Skip to main content

Frigör Potential och Nå Framgång

Kopplingen mellan Ledarskapsutveckling och Framgång är underskattad!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg

LEDARE I VÅRT NÄTVERK har delat med sig av hur de har det, hur de hanterat och fortsatt hanterar denna tid som helt saknar motstycke. Många beskriver att de är fortsatt stressade och pressade efter närmare tre år av pandemins påverkan.

Andra berättar om hur de på olika sätt parerar den osäkra tid vi just nu möter där inflation, brutna leveranskedjor, digital transformation och finansiell instabilitet kommit att bli vår vardag. Ett fåtal berättar öppet om att de känner sig osäkra på att de är tillräckligt rustade för att leda effektivt framgent.

Om det är något som de alla pekar på att de har behov av, så är det att ha en coach eller mentor och att de fortsatt får möjligheten att uppdatera sina ledarskapsfärdigheter. För som vi alla minns, så blev ledarutvecklingsinitiativen nerprioriterade när pandemin slog till.

Av just detta skäl finns det ett ganska stort utvecklingsunderskott att möta upp. Och i tider av motgångar är behovet än större, då utmaningarna inte bara handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för goda resultat och tillväxt, utan också om att kunna leda sig själv och andra på ett positivt och inspirerande sätt.

Och kanske läste du artikeln i Dagens Industri där Boston Consulting Group ondgjorde sig över hybridarbete och hur detsamma kommit att försvåra utvecklingsinitiativen och förbättringsprojekten i de företag som blivit tillfrågade i studien – till störst del storföretag.

Studien vittnar också om att kostnadsbilden för utvecklingsinitiativen ökat markant och att beslutsfattarprocessen förlängts.

Det här tolkar vi som ett exempel på hur nya arbetssätt och nya tider kräver andra typer av kunskaper, metoder, tillvägagångssätt, färdigheter och förmågor. Vi förstår det också som att vi befunnit oss i ett nytt territorium där vi på många sätt varit vilsna i hur vi ska kunna lösa den nya situation som vi så abrupt kommit att befinna oss i, med början av 2020.

Vi såg bokstavligen på medan företagslandskapet förändrades framför våra ögon.

Med det sagt, går det också att förstå det här som ett paradigmskifte för ledarskaps- och verksamhetsutövande, för nya efterfrågade förmågor och färdigheter.

Och om det är så att du som ledare eller beslutsfattare befinner dig i en verksamhet där ni ser att utvecklings-, förbättrings- förändrings- eller innovationsinitiativen kommit att halta på olika sätt, så skulle jag vilja rekommendera att ni satsar på att uppdatera färdigheter och förmågor så att era verksamhetsinitiativ kan bli lyckosamma.

Det kan handla om att stärka upp självledarskapsförmågor, att kunna leda andra mer effektivt igenom förbättrings-, förändrings- och innovationsinsatser och om att mer effektivt navigera det system som den egna verksamheten utgörs av.

Några av de utbildningar vi erbjuder ledare inkluderar; Självledarskap, Förändrings- och Förbättringsledarskap, Innovationsledarskap och Systemledarskap.

Om du eller din ledningsgrupp vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig!

Vill du frigöra din och andras potential och stärka dina kunskaper om hur du leder dig själv och andra mer framgångsrikt? Följ länken nedan till vårt program ”Självledarskap”. Programmet startar den 2 februari-23. 

Varmt välkommen att höra av dig med din anmälan, eller om du har några frågor!

Länk till utbildningen ”Självledarskap”

Frigör Potential och Nå Framgång

Kopplingen mellan Ledarskapsutveckling och Framgång är underskattad!

WRITTEN BYTherése M. Sandberg