Skip to main content
KommunikationLedarskapPersonlig UtvecklingSjälvledarskapTeamutveckling

Kommunikation – ryggraden i alla professionella relationer

By 30 november, 2023december 4th, 2023No Comments

Frigör Potential och Nå Framgång

Kommunikation – ryggraden i alla professionella relationer

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

Kommunikation är grundad i vår förmåga att dela och förstå information, idéer och känslor. Och den sträcker sig över en bred skala av uttrycksformer som innefattar både det verbala och det icke-verbala. Via språk, skrift, kroppsspråk och annan symbolik skapar människor mening, bygger relationer och delar upplevelser.

I organisationssammanhang är kommunikation inte bara en funktionell nödvändighet, utan den utgör själva fundamentet för effektivt företagande. Och dess effektiva tillämpning är avgörande för att inte bara skapa och upprätthålla framgångsrika affärsrelationer, utan också för att underlätta till gott teamarbete och en kultur av innovation och förändring.

Kommunikation är helt enkelt smörjmedlet i verksamheten.

Vad är kommunikation?

Man kan säga att kommunikation är en interaktiv process där två eller flera personer inte bara sänder, utan också tar emot och tolkar information. Det är ett ständigt pågående växelspel där ömsesidighet och förståelse är centralt.

Men mer än bara att överföra information strävar vi efter att skapa en gemensam mening genom vår kommunikation. Det här innebär konkret att vi behöver dela kontextuell och kulturell förståelse för att uppnå ett meningsfullt och effektivt kommunikationsutbyte. Låt oss titta lite närmare på vad det här innebär.

Kulturella referensramar inkluderar normer, värderingar och sociala regler som påverkar hur vi tolkar och gensvarar på kommunikation. Till exempel kan ett ord eller en gest ha olika betydelser i olika kulturer. Att förstå och respektera dessa skillnader är avgörande för att undvika missförstånd och skapa ömsesidig förståelse. Vi behöver därför försäkra oss om att det sätt som vi kommunicerar på inte leder till missförstånd. Och det bästa sättet för det att se till att det inte blir några missförstånd, det är att fråga. För det mesta utgår vi ifrån vår egen förförståelse och då kanske vi inte är så uppmärksamma på om vår samtalspart är på samma våglängd eller inte.

Den kontextuella referensramen handlar om att förstå den bredare kontexten av kommunikationen, inklusive tidigare samspel, det aktuella sammanhanget och de specifika omständigheterna. Till exempel kan samma ord ha olika betydelser beroende på om det sägs på ett jobbmöte eller under en mer avslappnad privat situation.

Man pratar ofta om olika former av kommunikation, men vad innebär det egentligen?

Icke-verbal kommunikation, som inkluderar kroppsspråk och ansiktsuttryck, fungerar som en kraftfull förstärkare av det talade ordet. Det här utgör en rik källa av subtila nyanser och känslomässiga uttryck – och i dagens teknologiska kommunikationslandskap spelar e-post, sociala medier och andra digitala plattformar en allt mer framträdande roll som ytterligare medier för att förmedla information och uttrycka sig på.

Som du säkert någon gång varit med om, kan det ibland vara svårt att förstå budskapets ton i till exempel ett mejl, eller ett sms. Införandet av emojis har gjort det här lättare, då det går att lägga till en smiley för att visa att meddelandet har en lättsam ton.

Vad har kommunikation för syfte?

Kommunikation tjänar olika syften som sträcker sig bortom enkel överföring av information. Det handlar om allt ifrån att informera och övertyga, till att underhålla och bygga relationer. Kommunikation är en process där alla som deltar är lika viktiga och där återkoppling fungerar som nyckel till att justera och förbättra förståelse.

