Skip to main content

Integritetspolicy

Vi på Enterprise Performance Management EPM AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@epmconsulting.se eller ringa oss på telefon + 46 (0)70 738 42 41.

Enterprise Performance Managements integritetspolicy

Enterprise Performance Management EPM AB (EPM) presenterar följande integritetspolicy i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. I policyn uppges hur EPM behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har när det gäller din personliga integritet.

EPM hanterar personuppgifter i syfte att kommunicera med dig som kund och andra intressenter. Detta sker exempelvis genom kurs- och programanmälningar, kurs- och programdeltagande, informationsutskick, nyhetsbrev, undersökningar, inbjudningar, event och andra gruppmeddelanden via elektroniska eller traditionella kanaler.

Personuppgiftsansvarig är EPM som organisation. Den information som regelmässigt lagras inkluderar namn, företag, befattning, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter som födelsedatum, adress samt önskemål/kommentarer kan komma att lagras om situationen så kräver, till exempel i samband med olika typer av utbildning, anställningar mm. När du anlitar någon av våra coacher är det ditt godkännande i det coachingkontrakt vi upprättar tillsammans som reglerar den information som lagras, utöver ovan nämnda information.

Det är också vanligt att vi filmar och/eller tar bilder på dig på våra utbildningar och events för att dokumentera och informera om vår verksamhet på vår hemsida, i sociala medier samt övriga publikationer.

Uppgifterna kommer främst att hanteras av EPM:s personal. Som registrerad har du rätt att ta reda på vilken information EPM lagrat om dig samt begära rättelse eller radering av informationen genom att skriftligen kontakta oss på EPM.

Utöver ovan nämnda parter kan personal hos EPM:s samarbetspartners samt hos dess leverantörer av datatjänster och elektroniska tjänster tillfälligt och i begränsad omfattning komma att få tillgång till personuppgifterna i samband med exempelvis supportärenden.

Inga personuppgifter lämnas till tredje part eller tredje land.

För frågor som rör vår integritetspolicy eller uppgifter i våra register är du välkommen att kontakta oss på: info@epmconsulting.se.