Skip to main content

Med anledning av COVID-19

Vår omvärld befinner sig i en av de största utmaningarna i modern tid. Vi på Enterprise Performance Management EPM AB vill därför här beskriva för dig som kund och medmänniska hur vi vidtar åtgärder för att sätta din och våra medarbetares hälsa och välmående i första rummet.

Med anledning av COVID-19 har vi digitaliserat hela vårt tjänsteutbud i termer av kurser, coachingtillfällen, seminarier, workshops, program och event. Alla våra erbjudanden och tjänster har ställts om till att hållas på distans. Och alla EPM:are arbetar fortsatt på distans.

Om du är i processen att anmäla dig till någon av våra kurser eller program, seminarier eller event, eller är i processen att beställa någon av våra tjänster, beskrivs vår policy gällande pris, av- och ombokning, samt hur betalning sker i våra Allmänna villkor.

Under rådande omständigheter ser vi på EPM självklarheten i att vi alla behöver hjälpas åt. Så om det skulle vara så att du eller någon av dina nära och kära insjuknar och du behöver boka av, så återbetalar vi hela din kurs-, eller eventavgift mot uppvisande av intyg. Givetvis finns möjligheten att boka om, skulle du hellre önska det.

Då vi samarbetar med olika utbildningsarrangörer och om du bokat något av våra erbjudanden via dem, så gäller deras allmänna villkor för av- och ombokning.

Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder och erkänner situationens snabbt föränderliga karaktär. Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla dig informerad om förändringar när de uppstår.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor genom att antingen skicka ett e-postmeddelande till utbildning@epmconsulting.se eller ringa oss på telefon + 46 (0)70 738 42 41.

Enterprise Performance Management EPM AB COVID-19 RESPONS

(uppdaterad 2021-10-01)

Besök denna sida för senaste status och uppdaterad information angående vårt kurs-, program- och eventutbud med anledning av rådande folkhälsokris.

STATUS FÖR VÅRT KURS- OCH EVENTUTBUD

Vi på EPM är engagerade i att fortsatt göra vårt bästa som globala medborgare och ledare i den utmanande tid vi just nu går igenom. Därför gör vi allt vi kan för att inte oavsiktligt bidra till spridningen av viruset. Med detta mål i sikte tog vi tidigt beslutet att allt vårt kurs- och programutbud sker distans. Efter att vissa lättnader infördes i september beslutade vi att fortsatt utbilda och utveckla på distans fram till t.o.m den 31 december 2021. De fysiskt ledarledda ledarskapsprogramtillfällen (s.k klassrumsundervisning) och kurserna skjuts fortsatt upp och du finner nu uppdaterad information om vårens tillfällen här på vår hemsida. Vårt vårutbud av kurser och utbildningar är uppdaterade. Fler spännande kurser och erbjudanden kommer inom kort. Våra utbildningar sker samtliga remote. De seminarier och workshops som vi vanligtvis håller är omställda till webinarier. Vi inväntar med spänning goda förutsättningar under 2022.

Och vi använder fortsatt den här tiden som en möjlighet att genom den inneboende kraft vi alla förfogar över öka vår innovationsförmåga och ta det ansvar som vi alla behöver just nu. Först och främst är världens och människors hälsa vår högsta prioritet. Med anledning därav arbetar vi alla på EPM därför fortsatt på distans tills vidare. Vi tar också denna möjlighet till att hitta nya sätt att nå dig som kund och att leda på ett kreativt sätt. Och vi kommer fortsatt att erbjuda alla våra tjänster remote.

Inför våren 2022 följer vi noggrant Folkhälsomyndighetens, våra myndigheters och Regeringens direktiv och rekommendationer. Våra utbildningserbjudanden är utformade på ett sätt som följer riktlinjer och rekommendationer för social distansering när och om något av våra tjänster och erbjudanden sker i kontakt med andra medmänniskor. Alla våra utbildningar och övriga tjänster är anpassade för att kunna erbjudas på distans med hänsyn tagen till eventuellt ökad spridning av COVID-19. Vårt tjänsteutbud finner du här på vår hemsida. Vårt utbildningsutbud finner du under rubriken EPMAcademy.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Då vårt samhälle, vår omvärld, våra medarbetare och du som kund är vår högsta prioritet följer vi noggrant våra myndigheters och samhällsledares rekommendationer.

