för er att identifiera kritiska element och fokusera på att rikta in rätt organisationskulturella förbättringsinsatser.

Vi kartlägger och identifierar de faktorer som säkrar en blomstrande företagskultur och driver hållbar framgång. Med över 20 års erfarenhet av utbildning, utvärderingar och stöd för din organisations behov bistår vi er i arbetet med att bygga och upprätthålla en högpresterande och värderingsdriven organisationskultur.

Metodiken passar organisationer av alla storlekar och typer.

Så går det till

Processen inleds med diagnosfrågor för en identifiering av lösningar för just er verksamhet. För att säkerställa att kulturen optimeras inleder vi med att kartlägga nuvarande värderingar som basmätning. Genom att kartlägga era värderingar ges ni ett värdefullt underlag för anpassning och förändring.

Vi arbetar med kraftfulla metoder för att pålitligt diagnostisera vad som fungerar och var ytterligare uppmärksamhet är nödvändig.

Att se över organisationskulturen är bland den viktigaste investeringen du kan göra för din organisation. Och det leder till långtgående effekter på engagemang, kundnöjdhet och lönsamhet.

Värderingar – Organisationskulturens grund

Värderingar är drivkraften bakom varje beslut som fattas, bakom varje åtgärd som vidtas. Och alla anställda påverkas av de värderingar som de upplever i organisationen. Likaså håller de anställda sina egna värderingar, vilka antingen förstärks eller krockar med organisationens.

Upptäck vad det är som driver ert beteende genom att kartlägga era värderingar. Att förstå de värderingar som är närvarande i organisationen är avgörande för att verkliggöra och sätta den önskade kulturen i handling.

När vi kartlägger er organisationskultur skapar vi en blueprint så att ni kan aktivera era värderingar och skapa en riktad, mätbar väg mot en blomstrande organisationskultur.

Investera i er organisations framgång 2021!

Hör av dig till oss så berättar vi mer. Du når oss enkelt på info@epmconsulting.se eller 070-738 42 41.

Varmt välkommen till oss på EPM!

Värderingar är drivkraften bakom varje beslut som fattas, bakom varje åtgärd som vidtas

KONTAKTA OSS HÄR!Varmt välkommen!