Skip to main content

Frigör Potential och Nå Framgång

Kopplingen mellan Ledarskapsutveckling och Framgång är underskattad!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

LEDARE I VÅRT NÄTVERK har delat med sig av hur de har det, hur de hanterat och fortsatt hanterar denna tid som helt saknar motstycke. Många beskriver att de är fortsatt stressade och pressade efter närmare tre år av pandemins påverkan.

Andra berättar om hur de på olika sätt parerar den osäkra tid vi just nu möter där inflation, brutna leveranskedjor, digital transformation och finansiell instabilitet kommit att bli vår vardag. Ett fåtal berättar öppet om att de känner sig osäkra på att de är tillräckligt rustade för att leda effektivt framgent.

Om det är något som de alla pekar på att de har behov av, så är det att ha en coach eller mentor och att de fortsatt får möjligheten att uppdatera sina ledarskapsfärdigheter. För som vi alla minns, så blev ledarutvecklingsinitiativen nerprioriterade när pandemin slog till.

Av just detta skäl finns det ett ganska stort utvecklingsunderskott att möta upp. Och i tider av motgångar är behovet än större, då utmaningarna inte bara handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för goda resultat och tillväxt, utan också om att kunna leda sig själv och andra på ett positivt och inspirerande sätt.

Och kanske läste du artikeln i Dagens Industri där Boston Consulting Group ondgjorde sig över hybridarbete och hur detsamma kommit att försvåra utvecklingsinitiativen och förbättringsprojekten i de företag som blivit tillfrågade i studien – till störst del storföretag.

Studien vittnar också om att kostnadsbilden för utvecklingsinitiativen ökat markant och att beslutsfattarprocessen förlängts.

Det här tolkar vi som ett exempel på hur nya arbetssätt och nya tider kräver andra typer av kunskaper, metoder, tillvägagångssätt, färdigheter och förmågor. Vi förstår det också som att vi befunnit oss i ett nytt territorium där vi på många sätt varit vilsna i hur vi ska kunna lösa den nya situation som vi så abrupt kommit att befinna oss i, med början av 2020.

Vi såg bokstavligen på medan företagslandskapet förändrades framför våra ögon.

Med det sagt, går det också att förstå det här som ett paradigmskifte för ledarskaps- och verksamhetsutövande, för nya efterfrågade förmågor och färdigheter.

Och om det är så att du som ledare eller beslutsfattare befinner dig i en verksamhet där ni ser att utvecklings-, förbättrings- förändrings- eller innovationsinitiativen kommit att halta på olika sätt, så skulle jag vilja rekommendera att ni satsar på att uppdatera färdigheter och förmågor så att era verksamhetsinitiativ kan bli lyckosamma.

Det kan handla om att stärka upp självledarskapsförmågor, att kunna leda andra mer effektivt igenom förbättrings-, förändrings- och innovationsinsatser och om att mer effektivt navigera det system som den egna verksamheten utgörs av.

Några av de utbildningar vi erbjuder ledare inkluderar; Självledarskap, Förändrings- och Förbättringsledarskap, Innovationsledarskap och Systemledarskap.

Här följer lite kort information om utbildningarna, som är utformade för att ge dig konkreta verktyg och strategier som effektivt möter dagens ledarskapsutmaningar.

I Självledarskapsutbildningen fokuserar vi på att utveckla dina personliga ledarskapsfärdigheter, vilket är avgörande för att kunna hantera stress, förändring och osäkerhet på ett både hälsosamt och effektivt sätt. Det här bidrar inte bara till personligt välbefinnande, utan också till att skapa ett starkare och mer motståndskraftigt ledarskap för ditt team.

Vår Förändrings- och Förbättringsledarskapsutbildning är designad för att rusta dig med de färdigheter du behöver för att leda genom komplexa förändringsprocesser. Vi belyser vikten av att förstå och hantera medarbetarnas reaktioner på förändringar och hur du som ledare kan inspirera och motivera ditt team att anamma nya arbetssätt och processer. Dessutom får du bekanta dig med det senaste inom förändrings- och förbättringsledning.

I vår kurs ”Innovationsledarskap” utvecklar du förmågan att driva och stödja innovativa processer inom din organisation. Här lär vi ut metoder för att främja ett kreativt klimat och skapa förutsättningar för kontinuerlig innovation – vilket är avgörande för att hålla dig relevant och konkurrenskraftig i en ständigt föränderlig värld.

I kursen ”Systemledarskap” fokuserar på att förstå och navigera de komplexa system som utgör nutidens organisationer. I den här utbildningen ger vi dig verktyg till för att effektivt hantera de olika delarna av organisationen, samt hur desamma interagerar med varandra – vilket är kritiskt för att uppnå långsiktig framgång och stabilitet i verksamheten.

För att möta dessa tider av förändring och osäkerhet är det nödvändigt att kontinuerligt uppdatera och förbättra färdigheter och förmågor. När du investerar i din egen och ditt teams utveckling, lägger du grunden för en framgångsrik och hållbar verksamhet. Våra utbildningar är samtliga skräddarsydda för att hjälpa dig och din organisation att inte bara överleva, utan att också blomstra i dessa utmanande tider.

Om du eller din ledningsgrupp vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig! Så, tveka inte att kontakta oss för mer information om våra utbildningsprogram eller för att diskutera hur vi kan stödja dig och din organisations specifika behov. Tillsammans bygger vi en starkare framtid för både ledarskap och organisation!

Vill du frigöra din och andras potential och stärka dina kunskaper om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 2 februari-23. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Frigör Potential och Nå Framgång

Kopplingen mellan Ledarskapsutveckling och Framgång är underskattad!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg