Skip to main content
Utbildning

Gender Bias i Arbetslivet

- En Organisationsutvecklande Digital Företagskurs i Workshopformat

GENDER BIAS I ARBETSLIVET

– EN DIGITAL WORKSHOP MED LÖSNINGAR PÅ AGENDAN

På workshopen belyser vi specifika exempel på Gender Bias på arbetsplatsen, vi håller gruppdiskussioner och vi finner lösningar. Rekommendationerna* stödjer sig på forskning och utformningen av workshopen är till för att engagera människor av alla könstillhörigheter.

Det finns ingen vi-mot-dem-mentalitet, utan vi arbetar för att öka förståelse, utarbeta lösningar och för att lyfta fram de attityder som vi många gånger är omedvetna om att vi i vår gemensamma kultur bär på.

”Gender Bias” är en interaktiv workshop som varvar teori och praktik och ger dig kunskap om hur du som ledare och medarbetare samskapar en jämlik organisationskultur där position, roll eller arbetsuppgifter inte grundar sig i partiskhet och bias. Deltagande i workshopen bidrar till:

  • utökad kunskap om de vanligaste formerna av bias (fördomar) som kvinnor möter och vi tar upp begreppet intersektionalitet – vilket kopplar till hur kvinnor kan uppleva andra fördomar på grund av andra aspekter i deras identitet.
  • du lär dig om hur känslor och tankar skapar attityder och beteenden och du lär dig om hur du kan göra för att ändra desamma och skapa en mer inkluderande atmosfär.
  • vi går igenom specifika exempel på fördomar i arbetslivet och ger tydliga rekommendationer på hur desamma kan adresseras i olika situationer.

Deltagande i workshopen ger dig som ledare och medarbetare en utökad kompetens och förmåga att mer framgångsrikt arbeta för en könsneutral organisationskultur där mångfald och inkludering är en självklarhet. Fördelarna är många. Genom ett inkluderande förhållningssätt skapar du tillit och respekt, effektivitet och produktivitet ökar och du skapar en organisationskultur som bär framtiden med sig.

*De rekommendationer som ges under workshopen är baserade på forskning från ledande experter på gender (kön), mångfald och inkludering. Och varje situation har granskats av experter för att säkerställa att de behandlar de vanligaste och mest påverkande typerna av bias (fördomar) som kvinnor möter.

Investering: 19.900 kr exklusive moms*
Rekommenderat maxantal deltagare: 18
Tidsåtgång: 3 ggr 3 timmar

*Digital Workshop för företag