LEDARSKAP

En Ledares Utmaningar

Företag och organisationer behöver stärka sin anpassningsförmåga så att hela verksamheten klarar av att ställa om i tider med hög förändringstakt.

LEDARSKAP 

En Ledares Utmaningar

Tiderna förändras och så även affärsklimatet. Företag och organisationer behöver stärka sin anpassningsförmåga så att hela verksamheten klarar av att ställa om i tider med hög förändringstakt.

Och vi befinner oss i ett paradigmskifte där vi går från att se ledarskap och företagande som varande transaktioner och strukturerade hierarkiska pyramider, till att fungera som värdeskapare för företagets intressenter och omvärld. Därför är ett agilt förhållningssätt med effektiv rörlighet och snabbhet avgörande för både genomförbarhet och hållbara resultat. Men det handlar också om ett stort mått tillit från ledningens sida att våga tro på medarbetarnas kunskap och kompetens – att de kan sköta sina arbetsuppgifter utan att bli detaljstyrda.

Men, vad innebär då det här för dig som ledare? Det handlar i stora drag om att ta ett steg tillbaka och säkerställa att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Och det handlar om att skapa engagemang, inspirera, finnas där, coacha, kommunicera, skapa mening och serva där det behövs. En ledares roll är i förändring och det är nu som din egen utveckling ligger till gagn för verksamhetens långsiktiga framgång.

I de företag som är värderings- och purposedrivna och som vilar på principen om att leverera värde till samtliga partners och intressenter, där frodas också resultaten. De är de mest lönsamma. År efter år. Det är också dessa företags ledare som agerar på ett medvetet och hänsynstagande sätt gentemot samtliga intressenter, som är i tjänst för företagets syfte, dess medarbetare, kunder, investerare, leverantörer och för det samhälle de verkar i. Dess ledare förstår att kraften härstammar från individernas engagemang och kreativitet, varför de erbjuder en engagerande miljö för de anställda.

Dessa företag är också mer motståndskraftiga mot marknadsfluktuationer, eftersom dess starka samarbetsfokus drar till sig fördelar i mer utmanande situationer och konjunkturer. Det är också i dessa företag som ledarna medvetet arbetar efter ett värderings- och purposedrivet ledarskap och organisationskultur. För de har insett, att det mest effektiva sättet är att utveckla medvetna och värderingsdrivna ledare.

Är det här något som du finner inspirerande och som du vill lära dig mer om? Hör av dig till oss så tar vi ett förutsättningslöst möte. Vi bjuder på en fika, eller tar en digitalfika i dessa tider. Varmt välkommen!

Det handlar om att skapa engagemang, inspirera, finnas där, coacha, kommunicera, skapa mening och serva där det behövs.

KONTAKTA OSS HÄRVarmt välkommen!