Som Folkhälsomyndigheten och våra samhällsledare föreslagit och rekommenderar, så kan vi alla hjälpas åt att begränsa spridningen av COVID-19. För att begränsa en utökad spridning av detta virus är det mycket viktigt att vi alla:

 • Vidtar förebyggande åtgärder såsom social distansering och kontinuerlig handtvätt.
 • Håller oss uppdaterade och följer den officiella vägledningen.
 • Om vi har akuta andningssymtom som hosta, feber eller andnöd, även om symtomen är milda, så stannar vi hemma.
 • Om vi har varit i nära kontakt med någon som är sjuk i COVID-19 under de senaste 14 dagarna, så är det än mer viktigt att vi håller avstånd och ser till att undvika nära kontakt med människor som har underliggande sjukdom. Vi testar oss och stannar hemma om vi har symptom.
 • Arbetar hemifrån i den mån det är möjligt med det arbete vi har.

Dessa allmänna råd följer vi på EPM kontinuerligt och vi lyssnar till våra samhällsledares och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, restriktioner och råd. Vi har därför valt att erbjuda våra utbildningar och våra utvecklande tjänster på distans för att i största möjliga mån undvika att smitta varandra och andra. Din och vår hälsa är vår främsta angelägenhet.

OFFENTLIGA REKOMMENDATIONER OCH RÅD

(utdrag från Världshälsoorganisationen, WHO, fritt översatt)
COVID-19 sprids i flertalet av världens länder, vilket ökat smittorisken. Av detta skäl är det därför viktigt att du tar restriktioner, rekommendationer och råd på största allvar.

Det är dock förståeligt om du känner dig stressad och orolig för den situation som nu råder. En god idé är därför att tillskansa dig fakta som kan hjälpa dig att fastställa risken för smitta, så att du kan vidta rimliga försiktighetsåtgärder. Din vårdgivare, din nationella folkhälsomyndighet och din arbetsgivare är alla potentiella källor till korrekt information om COVID-19, samt huruvida smittan finns i ditt område. Det är viktigt att ta del av informationen om situationen där du bor och vidta lämpliga åtgärder för att skydda dig själv.

Om du befinner dig i ett område där det finns ett utbrott av COVID-19 bör du ta risken för infektion på allvar. Följ råden från nationella och lokala hälsomyndigheter. För de flesta människor orsakar COVID-19 endast mild sjukdom, men det kan göra vissa människor mycket sjuka. I sällsynta fall kan viruset vara dödligt. Äldre människor och personer med befintliga medicinska tillstånd (som t.ex. högt blodtryck, hjärtproblem eller diabetes) är mer sårbara.

UTÖVA GOTT SOCIALT ANSVAR

WHO: s och Folkhälsomyndighetens standardrekommendationer för allmänheten för att minska exponering för överföring av en rad sjukdomar inklusive COVID-19 är följande:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och om möjligt följ upp med att gnugga händerna i alkoholbaserad desinfektion.
 • Håll avstånd till andra medmänniskor om 2 meter.
 • Använd ansiktsmask när du åker kommunalt när det är rusningstrafik, eller när du känner att du inte kan hålla avstånd av andra skäl.
 • När du hostar och nyser, täck både mun och näsa i armvecket.
 • Undvik nära kontakt med personer som lider av akuta luftvägsinfektioner.
 • Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, sök tidigt medicinsk vård.

Nedan ett utdrag från Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten.

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några råd för att undvika smitta:

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte besöka personer på sjukhus och äldreboenden om du har symptom. Från och med 30 mars råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (rekommendationen hävdes den 1 oktober red.anm.). Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andnings­svårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Film: Så tvättar du händerna (1177.se)

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

– – –

Vårt arbete på EPM är en integrerad del av det pågående folkhälsogensvaret som vi alla tillsammans utövar för att försöka bromsa detta virus. Och den mest effektiva metoden för att förhindra överföring sker genom att vi tillsammans tar ansvar genom att hålla avstånd till varandra, att vi utövar god personlig hygien och att vi stannar hemma om vi känner oss sjuka.

Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder och erkänner situationens snabbt föränderliga karaktär. Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla dig informerad om förändringar när de uppstår.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor genom att antingen skicka ett e-postmeddelande till utbildning@epmconsulting.se eller ringa oss på telefon + 46 (0)70 738 42 41.

Var försiktig och ta hand om dig och andra.

Allt gott från oss på EPM!