Skip to main content

Allmänna villkor

Vi på Enterprise Performance Management EPM AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet (se vår integritetspolicy).

I våra Allmänna villkor beskrivs våra villkor för kurs- och utbildningsanmälningar, kurs- och utbildningsbeställningar, webbinarie- och seminarieanmälningar, samt för övriga eventanmälningar. Och om du är i processen att anmäla dig eller beställa någon av våra kurser, utbildningar eller program, webbinarier, seminarier eller event beskrivs här vår policy gällande pris, av- och ombokning, samt betalning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring våra allmänna villkor, eller kring hur vi behandlar personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till utbildning@epmconsulting.se eller ringa oss på telefon + 46 (0)70 738 42 41.

Enterprise Performance Managements Allmänna villkor

(gäller fr.o.m 2022-12-01)

Beställningar och anmälan

Beställningar och anmälan kan göras antingen skriftligt via e-post, via vår hemsida, eller muntligt via telefon. Skulle det vara så att en kurs är fulltecknad meddelas kursdeltagaren detta och bokas in på nästkommande kurstillfälle om så önskas.

Bekräftelse

Efter att en beställning av kurs, utbildning, program, webbinarie eller annan tjänst genomförts färdigbehandlas beställningen, varefter en bekräftelse skickas till kursdeltagaren. I vissa fall skickas också inloggningsuppgifter i samband med bekräftelse.

All kontakt sker via den e-postadress som angivits i samband med beställningen.

Skulle din orderbekräftelse dröja mer än 24 timmar efter att anmälan och beställning är genomförd ber vi dig kontakta oss på utbildning@epmconsulting.se eller på 070-738 42 41.

Pris

Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat angivits vid beställningen. Priserna är enligt gällande prisinformation, prislista, offert, kurskatalog eller i enlighet med upprättat avtal.

Betalning

Våra webbkurser debiteras i samband med beställning om inte annat överenskommits. Öppna och företagsförlagda kurser och program, samt eventuella tillkommande kostnader, faktureras en månad före kursstart om inte annat överenskommits. I de fall som kursanmälan inkommer senare än en månad före kurs- eller programstart gäller att betalning erhållits innan kursstart om inte annat överenskommits.

De kurser och program som samarrangeras med våra utbildningspartners faktureras i enlighet med utbildningspartnerns allmänna villkor för betalning.

Vi förbehåller oss rätten att genomföra en kreditupplysning av våra kunder.

Betalning sker mot faktura med 20 dagar netto. Vid försenad betalning gäller dröjsmålsränta med 2% per månad enligt gällande lag.

Avbokning

Efter att en beställning bekräftats är beställningen bindande. Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstarten debiteras hela kursavgiften. Avbokningar mellan två till fyra veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften.*

En kursplats kan med fördel, efter samråd med EPM, överlåtas till en kollega i det fall som kursdeltagaren får förhinder. I det fall en kursdeltagare uteblir likställs detsamma med en avbokning i enlighet med avbokning kortare en två veckor och hela kursavgiften debiteras.

Vid avbokning av ett kostnadsbelagt webbinarium, seminarium eller annat event gäller samma avbokningsregler som för kurs/program. Om avbokningen gäller ett kostnadsfritt webinarium eller seminarium skall detta ske senast 24 timmar innan start. Om deltagare uteblir från ett kostnadsfritt webbinarium, seminarium eller event, utan att ha avbokat senast 24 timmar innan start, debiteras 250 kr.

*Förklarande not: Med anledning av pandemin återbetalar vi full kursavgift skulle du eller någon nära anhörig insjukna i COVID-19 mot uppvisande av intyg. Givetvis är du välkommen att omboka till ett senare kurs- eller eventtillfälle, skulle du hellre vilja det. Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndigheten och andra beslutande funktioner i samhället för en korrekt anpassning till det rådande läget. 

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att senast två veckor före kursstart ställa in eller senarelägga kursen i de fall deltagarantalet är för lågt. En kurs kan också ställas in skulle det vara så att facilitator, utbildare eller lärare akut insjuknat och lämplig ersättare saknas. I dessa fall erbjuds kostnadsfri ombokning till ett nytt kurstillfälle, alternativt återbetalas kursavgiften i sin helhet (kreditering av faktura). Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas.

Intyg

Efter genomgången kurs eller genomgånget program utfärdas kurs- eller programintyg för deltagaren. I vissa utbildningar och program ingår certifiering varför vissa prov ingår för att säkerställa kursdeltagarens kunskaper i enlighet med de färdigheter och kunskaper som förmedlats. Detta framgår då av kursintyget. Vissa av våra kurser säkerställer kunskaper och färdigheter via prov utan erhållen certifiering. Även i dessa fall framgår godkänt prov av kursintyget.

Nöjd kundgaranti

Vi är måna om att våra kursdeltagare ska vara nöjda med den kurs de deltagit i. Skulle det förhålla sig så att en kursdeltagare är missnöjd med innehållet i en kurs är det något som vi önskar veta omgående. I detta fall ges skälig kompensation för detta.

Utveckling av våra kurser och program

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra kurser och program, vilket kan innebära att kursprogrammet kan avvika från kurs- eller programbeskrivningen.

Kampanjer

Kampanjerbjudanden kan inte kombineras med andra kampanjer eller avtalsrabatter.

Lagring av personuppgifter

Kursdeltagarens personuppgifter sparas i ett elektroniskt register och används i kommunikation med kursdeltagaren avseende kursdeltagande, kursdeltagarens resultat, för utskick av kursintyg och nyhetsbrev. För ytterligare information om vår integritetspolicy se denna länk. Vi garanterar att kursdeltagarens uppgifter inte förs vidare eller delas med tredje part.

Force majeure

Vi ansvarar inte i de fall då kursverksamheten förhindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Med anledning av COVID-19 ser vi på EPM det som extra viktigt att vi alla hjälps åt och skulle det vara så att du eller någon nära anhörig insjuknar, så återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av intyg om smitta.

För frågor angående våra allmänna villkor, vår integritetspolicy eller uppgifter i våra register är alltid du välkommen kontakta oss på: info@epmconsulting.se.