Skip to main content
UTVECKLING

Medvetet företagande ger medvetna resultat och hållbar framgång!

Vi på EPM finns här för er som vill utveckla ledarskap och verksamhet och som ser betydelsen av att frigöra potential och er förmåga att göra skillnad. Erhåll nya verktyg och kraft till att bryta igenom begränsningar, stärka upp färdigheter och skapa långsiktiga resultat. 

UTVECKLING

Medvetet företagande ger medvetna resultat och hållbar framgång!

Vi på EPM finns här för er som vill utveckla ledarskap och verksamhet och som ser betydelsen av att frigöra potential och er förmåga att göra skillnad. Erhåll nya verktyg och kraft till att bryta igenom begränsningar, stärka upp färdigheter och skapa långsiktiga resultat. 

Teamet för er
Med era behov i fokus

Medvetet företagande ger medvetna resultat!

EN FÖRETAGSPARTNER FÖR ER FRAMGÅNG

 • Är ni redo att ta ledarskap och verksamhet till nästa nivå?
 • Upplever ni att ni har nått en platå vad gäller ledarskap och verksamhet och känner er redo att överväga vad som är nästa steg?
 • Och är ni redo att frigöra ledarskaps- och verksamhetspotential och förmågan att göra skillnad?
 • Om ni söker efter ett personligt och professionellt engagemang som kommer att stödja er på er utvecklingsresa, finns vi på EPM här för er.
 • Boka ett första möte med oss på EPM redan idag!

FÖRDELAR MED ATT ANLITA EN EPM-COACH

 • Professionellt stöd från en erfaren businesscoach frigör och stärker ledar- och verksamhetspotential.
 • Skräddarsydda program för specifika prioriteringar, mål och behov.
 • Väl beprövad och empiriskt säkerställd metodik anpassad för att stärka organisationskultur, prestation och resultat.
 • Alltid konfidentiell coaching, utbildning och utvecklingsinsatser.
 • Traditionell ”in-person” coaching & training.
 • Digital coaching & training.
 • Skräddarsydda utbildningsinsatser.

STEG I TRANSFORMATIONSPROCESSEN

 • Vi inleder med en verksamhets- och ledarskapsbedömning till grund för er utvecklingsplan.
 • Övningar anpassas för att engagera ledare och team mellan coaching och utbildning.
 • Workshops mellan de olika stegen i transformationsprocessen med ledningsgrupp och team.
 • ”Realtidscoaching” inför viktiga eller svåra samtal, möten eller andra affärsaktiviteter.
 • Uppföljande ”pulsanalys” efter tre-sex månader med fokus på viktiga förändrings- och prestationskriterier.
Med era behov i fokus

Stärk upp och skapa långsiktiga resultat.

Business Mastery

Empower your business!

HUR VI ARBETAR

EPM specialiserar sig på förändringsimplementering, utbildning och coaching. Vi stödjer företag och organisationer som står inför strategiska utvecklings- eller organisationskulturella optimeringsutmaningar. Vi bistår er med att integrera hållbara förändringsprocesser med engagemang och ökad prestation.

Vi fungerar som stöd och er utvecklingspartner i den önskade förändringen med den detaljnivå som krävs för implementering på kort, medellång och lång sikt.

Vi involverar människorna i verksamheten och fokuserar på att ändra vanor och nödvändiga prioriteringar hos nyckelgrupper.

Tillsammans med er definierar vi de drivrutiner som behöver implementeras för en effektiv inverkan på nyckelaspekterna.

Vårt team har lång erfarenhet av förändringsimplementering och har gedigen företags- och personalutvecklingskompetens.

Varmt välkommen till EPM – Er utbildnings- och utvecklingspartner!

Kontakt
Business Mastery

Empower your business!

HUR VI ARBETAR

EPM specialiserar sig på förändringsimplementering, utbildning och coaching. Vi stödjer företag och organisationer som står inför strategiska,  utvecklings- eller affärsmodelloptimeringsutmaningar. Vi bistår er med att integrera hållbara förändringsprocesser och affärsutveckling med engagemang och ökad prestation.

Vi fungerar som stöd och er utvecklingspartner i den önskade förändringen med den detaljnivå som krävs för implementering på kort, medellång och lång sikt.

Vi involverar människorna i verksamheten och fokuserar på att ändra vanor och nödvändiga prioriteringar hos nyckelgrupper.

Tillsammans med er definierar vi de drivrutiner som behöver implementeras för en effektiv inverkan på nyckelaspekterna.

Vårt team har lång erfarenhet, branschkunskap, affärs- och personalutvecklingskompetens.

Varmt välkommen till EPM! Er utbildnings- och utvecklingspartner.

Kontakt