Skip to main content
LEDARSKAP

Stödjande Ledarskap

– utveckla organisationen till en värderingsdriven kund- och människoorienterad verksamhet

LEDARSKAP 

Stödjande Ledarskap

Ledarskap är den process genom vilken en person sätter syfte och mål för andra personer och motiverar dem att med effektivitet och fullt engagemang uppnå desamma. Ledarskapet syftar även till att frigöra och omvandla individuell potential till kollektiva prestationer. En ledares jobb är därmed att utveckla och stödja sitt team till goda prestationer. Ledarens effektivitet uttrycks därefter genom teamets prestationer.

Stödjande Ledare fokuserar därför på den egna utvecklingen, såväl som de mellanmänskliga förmågorna och drivkrafterna som de enskilt avgörande faktorerna så att engagemang, signifikanta förändringar och transformation skall kunna uppstå och bestå. Därutöver förstår de värdet av att utveckla organisationen till en värderingsdriven kund- och människoorienterad verksamhet som framgångsrikt levererar långsiktiga resultat till alla intressenter genom människorna i organisationen.

Vad kännetecknar en stödjande ledare?

  • Fokus på den egna utvecklingen och ett mindset som syftar till att effektivt kunna hantera komplexa utmaningar i en snabbföränderlig värld.
  • Ser värdet av att arbeta på sin ledarskapsnärvaro för att effektivt leda andra med organisationens och individens värderingar som grund.
  • Leder genom äkthet, skapar tillit och hållbara långsiktiga relationer och resultat.
  • Förstår vikten av att förvalta utrymme för kollektiv kreativ intelligens för alla i organisationen att dra fördel av.
  • Bygger förtroende i syfte att förbättra samarbetet inom och över teamgränserna, såväl som med övriga intressenter och partners.
  • Har förmågan att lyssna och kommunicera för att effektivt utveckla andra, bygga en sund teamdynamik och hantera svåra samtal.
  • Har utvecklat en mental smidighet och motståndskraft som främjar till välbefinnande och ökar förmågan att hantera motgångar för en lättare anpassning till förändring.
  • Bidrar till positiva resultat i samverkan med både interna och externa intressenter.

Känner du dig inspirerad och vill veta mer om möjligheterna att leda medvetet och skapa goda resultat, hör av dig till oss så tar vi ett förutsättningslöst möte. I vanliga fall bjuder vi på en fika, men vad sägs om att prata vidare över en digitalfika?

Investera i dig själv!

Våra ledarskapsutbildningar är utformade får att stärka ditt ledarskap i tider av stor osäkerhet. Utbildningarna hålls på distans för din och andras säkerhet. Du finner vårt utbildningsutbud under fliken ”EPMAcademy”.

Hör av dig, så berättar vi mer. Du når oss enkelt genom att fylla i dina kontaktuppgifter nedan, så återkommer vi med vändande post. 

Frigör potential och frodas i en utmanande värld

ANMÄL DIG ENKELT HÄRVarmt välkommen!