Medvetet företagande ger medvetna resultat och hållbar framgång!

Vi på EPM finns här för er som är redo att ta ledarskap och verksamhet till nästa nivå och som är redo att frigöra potential och förmågan att göra skillnad. Erhåll nya verktyg och kraft till att bryta igenom begränsningar, förbättra färdigheter och skapa långsiktiga resultat. 

Medvetet företagande ger medvetna resultat och hållbar framgång!

Vi på EPM finns här för er som är redo att ta ledarskap och verksamhet till nästa nivå och som är redo att frigöra potential och förmågan att göra skillnad. Erhåll nya verktyg och kraft till att bryta igenom begränsningar, förbättra färdigheter och skapa långsiktiga resultat. 

Teamet för er

Ta första steget och boka ett möte redan idag!

Vill ni uppnå verkliga resultat? Boka ett möte med oss på EPM idag!

EN FÖRETAGSPARTNER FÖR ER FRAMGÅNG

 • Är ni redo att ta ledarskap och verksamhet till nästa nivå?
 • Upplever ni att ni har nått en platå vad gäller ledarskap och verksamhet och känner er redo att överväga vad som är nästa steg?
 • Och är ni redo att frigöra ledarskaps- och verksamhetspotential och förmågan att göra skillnad?
 • Om ni söker efter ett personligt engagemang som kommer att stödja er på er utvecklingsresa, finns vi på EPM här för er.
 • Boka ett första möte med oss på EPM redan idag!

FÖRDELAR MED ATT ANLITA EN EPM-COACH

 • Professionellt stöd från en erfaren businesscoach frigör och stärker ledar- och verksamhetspotential.
 • Skräddarsydda program för specifika prioriteringar, mål och behov.
 • Väl beprövad och empiriskt säkerställd metodik anpassad för att stärka organisationskultur, prestation och resultat.
 • Alltid konfidentiell coaching, utbildning och utvecklingsinsatser.
 • Traditionell ”in-person” coaching & training.
 • Digital coaching & training.
 • Skräddarsydda utbildningsinsatser.

STEG I TRANSFORMATIONSPROCESSEN

 • Vi inleder med en verksamhets- och ledarskapsbedömning till grund för er utvecklingsplan.
 • Övningar anpassas för att engagera ledare och team mellan coaching och utbildning.
 • Workshops mellan de olika stegen i transformationsprocessen med ledningsgrupp och team.
 • ”Realtidscoaching” inför viktiga eller svåra samtal, möten eller andra affärsaktiviteter.
 • Uppföljande ”pulsanalys” efter tre-sex månader med fokus på viktiga förändrings- och prestationskriterier.

Boka ett möte med oss på EPM redan idag!

Vill ni uppnå verkliga resultat? Boka ett möte med oss på EPM redan idag!

Business Mastery

Empower your business!

READY FOR SUCCESS?

Vi vet att ledar- och affärsutmaningarna förändrats och att du som ledare i företag eller organisation behöver justera dina ansträngningar. Och när vi nu går ifrån att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld, så behöver vi anpassa våra färdigheter.

Genom en bättre förståelse för dig själv, en utvecklad kapacitet för hur du vårdar din inre stabilitet och skapar jämvikt, så ökar även din förmåga att förstå hur ditt sätt att leda påverkar andra. För när du och teamen är i balans, så skapas hållbara förutsättningar för en högpresterande verksamhet.

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!

Vi är redo >
Business Mastery

Empower your business!

READY FOR SUCCESS?

Vi vet att ledar- och affärsutmaningarna förändrats och att du som ledare i företag eller organisation behöver justera dina ansträngningar. Och när vi nu går ifrån att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld, så behöver vi även uppdatera våra färdigheter.

Genom en bättre förståelse för dig själv, en utvecklad kapacitet för hur du vårdar din inre stabilitet och skapar jämvikt, så ökar även din förmåga att förstå hur ditt sätt att leda påverkar andra. För när du är i balans, skapar du hållbara förutsättningar för en högpresterande verksamhet.

Redo för framgång? Varmt välkommen till oss på EPM!

Vi är redo >