3 snabba tips

  1. Var öppen för återkoppling och andras sätt att kommunicera: Att vara öppen för återkoppling och andras sätt att kommunicera är avgörande för ett framgångsrikt samarbete. Ett konkret tips är att regelbundet be om återkoppling från dina kollegor, chef eller andra teammedlemmar. Här är ett förslag:

Tips: Skapa en kultur av öppenhet. Be regelbundet dina kollegor eller teammedlemmar om återkoppling om hur du kommunicerar. Var specifik och fråga efter exempel för att få insikt i hur du kan förbättra din kommunikation. Var ödmjuk inför andras perspektiv och anpassa ditt tillvägagångssätt, så kan du skapa en miljö där kommunikationen blomstrar och utvecklas.

  1. Anpassa ditt sätt att kommunicera: Var medveten om kulturella och kontextuella skillnader. Anpassa ditt sätt att kommunicera baserat på situationen och människorna du interagerar med för att undvika missförstånd.

Tips: Anpassa ditt sätt att kommunicera för att skapa meningsfulla och effektiva kommunikationsutbyten. Du ökar din medvetenhet om de kulturella och kontextuella skillnaderna genom att ta hänsyn till den specifika situationen och de människor du kommunicerar med. Ett konkret steg är att göra en snabb bedömning av sammanhanget innan du kommunicerar och anpassa din ton, stil och val av ord efter det. När du är flexibel i din kommunikationsstil skapar du en atmosfär av förståelse och respekt, vilket bidrar till en smidigare och mer framgångsrik dialog.

  1. Lyssna aktivt: Kommunikation handlar inte bara om att prata; det handlar lika mycket om att lyssna. Var närvarande och engagerad när du lyssnar på andra. Det skapar en grund för ömsesidig förståelse och stärker dina relationer.

Tips: Utveckla din förmåga att lyssna aktivt för att förbättra din kommunikationsförmåga. När du lyssnar, var närvarande och engagerad, ge den som talar din fulla uppmärksamhet. Undvik att avbryta och låt personen avsluta sina tankar innan du svarar. Att lyssna aktivt ger inte bara dig en djupare förståelse för andras perspektiv, utan det visar även respekt och öppnar upp för mer meningsfulla och givande relationer.

Avslutningsvis

Kommunikation är en konstant närvarande och dynamisk kraft. Den formas av de som är inblandade, den kulturella kontexten och den specifika situationen den sker i. I grunden är kommunikation hjärtat i mänsklig interaktion och en avgörande faktor för hur vi förstår och samverkar med varandra.

Man kan helt klart säga att kommunikation är själva ryggraden i alla professionella relationer och i utvecklingen av organisationer. För här igenom formuleras inte bara idéer, utan strategier, mål och samarbetsvägar. I en professionell kontext verkliggörs varje beslut, varje strategi genom kommunikation. Och det är genom vår kommunikation som vi bygger förtroende och skapar förutsättningar för framgång.

I arbetslivet är kommunikation mer än bara ett verktyg; det är konsten att bygga framgångsrika relationer och driva framgång genom varje ord och handling.

Och om det är så att du som ledare eller beslutsfattare befinner dig i en verksamhet där ni ser att utvecklings-, förbättrings- förändrings- eller innovationsinitiativen kommit att halta på olika sätt, så skulle jag vilja rekommendera att ni satsar på att uppdatera färdigheter och förmågor så att era verksamhetsinitiativ kan bli lyckosamma.

Det kan handla om att stärka upp självledarskapsförmågor, att kunna leda andra mer effektivt igenom förbättrings-, förändrings- och innovationsinsatser och om att mer effektivt navigera det system som den egna verksamheten utgörs av.

Några av de utbildningar vi erbjuder ledare inkluderar; Självledarskap, Förändrings- och Förbättringsledarskap, Innovationsledarskap och Systemledarskap.

Om du eller din ledningsgrupp vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig!

Vill du frigöra din och andras potential och stärka dina kunskaper om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 2 februari-24. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Frigör Potential och Nå Framgång

Kommunikation – ryggraden i alla professionella relationer

WRITTEN BYTherése M. Sandberg