Skip to main content

Ledarskap

Bli en bättre Influencer i din Organisation!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Dags att ta din ledarskapsutveckling steget längre?

Vill du bli en ännu bättre ledare, självledare, medskapare, teamplayer, förbättrings- och förändringsledare, eller influencer i din organisation?

Och föreställer du dig i så fall att du:

 • agerar tryggt och effektivt i utmanande sammanhang och i osäkra tider
 • leder och samarbetar i en organisation som bygger på tillit, respekt, sammanhållning och hög framtidsanpassning
 • frigör potential, kreativitet, emotionell, social och kollektiv intelligens
 • bygger, utvecklar och underlättar samarbetsrelationer
 • obehindrat samverkar och samskapar över organisationsgränserna
 • med glädje och välmående förverkligar uppdrag och uppgift

Men hur kan det här bli verklighet?

Under det senaste decenniet har kraven på ledare och medarbetare ökat kraftigt. Och efter år av störningsmoment, osäkerhet, volatilitet och komplexitet har flertalet organisatoriska, individuella och mellanmänskliga utmaningar exponerats. Engagemangsunderskott utmanar fortsatt i våra verksamheter, forcerade beslutsprocesser i alltmer komplexa frågor oroar, överbelastade individer brottas med tidspressade arbetsuppgifter och ansträngda organisationskulturer äventyrar olika utvecklings- och innovationsprojekt. Och det här är bara några exempel.

Men sammantaget har detta bidragit till att behovet av anpassade utbildnings- och utvecklingssatsningar som inkluderar personliga färdigheter i kombination med olika ledarskapskompetenser avsevärt har ökat. Och de mentala, emotionella, sociala och organisatoriska förmågorna efterfrågas alltmer. Nya arbets- och samarbetssätt för den hybrida arbetsplatsen ställer andra krav, samtidigt som smidig konflikthantering och färdigheter i arbetet med att effektivt driva förbättrings- och förändringsinsatser eftersöks.

De ledare som har förmågan att skapa förtroende under motgång och uppvisa ödmjukhet under framgång har kommit att bli alltmer efterfrågade. Och att kunna kliva tillbaka så att andra kan kliva fram har blivit en förutsättning för att nå goda resultat i ett alltmer snabbföränderligt verksamhets- och omvärldsklimat.

Och hur kan jag som ledare möta upp det här?

En bra början är att se över hur effektivt det egna sättet att vara, relatera, leda, samskapa och agera är idag, för att sedan stärka upp inom det eller de områden där det behövs. Och för att hålla dig uppdaterad och ta din ledarskapsutveckling steget längre kan en utbildning som kombinerar dessa färdigheter med just din personliga ledarskaps-, motivations-, stress-, arbetsstils- och utvecklingsprofil vara vägen till framgång. För när du förstår dig själv och leder dig själv effektivt, kan du också förstå och leda andra mer effektivt.

Är det här något för dig?

Om ditt svar nu är ett tveklöst ja, så är du med allra största sannolikhet även intresserad av att:

 • Investera i dig själv, satsa på din personliga utveckling och identifiera vad just du behöver för att prestera på topp.
 • Utveckla din förståelse och dina kunskaper om hur tankar, känslor, handlingar och beteenden påverkar dig själv, andra, måluppfyllelse och framgång.
 • Stärka din samarbetsförmåga, prestationskraft och kreativitet.
 • Få kunskap om vad som krävs för att skapa förutsättningar för ett team med hög samarbets-, innovations-, lärande- och anpassningsförmåga.
 • Utforska vad som krävs för systemtänkande och interorganisatorisk intelligens.
 • Lära mer om hur ni kan gå samman i kollektiva samtal och samskapa, samforma och samutveckla.
 • Bekanta dig med effektiva metoder, modeller och verktyg.
 • Kickstarta din framgångsresa med din personliga ledarskaps-, motivations-, stress-, arbetsstils- och utvecklingsprofil.

Utbildningarna nedan passar dig som vill få insikter i och förståelse för det senaste inom ledarskapsutveckling och således ligga i framkant.

Läs mer om några av utbildningarna vi håller i samarbete med Informator Utbildning.

→ Boka Nästa Generations Förändringsledare

→ Boka Självledarskap – ta fram det bästa i dig själv och andra

Jag ser fram emot att dela kunskap med dig!

Alltid allt gott,

Therése M. Sandberg
Coach, Trainer & Facilitator

Ledarskap

Bli en bättre Influencer i din Organisation!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg