Skip to main content

Leadership Mastermind

Enterprise Performance Management EPM AB ger ledare och entreprenörer en unik möjlighet att träffas och diskutera ledar- och affärsutmaningar. Begränsat antal platser.

Vi löser utmaningar

När: Kontakta oss för mer inflormation
Tid: Kontakta oss för mer information
Forum: Virtuellt

LEADERSHIP MASTERMIND – Vad är det?

SÅ LÖSER VI LEDAR- OCH AFFÄRSUTMANINGAR

Mastermindgrupper erbjuder en kombination av brainstorming, utbildning och stöd i syfte att stärka dina affärer och personliga färdigheter. En mastermindgrupp hjälper dig och övriga mastermindgruppmedlemmar att nå framgång. Deltagarna utmanar varandra att sätta starka mål, och ännu viktigare, att uppnå dem. Som Mastermindfacilitator bistår Therése gruppen så att djupdykningar i diskussioner blir möjliga samtidigt som hon arbetar med deltagarna för att skapa framgång – utifrån varje deltagares förutsättningar och utgångspunkt. Och utan en facilitator får mastermindgruppen svårt att lyckas.

”Jag har sett många grupper misslyckas på grund av dåligt ledarskap och det är också därför som jag följer en genomtänkt process för genomförandet”

Genom en mastermindgruppprocess skapas först ett mål, sedan utformas en plan för att uppnå detsamma. Gruppen bidrar med kreativa idéer och effektivt beslutsfattande. Och problem löses genom brainstorming och kollektivt, kreativt tänkande. En mastermindgrupp kräver engagemang, konfidentialitet och en villighet att både ge och ta emot råd och idéer och stödja varandra utifrån både ärlighet och respekt.

Deltagarna i mastermindgruppen fungerar som katalysatorer för tillväxt, utmanar och fungerar stödjande för varandra. Detta är både essensen och värdet av en mastermindgrupp. Varje möte har en mastermindgruppagenda så att samtalet håller planerad kurs.

Facilitatorn har till uppgift att se till att konversationerna är djupa och balanserade och att alla punkter på dagordningen för gruppens möte täcks under den tilldelade tiden.

Vad en mastermindgrupp inte är

En mastermindgrupp är inte ett rent utbildningstillfälle, utan huvudmålet för en mastermindgrupp är brainstorming och ett ansvarstagande stöd gruppmedlemmarna emellan. Det är därmed inte heller gruppcoaching.

Mastermindgrupper handlar om att deltagarna delar med sig av kunskap och erfarenheter – inte som ett utbildningstillfälle där facilitatorn utbildar deltagarna. Även om facilitatorns uppgift också är att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Framförallt handlar det om att få allas feedback, råd och support, samtidigt som samtalen hålls balanserade och väl nyanserade – vilket är väsentliga delar i facilitatorns roll.

En mastermindgrupp är inte heller en nätverksgrupp. Även om leads och resurser delas med varandra är det inte huvudfokus. Genom dina kontakter med andra deltagare finner du dock många möjligheter till joint ventures, möjligheter till leads och ett professionellt nätverk.

Kriterier för en väl genomförd mastermind

För att en mastermind ska fungera väl är det viktigt att varje enskild deltagare ges tillfälle och tid att prata om sina utmaningar och sina planer. Att alla i gruppen brainstormar tillsammans (delar kunskap, insikter och best practice), är också en förutsättning. Det handlar om att varje individ får personlig uppmärksamhet och gruppens hjälp genom brainstorming och problemlösning.

Napoleon Hills definierade begreppet ”master mind alliance” i sin bok från 1920-talet, ”The Law of Success” vilken utvidgades vidare i hans numer världsberömda bok från 1930-talet, ”Think And Grow Rich”.

Medan Napoleon Hill kallade det en ”master mind alliance”, har det förkortats och moderniserats till ”mastermind group.” Även om mastermindgrupper inte är ett nytt fenomen, så var det Napoleon Hill som tydliggjorde och uppmuntrade människor att samlas i en strukturerad och gärna repeterbar miljö för att möjliggöra framgång. Napoleon Hill definierade mastermind utefter principen: ”Samordning av kunskap och ansträngningar för två eller flera människor, som arbetar för ett bestämt syfte, i en anda av harmoni.” (fritt översatt). Han fortsätter… ”Inga två sinnen samlas någonsin utan att därigenom skapa en tredje, osynlig immateriell kraft, som kan liknas vid ett tredje sinne [the mastermind].”

Vad du får ut av att delta i en mastermindgrupp

I en mastermindgrupp tillhör dagordningen gruppen och varje persons deltagande och engagemang är avgörande. Dina mastermindpartners ger dig feedback, hjälper dig att brainstorma nya möjligheter och sätta upp ansvarighetsstrukturer som håller dig fokuserad och på rätt spår. Du skapar en gemenskap av stödjande kollegor som brainstormar tillsammans för att förflytta medlemmarna till nya höjder. Du får med dig insikter som förbättrar ditt professionella och personliga liv.

Du kan se en mastermindgrupp som en objektiv styrelse, ett framgångsteam och en rådgivningsgrupp – allt inbakat till ett. Jag är därför säker på att du kommer att uppskatta vad den här grupprocessen kan hjälpa dig att åstadkomma. 

Med detta sagt, så vill jag rikta ett varmt välkommen till Leadership Mastermind! Anmäl ditt intresse, så återkommer jag med ytterligare information, datum och tid för nästkommande möte.

Varmt välkommen!

Registrera mig idag

Ett forum för ledare och entreprenörer där vi löser ledar- och affärsutmaningar

Therése SandbergLeadership, Team & Business Performance